Vifo Kommentar 16.12.2015

Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde

Kommentar: Overskriften for de kommende års arbejde er 'Udvikling og Samarbejde' i alle Folkeuniversitetets led, og rapporten 'Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder' er stor til hjælp og inspiration i den proces.

Skrevet af: Troels Borring

Jeg har læst Vifos rapport 'Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder' med en særlig interesse. Det er lykkedes for Vifo at kaste et godt lys over folkeuniversitetsvirksomheden.

Rapportens analytiske fundament er FU-strukturens 4 søjler:

  1. Folkeuniversitetsnævnet, som er lig med de 13 medlemmer af landsledelsen
  2. Enhederne (regionsstyrelserne og Komitéstyrelsen)
  3. Afdelingerne
  4. Komitéerne

Navnlig afsnittet om vore komitéer giver på glimrende vis et præcist billede af deres særlige vilkår, takket være den spørgeskemaundersøgelse, Vifo har gennemført og som ikke færre end 68 pct. af vore komitéer har deltaget i.

Der gives en redelig, kritisk redegørelse for og analyse af alle grupper og enheder i virksomheden, herunder deres indbyrdes relationer, som gennem årene sommetider har givet anledning til en række udfordringer i samarbejdet.  

Rapportens billede af Folkeuniversitetets særlige struktur er retvisende. Jeg kan ikke se den dybere mening i den struktur, vi har nu, og jeg kunne godt bruge lidt en dybere forståelse for, hvorfor vi er endt med denne struktur.

Folkeuniversitetet har gennem mere end 100 år altid båret på to samtidige udviklingslinjer: Dels afdelingerne i universitetsbyerne, dels komitéerne i det øvrige land. De to linjer er forskellige i såvel udgangspunkt som udvikling, men trods forskelligheden udgør de tilsammen en markant landsdækkende aktivitet med godt 160.000 deltagere og knap 12.000 dobbelttimer om året.  Lige præcis denne tiltrækningskraft og succes hører med, når Folkeuniversitetet skal bedømmes.             

Rapporten kommer på et belejligt tidspunkt, hvor vi Folkeuniversitetsnævnet er i gang med at virkeliggøre den strategi, som blev vedtaget tidligere i foråret 2015.

Folkeuniversitetet er i alle led befolket af ildsjæle og entusiaster. Afdelinger og komiteer er dybt afhængige af hinanden, fordi hele landet er vores målgruppe og der er ingen som har patent på ”det rette folkeuniversitet”. 

Overskriften for de kommende års arbejde er 'Udvikling og Samarbejde' i alle Folkeuniversitetets led og rapporten er stor til hjælp og inspiration i den proces.

Læs de øvrige artikler om undersøgelsen

Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Forelæsningssal med mange mennesker
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?

Download rapporten

Voksne til undervisning. Foto: Folkeuniversitetet i Aalborg
Vifo Udgivelse november 2015

Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder

Læs mere om Folkeuniversitetet på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet

Læs lignende artikler

Vifo Artikel 17.03.2023
Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Personer sidder i klasselokale. Foto: GettyImages/skynesher
Vifo Artikel 22.03.2022
Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer
Christianborg
Vifo Idan Artikel 07.12.2021
Penge til Kulturens Analyseinstitut, Folkeuniversitetet og esport på ny finanslov
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper
Vifo Artikel 07.01.2019
Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival
Vifo Artikel 26.10.2018
Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 23.06.2017
Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet
Publikum smiler
Vifo Artikel 21.03.2017
Arbejdsgruppe skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur
Troels Borring
Vifo Artikel 28.10.2016
Folkeuniversitetets formand stopper
Publikum til forelæsning
Vifo Artikel 30.05.2016
Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Forelæsningssal med mange mennesker
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse
Vifo Artikel 27.01.2015
Folkeuniversitetet - Én enhed, mange virkeligheder
Vifo Artikel 24.02.2014
Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse