Vifo Artikel 24.05.2023

SDU: Borgernes lokale engagement afhænger af størrelsen på lokalsamfundet

Et nyt forskningsprojekt fra SDU viser, at borgernes lyst til at deltage i lokale aktiviteter og opgaver er størst hos de borgere, der bor i mindre lokalsamfund.

Hvilken rolle spiller civilsamfundet for landdistrikterne i en tid med stigende urbanisering og centralisering af offentlige institutioner? Og hvilken betydning har de fysiske mødesteder for civilsamfundet og dets rolle i udviklingen af landdistrikter? Det har Syddansk Universitet (SDU) set nærmere på i et nyt forskningsprojekt.

Rapporten ’Borgeres holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter’ bygger på spørgeskemaundersøgelser i Assens, Skive, Tønder og Vordingborg Kommuner. Den viser blandt andet, at knap 40 pct. af borgerne på tværs af de fire kommuner har deltaget i aktiviteter eller opgaver i enten den lokale idrætsforening, en lokal facilitet eller en anden uformel lokal gruppe indenfor de sidste tre år. Dernæst har omtrent en tredjedel deltaget i en aktivitet i den lokale kirke, kultur- og fritidsforening eller aftenskole.

Undersøgelsen viser også, at borgernes lyst til at deltage i aktiviteter og opgaver i lokalsamfundet afhænger af lokalsamfundets størrelse. Borgerne i de mindre lokalsamfund er således mere engagerede end borgere fra de større lokalsamfund.

Det kommer blandt andet til udtryk ved, at over halvdelen af borgerne i de mindste lokalsamfund – på tværs af de fire kommuner – har deltaget i aktiviteter eller opgaver i en lokal facilitet inden for de seneste tre år, mens det kun gælder for en tredjedel af borgerne i de større lokalsamfund.

Desuden er borgerne i de mindste lokalsamfund i højere grad indstillet på at engagere sig i ideer eller planer for at udvikle lokalsamfundet, hvis det bliver aktuelt, end borgerne i større lokalsamfund er.

Ifølge Bjarne Ibsen, der er professor ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved SDU, tyder det på, at borgerne og de foreninger, de er engagerede i, har en større betydning for lokalsamfundets udvikling i de små lokalsamfund end i de større.

”Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan man kan skabe gode rammer for, at den interesse og vilje for at udvikle lokalsamfundet, der er lokalbefolkningen i især de mindre lokalsamfund, kan understøttes af kommunen,” siger han i en pressemeddelelse fra SDU og fortsætter:

”I de små samfund, hvor man ofte ikke har skole eller idrætshaller, ser det ud til at være vigtigt, at man har et fysisk sted af en vis størrelse, hvor borgerne kan samles – ofte under uformelle former.”

Vifo-konferencen sætter fokus på folkeoplysningens lokale rolle

SDU har også bedt borgerne om at vurdere blandt andet lokalområdets faciliteter og fællesskab. Rapporten peger på, at borgerne i de større lokalsamfund i højere grad er ’meget enige’ i, at lokalområdet har de vigtigste dagligvarebutikker og offentlige institutioner, samt at der er gode muligheder for at gå til organiserede fritidsaktiviteter, sammenlignet med borgere i de mindre lokalsamfund.

Til gengæld vurderer borgerne i de mindre lokalsamfund i højere grad end dem i de større lokalsamfund, at der er stærke fællesskaber, at folk er gode til at hjælpe hinanden, at folk er engagerede i lokalområdets udvikling, og at der er høj deltagelse i begivenheder, som understøtter det lokale sammenhold.

Videncenter for Folkeoplysnings (Vifos) konference ’Folkeoplysningens rum og roller’ den 26.-27. september 2023 vil Bjarne Ibsen give flere perspektiver fra undersøgelsen og fra en tilsvarende undersøgelse af foreningslivets rolle. Derudover vil der i sessionen om folkeoplysningens lokale rolle være fokus på Folkeuniversitets lokalkomitéer samt eksempler fra praksis på den rolle, som de lokale mødesteder kan spille.

”Som SDU også slår fast i deres undersøgelse, så varierer engagementets karakter på tværs af land og by. På konferencen vil vi derfor gerne sætte fokus på folkeoplysningens lokale rolle. Vi kommer til at se på udfordringerne og potentialerne for folkeoplysningen i landets mindre tætbefolkede områder, samt hvilken rolle borgerne, de folkeoplysende aktører og de lokale mødesteder spiller for lokalsamfundet,” siger Malene Thøgersen, der er senioranalytiker i Vifo. 

Download rapporterne

Andre Udgivelse maj 2023
Borgeres holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter
Andre Udgivelse maj 2022
Foreningslivets engagement i lokal udvikling i landdistrikter

Læs mere om konferencen