Idan Vifo

Samrådenes roller og potentialer

I mange kommuner spiller samråd og samvirker en vigtig rolle som bindeled mellem kommuner og foreninger. Men der har været meget begrænset viden om, hvordan samrådene fungerede i praksis. Derfor har Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut set nærmere på de lokale samråds roller og potentialer på tværs af landets kommuner.

Frivillige foreninger spiller en stor rolle for kultur- og fritidslivet rundt om i de danske kommuner. Mens der er forsket en del i samspillet mellem kommuner og foreninger, er der til gengæld meget begrænset viden om de samråd, som foreninger i mange kommuner har dannet for at bygge bro mellem foreninger og kommuner.

Det råder vi nu bod på. Sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) og Kulturelle Samråd i Danmark har vi undersøgt samrådene inden for idræt, aftenskoler, spejdere/børne- og ungeforeninger og kultur. 

Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd

For at afdække området har Vifo og Idan gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt de 224 samråd i Danmark. Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan samrådene er organiseret, hvilke opgaver de løser, og hvordan de samarbejder med kommunerne.

Download delrapport 1: Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd

Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner

For at se nærmere på de lokale samråds rolle som bindeled mellem kommune og foreningsliv, har Vifo og Idan undersøgt samrådenes organisering og roller med udgangspunkt i casestudier i fire udvalgte kommuner: Høje-Taastrup, Slagelse, Varde og Viborg. 

Download delrapport 2: Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner

I de fire casekommuner er der også blevet sat særlig fokus på foreningernes relationer og kontaktflader, hvilket er central baggrundsviden for den samlede analyse af de lokale brugerinddragelsesstrukturer.

Download delrapport 3: Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner: Foreningers positionering og samfundsmæssige engagement i fire casekommuner

Download delrapporterne

Møde og kaffe. Foto: Pixabay
Vifo Idan Udgivelse februar 2021
Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd
Unge fodboldspillere jubler. Foto: Getty Images/Kevin Dodge
Vifo Idan Udgivelse januar 2022
Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner: Foreningers positionering og samfundsmæssige engagement i fire casekommuner
Ældre til møde. Foto: GettyImages/Alvarez
Idan Vifo Udgivelse januar 2022
Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner

Læs nyheder om temaet

Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Mennesker holder møde
Vifo Artikel 16.11.2022
Sådan inddrager kommunerne brugerne på folkeoplysningsområdet
Møde i samrådet
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Ny rapport giver indblik i samarbejdet mellem samråd og kommuner
Børn løber til gymnastik
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Store forskelle i samrådenes roller og potentialer på tværs af foreningsområder
Børn til fodbold løber
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Sådan arbejder samrådene lokalt i kommunerne
Folk til møde
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Det gode samspil mellem samråd og kommuner kommer ikke af sig selv
Kvinde tager noter på en blok
Vifo Idan Artikel 11.02.2021
Ny rapport giver første indblik i hverdagen for danske samråd
Afstemning med håndsoprækning
Vifo Idan Artikel 11.02.2021
Samrådene oplever at have indflydelse, men vil gerne have mere
Børn spiller fodbold
Vifo Idan Artikel 11.02.2021
Samrådenes historie begynder hos idrætten
Kvinder snakker ved computeren
Vifo Idan Artikel 11.02.2021
Ny viden: Danmark har over 200 samråd inden for idræt, kultur og fritid
Møde
Vifo Idan Artikel 17.01.2020
Vifo og Idan undersøger samvirkers betydning for kommuner og foreninger
Vifo Artikel 06.09.2016
Spejderne ansætter ny direktør
Vifo Artikel 06.04.2016
Samråd vil fremme forskning i amatørkultur
Vifo Artikel 01.04.2016
Kulturelle Samråd kortlægger kulturområde
Vifo Artikel 02.02.2015
Danmark skal have flere ungdomsråd

Læs mere om undersøgelsen

Møde
Idan Vifo

Samvirkernes roller og potentialer