Vifo Udgivelse, august 2020

Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven

Rapporten er en evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven med titlen ’Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder’, som trådte i kraft i januar 2017. Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan de nye bestemmelser er blevet implementeret i kommunerne, og hvilken effekt de nye regler har haft.

Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Kulturministeriet
Antal sider: 75
ISBN: 978-87-93784-18-5 (pdf)

Læs mere om undersøgelsen

Mand holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2020
Svært for flere kommuner at tolke stramning af folkeoplysningsloven
Fodbolddrenge
Vifo Artikel 05.10.2020
Flere kommuner fører nu tilsyn via dialog og besøg

Læs mere om folkeoplysningsloven på vores temaside

Paragraftegn. Foto: Andrey Popov/Getty Images
Vifo Idan Tema

Folkeoplysningsloven