Vifo Idan

Folkeoplysningloven

Folkeoplysningsloven er en rammelov, der beskriver betingelser og vilkår for at modtage tilskud til de foreninger, der beskrives som folkeoplysende, frivillige foreninger.

På denne temaside kan du:

  • læse mere om Vifos evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven fra 2020
  • læse mere om Vifos undersøgelse af folkeoplysningen i kommunerne, der sætter fokus på kommunernes forvaltning af loven
  • finde en række artikler, der sætter fokus på folkeoplysningsloven

Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven

I december 2016 vedtog et flertal i Folketinget en ændring af folkeoplysningsloven som en del af en indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Bl.a. blev det indskærpet, at sådanne foreninger ikke kan få tilskud eller anvist lokaler, og at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med, at foreningerne overholder lovens krav. Desuden skal kommunerne offentliggøre indsendte foreningsregnskaber og lister over, hvilke foreninger der har fået støtte og afslag.

I forbindelse med ændringen af loven blev det i lovforslagets bemærkninger samtidig fastsat, at lovændringens effekter skulle evalueres efter to år.

Det er denne evaluering, som Videncenter for Folkeoplysning har foretaget for Kulturministeriet.

Formålet med evalueringen var at undersøge, hvordan folkeoplysningslovens nye bestemmelser er blevet implementeret i kommunerne, og hvilken effekt de nye regler har haft siden deres ikrafttræden i 2017.


Læs mere om evalueringen i artiklerne:


Download også rapporten 'Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven'


Læs også artiklerne omkring ændringen af loven:

Folkeoplysningsloven på engelsk

Med den engelske oversættelse af folkeoplysningsloven er det blevet lidt nemmere at forklare lovgrundlaget for folkeoplysningen til interesserede fra udlandet.

Find den engelske oversættelse af folkeoplysningsloven på EPALEs hjemmeside

Vifos landsdækkende undersøgelse af folkeoplysningen i kommunerne

Vifos analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet giver også indblik i, hvordan landets kommuner forvalter folkeoplysningsloven.

Videncenter for Folkeoplysning gennemfører løbende en landsdækkende undersøgelse blandt kommunerne med fokus på økonomi, aktiviteter og kommunale procedurer på folkeoplysningsområdet.

Da folkeoplysningsloven er en rammelov, der giver de enkelte kommuner stor frihed til selv at udforme rammerne på området, administreres loven på mange forskellige måder rundt omkring i landet, ligesom også omfanget af foreningernes og aftenskolernes aktiviteter varierer.

Undersøgelsen giver derfor et spændende indblik i den store variation, der er blandt kommunerne, når det kommer til administrationen af folkeoplysningsområdet, og giver desuden mulighed for at følge udviklingen på området over tid. 

Undersøgelsen giver indblik i både voksenundervisningsområdet og de folkeoplysende foreninger og ser også nærmere på en række tværgående temaer som kommunernes folkeoplysningspolitikker, § 35 stk. 2- udvalg, udviklingsmidler mv.

Læs f.eks. artiklen: Mange kommuner har udfordringer med at administrere folkeoplysningsloven

Download de fire delrapporter fra 2021:

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet

Læs artikler om folkeoplysningsloven

Keramikundervisning
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Der samles skrald
Vifo Artikel 12.09.2022
Valgoplæg fra DFS: Klimakrise og unges mistrivsel kan løses med folkeoplysning
Dame holder oplæg.
Vifo Artikel 18.05.2022
Fortælleværksteder skal sætte nye billeder på, hvad folkeoplysning er og kan
Konferencedeltagere til oplæg
Vifo Artikel 05.10.2021
Debat: Forslag om større krav og skarpere definitioner i folkeoplysningsloven
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Kvinder sidder i yogastilling
Vifo Artikel 16.09.2021
Mange kommuner har udfordringer med at administrere folkeoplysningsloven
Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Fodbolddrenge
Vifo Artikel 05.10.2020
Flere kommuner fører nu tilsyn via dialog og besøg
Mand holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2020
Svært for flere kommuner at tolke stramning af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 03.07.2019
Fritid & Samfund afholder workshop om tolkning af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Christiansborg
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo evaluerer ændring af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 10.05.2019
DFS præsenterer forslag til ny folkeoplysningspolitik
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Vifo Artikel 17.05.2017
Kommuner i vildrede om nye lovstramninger
Vifo Artikel 07.12.2016
Stramning af folkeoplysningslov vedtaget
Vifo Artikel 18.10.2016
Stramning af folkeoplysningsloven møder kritik
Vifo Kommentar 13.05.2016
Stramning af folkeoplysningslov er mest symbolpolitik
Vifo Artikel 20.01.2016
Nu på engelsk: Højskoleloven og folkeoplysningsloven

Download Vifos undersøgelser med fokus på folkeoplysningsloven

Mand snakker foran tilskuere. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse august 2020
Evaluering af ændringen af folkeoplysningsloven
 Folk holder i hånd. Foto: franckreporter
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag
Ældre laver kunst. Foto: GettyImages/vgajic
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
Små børn spiller fodbold. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Kvinder laver vandgymnastik. Foto: GettyImages/FatCamera
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet
Folk går på en gågade. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse januar 2017
Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Læs mere om folkeoplysningsloven på faktasiden

Paragraftegn
Vifo

Folkeoplysningsloven