Vifo Artikel 22.08.2022

Dansk Ungdoms Fællesråd og Ældre Sagen samarbejder om at styrke den digitale samtale

DUF og Ældre Sagen har skrevet under på en generationskontrakt, der forpligter dem til styrke den digitale demokratiske samtale. Målet er at skabe en god og sund onlinekultur, hvor alle har mulighed for at deltage i den digitale demokratiske samtale.

Det kan gå heftigt for sig på de sociale medier, når danskerne melder sig ind i debatten, men den hårde tone afholder i mange tilfælde både unge og ældre fra at deltage i debatterne. Det er et demokratisk problem, mener Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der sammen med Ældre Sagen har besluttet at underskrive en såkaldt generationskontrakt, der forpligter organisationerne til at arbejde for at styrke samtalen på nettet.

Mere end 2 ud af 3 unge og ældre (71 pct.) er helt eller delvist enige i, at samfundsdebatten på nettet er præget af ekstreme holdninger, viser DUF’s Demokratianalyse 2021. Desuden er de unge blevet mere skeptiske siden den seneste måling i 2020, hvor 29 pct. af de 16-25-årige var helt enige i, at samfundsdebatten på nettet er præget af ekstreme holdninger. Det tal er i 2021 steget til 38 pct.  

Samtidig viser DUF’s Demokratianalyse 2021, at 61 pct. af de 16-25-årige og 62 pct. af danskere over 66 år er helt eller delvist enige i, at tonen i den online debat giver dem mindre lyst til at deltage i debatten og give deres mening til kende.

”De grimme kommentarer på sociale medier er en direkte en trussel mod vores demokrati. For demokratiets grundessens er samtalen. Og samtalen skal krydres med respekt, nysgerrighed og gensidig forståelse for, at vores demokrati kan fungere online. Derfor er jeg glad for, at vi på tværs af generationer har givet håndslag på, at vi vil styrke den digitale demokratiske samtale,” siger Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd, i en artikel på DUF’s hjemmeside.

Færre mener, at de får noget positivt ud af debatten på nettet

Selvom tonen får flere til at miste lysten til at deltage, tyder analysen dog på, at nogle får noget positivt ud af debatten. 26 pct. af de unge mellem 16-25 år er således helt eller delvist enige i, at samfundsdebatten online har bidraget til en bedre forståelse for holdninger og mennesker, de er uenige med. De er dermed mere positivt stemt end de ældre, hvor kun 15 pct. er helt eller delvist enige i det udsagn.

Til gengæld er både de unge og ældre over 66 år også blevet mere skeptiske siden 2020. I 2020 var 8 pct. af de unge mellem 16-25 år og 13 pct. af de ældre over 66 år helt uenige i, at debatten har bidraget positivt til at forstå holdninger, de er uenige med. Den andel blev i 2021 næsten fordoblet til 15 pct. for de unges vedkommende og steg til 17 pct. for de ældre.

 

Mennesker til Bryd Ekkokammeret

Dansk Ungdoms Fællesråd samarbejder om en generationskontrakt, der forpligter dem til at styrke den demokratiske samtale. Her fra en workshop med titlen 'Bryd Ekkokammeret'. Foto: Christian Lilliendahl

Initiativer til at styrke den digitale samtale

Den tendens prøver DUF og Ældre Sagen nu at gøre noget ved. Sammen har de to organisationer i foråret afholdt workshops med titlen ’Bryd Ekkokammeret’, hvor de har samlet unge og ældre til dialog om, hvordan man kan nedbryde de ekkokamre, der ofte er på sociale medier, og hvad man selv kan gøre for at bidrage positivt til samtaler online.

”Noget af det, jeg har fået ud af at snakke med sådan nogle som Thorkild, der er fra en anden generation, er, at jeg er på en større mængde sociale medier, end han er, men vi holder os faktisk begge to meget fra at deltage, og det er jo ærgerligt, fordi debatten er jo sindssygt vigtig at have, og man vil egentlig gerne være en del af den, for man kan få meget ud af den,” sagde Signe Birkeby Jørgensen efter at have deltaget i ’Bryd Ekkokammeret’.

Efterfølgende har DUFs forkvinde, Christine Ravn Lund, og Ældre Sagens administrerende direktør, Bjarne Hastrup, underskrevet en såkaldt generationskontrakt, hvor de forpligter sig til at:

  • skabe en sund dialog online, der bygger på gensidig respekt
  • give alle mulighed for at deltage i den digitale demokratiske samtale
  • understøtte og skabe kendskab til rettigheder online

”En sund demokratisk debat kræver deltagelse fra mange forskellige stemmer. Sociale medier rummer mange muligheder for debat. Men tonen kan blive rå og ubehagelig, og så afholder både unge og ældre sig fra at deltage i debatten. Vi vil gerne ruste folk, så de føler sig trygge ved at deltage i den digitale samtale og bevarer et aktivt medborgerskab,” siger Bjarne Hastrup, adm. direktør for Ældre Sagen, i artiklen på DUF’s hjemmeside.

For at sætte yderligere fokus på, hvad man kan gøre for at bidrage til en bedre debat online, har DUF desuden udviklet 10 guidelines for den gode samtale online. Find dem her.

Læs Demokratianalysen her

Andre Udgivelse oktober 2021
Demokratianalyse 2021

Læs lignende nyheder

Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Ungepanelet på ungdomsøen
Vifo Artikel 08.05.2023
Ungepanel diskuterede god journalistik og ’Folkets Journalistpris’ på Ungdomsøen
Arrangement med Frirummet
Vifo Artikel 06.03.2023
Debatpilot: ”Debatpilotuddannelsen giver mulighed for at indgå i en dialog på en mere åben og undersøgende baggrund”
Ove Korsgaard
Vifo Podcast 02.03.2023
Folkeoplysning på lyd: "Folkeoplysningens historie er en kamp om lyset”
Per Paludan Hansen, DFS
Vifo Podcast 23.02.2023
Folkeoplysning på lyd: "Vi skal sikre, at der er et fællesskab til alle"
Christine Ravn Lund fra DUF
Vifo Podcast 26.01.2023
Folkeoplysning på lyd: "Giv de unge ansvar og hyld frivilligheden"
Logo til podcasten 'Folkeoplysning på lyd'
Vifo Podcast 23.01.2023
Vifo lancerer ny podcastserie om folkeoplysning
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud