Vifo

Fritidslivet i Danmark

Hvad laver danskerne, når de har fri? Det kan du få mere viden om på denne temaside, hvor vi har samlet de undersøgelser, som Videncenter for Folkeoplysning har lavet om danskernes fritidsliv.

Danskernes fritidsvaner 2020

Undersøgelsen af danskernes fritidsvaner 2020 giver et overordnet indblik i, hvilke fritidsaktiviteter børn, unge og voksnes deltager i uden for idrætsområdet.

I 2020 lavede Idrættens Analyseinstitut en landsdækkende undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner, og i den forbindelse svarede deltagerne i undersøgelsen også på en række spørgsmål fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om den del af deres fritidsliv, der ligger uden for idrætsområdet. 

Svarene på spørgsmålene giver indsigt i, hvilke fritidsaktiviteter danske børn og voksne dyrker, hvordan de er organiseret, hvor ofte aktiviteterne bliver dyrket og sammenhængen mellem fritidsaktiviteterne og børn og voksnes trivsel.

Undersøgelsen giver også en række perspektiver på sammenhængen mellem deltagelsen i idræt og det øvrige fritidsliv. 

Download rapporten her

Læs også artiklen om undersøgelsen 'Ny rapport fra Vifo giver indblik i danskernes fritidsvaner'

Fritidsaktiviteter under coronanedlukningen

Da det danske samfund lukkede ned i foråret 2020 som følge af coronapandemien, blev en række af de aktiviteter, danskerne normalt gik til i fritiden, også lukket ned.

Videncenter for Folkeoplysning har undersøgt, hvordan nedlukningen prægede danskernes kreative, kulturelle og religiøse fritidsaktiviteter. 

Informationerne i undersøgelsen blev indsamlet i forbindelse med løbende undersøgelser, som Idrættens Analyseinstituts lavede af coronakrisens effekt på danskernes idrætsvaner.

Resultaterne af undersøgelserne bliver beskrevet i et notat, der dels ser nærmere på danskernes deltagelse i kreative, kulturelle og religiøse fritidsaktiviteter før og under coronanedlukningen, og dels ser på mønstre på tværs af befolkningsgrupper og aktivitetstyper. Samtidig belyser notatet brugen af digitale tilbud i forbindelse med disse fritidsaktiviteter.

Find notatet her

Læs også mere om undersøgelsen i artiklen 'Færre har dyrket fritidsaktiviteter under coronakrisen'

Kvinder laver keramik

Foto: Vgajic/Getty Images

Danskernes motions- og sportsvaner

Siden 2007 har Idrættens Analyseinstitut sat danskernes motions- og sportsvaner under lup i en række omfattende nationale undersøgelser.

Siden den første kulturvaneundersøgelse i 1964 har danskernes idrætsvaner ændret sig meget. Udviklingen betyder, at det bliver ved med at være interessant at se nærmere på, hvordan danskerne er idrætsaktive – og hvordan deres præferencer ændrer sig.

Har vi behov for flere idrætsfaciliteter? Hvad er de nye trends? Hvordan får vi flere aktive borgere? Det er vigtig viden, når f.eks. kommunerne gerne vil skabe de bedste rammer for, at danskerne har et godt og aktivt liv.

Motionsvaner under coronakrisen

Idrættens Analyseinstitut har i løbet af coronakrisen i 2020 og 2021 undersøgt, hvilken effekt nedlukninger og restriktioner har haft på danskernes motions- og sportsvaner. Undersøgelserne er fulgt op af en række notater, der ser på danskernes idrætsvaner efter genåbningen af idrætslivet.

Læs mere om undersøgelserne

Læs mere om undersøgelserne af danskernes idrætsvaner på idrættens Analyseinstituts temaside.

Download baggrundsrapporten ’Danskernes motions og sportsvaner 2020' her.

Find notaterne om danskernes idrætsvaner under coronakrisen her.

Fritidslivet på Færøerne

I samarbejde med Idrættens Analyseinstitut har Videncenter for Folkeoplysning også set nærmere på fritidslivet på Færøerne. 

Det er første gang, at en undersøgelse giver et samlet overblik over, hvad færingerne involverer sig i i fritiden, og rapporten kortlægger, hvilke aktiviteter færingerne dyrker i fritiden, organiseringen af aktiviteterne samt de fysiske rammer, hvor aktiviteterne foregår med fokus på idrætsområdet, ungdomsforeningerne og aftenskolerne.

Download rapporten 'Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer' 

Fritidsundersøgelser i kommunerne

I forbindelse med andre undersøgelser har Videncenter for Folkeoplysning undersøgt fritidsvanerne blandt borgerne i to kommuner.

Lolland Kommune

I foråret 2017 gennemførte Vifo en undersøgelse af voksne borgeres fritidsvaner i Lolland Kommune. Den samlede analyse kortlægger kultur- og fritidsområdet i kommunen med fokus på at finde styrker, svagheder og muligheder på området og sætter resultaterne i relation til kommunens øvrige politikker og strategier.

Se notatet  'Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune'

Aalborg Kommune

Som en del af projektet ’Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune’,  undersøgte Videncenter for Folkeoplysning i 2016 fritdsvanerne blandt borgerne i Aalborg Kommune. 

Undersøgelsen fokuserer på de aktiviteter, borgerne dyrker på fast basis i deres fritid, og den giver indblik i de mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund.

Se notatet 'Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner'

Se Vifos undersøgelser med fokus på fritidslivet

Børn Synger
Vifo Udgivelse november 2022
Danskernes fritidsvaner 2020
Kvinde laver dekoration. Foto: GettyImages/fotostorm
Vifo Udgivelse juni 2020
Fritidsaktiviteter under coronanedlukningen - Danskernes kreative, kulturelle og religiøse fritidsaktiviteter før og under nedlukningen
Piger til gymnastik
Idan Vifo Udgivelse februar 2022
Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer
Børn spiller fodbold. Foto: GettyImages/FatCamera
Vifo Udgivelse juli 2017
Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune
Havn i Aalborg. Foto: Michael Damsgaard/VisitAalborg
Vifo Udgivelse august 2016
Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner

Læs artikler om temaet

De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Børn lærer guitar
Vifo Idan Artikel 17.11.2022
Ny rapport fra Vifo giver indblik i danskernes fritidsvaner
To mennesker sidder på en bakke og kigger udover en sø.
Vifo Idan Artikel 01.03.2022
Ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut kortlægger fritidslivet på Færøerne
Kvinder strækker ud på Færøerne
Idan Vifo Artikel 01.03.2022
Voksne færinger er aktive i fritiden, men kun halvdelen er det regelmæssigt
Dreng på skateboard på Færøerne
Idan Vifo Artikel 01.03.2022
Idræts- og fritidsaktiviteter hitter blandt børn og unge på Færøerne
Kvinder snakker ved computeren
Vifo Idan Artikel 11.02.2021
Ny viden: Danmark har over 200 samråd inden for idræt, kultur og fritid
Gruppe går tur på Færøerne
Vifo Idan Artikel 09.09.2020
Ny undersøgelse kortlægger fritidslivet på Færøerne
kvinde er kreativ
Vifo Artikel 03.06.2020
Færre har dyrket fritidsaktiviteter under coronakrisen

Se også temasiden for danskernes idrætsvaner

Fitness
Idan Tema

Idrætsvaner