Vifo

De uniformerede korps i Danmark

I 2020 var der samlet set 93.795 medlemmer i de uniformerede korps, som omfatter FDF samt ni forskellige spejderkorps. 

Videncenter for Folkeoplysning går i en række undersøgelser tæt på livet som spejder og FDF’er og deres samspil med kommunerne. De undersøgelser kan du læse mere om nedenfor. 

Her på temasiden kan du også finde to videoer, der uddyber de uniformerede korps' historie og ser nærmere på, hvilken forskel der egentlig er mellem spejder og FDF.

Nederst på siden finder du nyheder og rapporter om de uniformerede korps samt link til Vifos faktaark om spejderne. 

FDF'er rundt om et bål

De uniformerede korps i Danmark er en samlet betegnelse for ni forskellige spejderkorps samt FDF'erne. Foto: Rieke Poppe/FDF

Spejderne og FDF'ernes historie på fem minutter

Notatet 'De uniformerede ungdomsorganistioner i Danmark' skitserer de historiske rødder og tanker for de uniformerede ungdomskorps og giver et indblik i etableringen af FDF- og spejderbevægelsen i Danmark, deres kendetegn og pædagogiske virke.

Se videoen, hvor Niels Anton Toftgård giver en kort opsummering af spejderne og FDF'ernes historie

Forskellen på spejdere og FDF'ere

Du har helt sikkert hørt om både spejdere og FDF’ere og noget om nogle farver, uniformer og duelighedsmærker, men hvad er egentlig forskellen på de to ungdomsorganisationer, og hvordan er de opstået? Det kan du høre mere om i videoerne herunder, hvor Niels Anton Toftgård, junioranalytiker i Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), gennemgår de to korps’ historie på 1 minut. Sådan cirka…

Vifos undersøgelser af de uniformerede korps

Videncenter for Folkeoplysning har desuden gennemført forskellige undersøgelser af spejdere og FDF'ere i landets kommuner samt udgivet et notat, der ser på de uniformerede korps' historie. 

De uniformerede korps i fem af landets største kommuner

Undersøgelsen giver et overblik over de uniformerede korps' udbredelse, rammer og vilkår på tværs af København, Aarhus, Odense, Aalborg og Randers Kommuner. Undersøgelsen ser på forskelle og ligheder mellem de fem kommuner og giver desuden et indblik i korpsenes brug af faciliteter samt samspillet med kommunerne.

Download rapporten De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner

De uniformerede korps i Aalborg Kommune

Undersøgelsen ser nærmere på de uniformerede korps i Aalborg Kommune og sætter fokus på, hvordan de har det, den rolle, de spiller i fritidslivet i dag, samt deres potentialer nu og i fremtiden.

Download rapporten De uniformerede korps i Aalborg Kommune

De historiske rødder 

Notatet skitserer de historiske rødder og tanker for de uniformerede ungdomskorps og giver et indblik i etableringen af FDF- og spejderbevægelsen i Danmark, deres kendetegn og pædagogiske virke.

Download notatet De uniformerede ungdomsorganisationer i Danmark

Lederuddannelse i frivillige foreninger

Rapporten ser nærmere på lederuddannelse i FDF og KFUM-Spejderne, hvad en leder er og skal kunne i de to organisationer, samt hvordan man skaber en lederuddannelse, der understøtter det. Målet med undersøgelsen er at få mere viden om lederuddannelserne, hvilket kan bidrage til den interne udvikling i de to organisationer samt give inspiration til andre værdibårne organisationer og folkeoplysende foreninger.

Download rapporten Lederuddannelse i frivillige foreninger

Nyheder om de uniformerede korps

Lars Skov Henriksen holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2023
Professor: Det er vigtigt at være tydelig om værdier og forventninger, hvis man vil rekruttere frivillige
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Glade spejdere
Vifo Artikel 08.12.2022
Landets spejdere og FDF’ere modtager stort beløb til forbedring af hytter
De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Shelter i Danmark
Vifo Artikel 28.04.2022
Ny rapport giver bud på, hvordan outdoorfaciliteter kan driftes i fremtiden
Frivillig leder hos KFUM-Spejderne/FDF
Vifo Artikel 07.02.2022
Nyt projekt skal udvikle lederuddannelserne i FDF og KFUM-Spejderne
KFUM-spejdere sidder foran telt
Vifo Artikel 02.12.2021
For Aalborgs uniformerede korps er værdierne det centrale omdrejningspunkt
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps
Vifo Artikel 11.08.2021
Spejderne og FDF’ernes historie på 5 minutter!
Børn til FDF
Vifo Artikel 11.05.2021
Få indblik i værdier, pædagogik og dannelsesidealer i de uniformerede korps
Spejdere laver knob
Vifo Artikel 06.05.2021
Uniformerede korps har vidt forskellige rammer i fem store danske kommuner

Vifos undersøgelser af de uniformerede korps

FDF'ere der leger
Vifo Udgivelse april 2023
Lederuddannelse i frivillige foreninger
FDF'ere rundt om et bål. Foto: Rieke Poppe/FDF
Vifo Udgivelse november 2021
De uniformerede korps i Aalborg Kommune
DM i Spejder i 2016. Foto: KFUM-Spejderne
Vifo Udgivelse maj 2021
De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner
FDF Landslejr 2015. Foto: Thomas Heie Nielsen
Vifo Udgivelse maj 2021
De uniformerede ungdomsorganisationer i Danmark

Fakta om spejderne

Spejdere på lejr
Vifo

Fakta om spejdere