Vifo Artikel 08.06.2018

Aftenskoler vil bidrage til livskvalitet, folkeoplysning og integration

Vifos rapport om aftenskolerne viser, at aftenskolerne i høj grad oplever, at de har en vigtig samfundsmæssig rolle, og at de ønsker at bidrage til at løse samfundets udfordringer.

Aftenskolerne er ikke kun optaget af at tilbyde gode kurser. De oplever i høj grad, at aftenskolen som skoleform er et samfundsmæssigt vigtigt tilbud, der kan rumme mange forskellige slags deltagere og samtidig fremme deres livskvalitet.

Adspurgt om aftenskolernes forskellige kvaliteter fremhæver aftenskolerne over en bred kam netop, at de skaber bedre livskvalitet hos deltagerne og muligheder for at indgå i fællesskaber (figur 1).

Figur 1: Aftenskolernes holdninger til deres generelle samfundsmæssige betydning (pct.)

n = 323. Respondenterne har vurderet, hvorvidt de er enige eller uenige i hvert enkelt udsagn om aftenskolerne. Andele i pct.

På tværs af skoletyper (se boks) er der ikke de store forskelle på holdningerne til aftenskolernes samfundsmæssige betydning. Der er dog en tendens til, at de flerfaglige skoler er mere enige i mange af udsagnene.

Især er der forskel på skolernes vurdering af, hvad man kunne kalde den ’demokratiserende effekt’, hvor kun 69 pct. af de små et-faglige aftenskoler mener, at aftenskolerne gør deltagerne mere samfundsmæssigt engagerede. Blandt de store flerfaglige er andelen 92 pct.

Den vigtigste samfundsmæssige rolle

Aftenskolerne blev desuden bedt om at beskrive, hvad de oplever som aftenskolernes vigtigste brede samfundsmæssige rolle. Tabel 1 viser kodningen af de åbne svar. De tre roller, som flest aftenskoler vurderer som de vigtigste, er at skabe fællesskaber på tværs af samfundsmæssige skel, at øge deltagernes livskvalitet, ved at borgerne er mere aktive, og at sikre mere viden til deltagerne og borgerne.  

Desuden oplever enkelte specialiserede aftenskoler, at de har en vigtig kulturbevarende funktion ved at holde liv i gamle håndværk eller videreføre traditioner og specialviden på et område.

Tabel 1: Aftenskolernes egen vurdering af deres vigtigste samfundsmæssige rolle

 

Andel i pct.

 

Antal skoler

 

Skabe fællesskab

45

121

Skabe aktive borgere

38

102

Oplysning/medborgerskab

36

96

Holde liv i gamle håndværk

10

28

Integration

0 (0,01)

3

Tabellen viser kategorierne samt antal/andel af skoler, der har nævnt den aktuelle kategori som svar på spørgsmålet: ’ Hvad oplever du som jeres aftenskoles/forenings vigtigste samfundsmæssige rolle?’ n=268 Andelene summer ikke til 100, da flere skoler har nævnt mere end en rolle i de åbne svar.

Aftenskolerne vil bidrage

Aftenskolernes syn på deres samfundsmæssige rolle afspejles i de samfundsmæssige udfordringer, som de fremhæver, at de ønsker at bidrage til at løse. Igen er deres visioner ikke begrænset til selve aktiviteten, men relateret til generelle problemstillinger.

Næsten halvdelen af skolerne peger på generel dårlig livskvalitet, og næsten hver tredje nævner ’manglende viden’ som et samfundsmæssigt problem. De aftenskoler, der i den forbindelse fremhæver særlige temaer, har især fokus på miljøet og mellemmenneskelig forståelse. Desuden ønsker flere aftenskoler at bidrage til integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Andre fremhæver ensomhed og social isolation som et problem, de er med til at løse, mens en lille del af aftenskolerne peger på manglende kultur-og traditionsbevarelse som et samfundsmæssigt problem. Aftenskolerne oplever således, at de gennem deres aktiviteter bidrager både til borgernes trivsel og til at løse samfundsmæssige problemstillinger.

Læs mere

Læs de øvrige artikler om undersøgelsen

mænd får undervisning
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskolerne er tilfredse, og mange ser lyst på fremtiden
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
kvinder laver keramik
Vifo Artikel 30.08.2018
Aftenskoler fravælger fleksible undervisningsformer
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole
Kvinder smiler
Vifo Kommentar 12.06.2018
Vifos undersøgelse giver nye indsigter
Vifo Artikel 08.06.2018
Hvor skal aftenskolerne bevæge sig hen?
Vifo Artikel 09.05.2018
Hver tredje aftenskole tilbagebetaler de debatskabende midler

Download rapporten

Mænd ved bord_Thomas Søndergaard
Vifo Udgivelse juni 2018

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Læs lignende artikler

Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Kostumer
Vifo Artikel 01.05.2024
Kostumemuseum udvider med aftenskoleaktiviteter, der skal udbrede kendskabet til håndværket i kostumekunsten
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning

Læs mere om aftenskoler

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler