Vifo Artikel 11.10.2022

”Corona har fået os kureret for forestillingen om, at det materielle betyder mest”

Vifo har taget en snak med Karen Lumholt, der er et af de syv jurymedlemmer, som skal bedømme ansøgningerne og udvælge de projekter og aktiviteter, som får tildelt midler fra 'De nye folkerum'.

Skrevet af: Redaktionen
Jurymedlem Karen Lumholt

Foto: MEW

Fra 14. september til 28. november 2022 er det muligt for foreninger, NGO’er og andre grupper af frivillige at søge midler fra Realdanias pulje ’De nye folkerum’, der støtter nogle af de mange gode projekter og aktiviteter fra coronatiden, som kan bidrage til øget livskvalitet - også i tiden efter pandemien.

Der er nedsat en jury til at bedømme ansøgningerne og udvælge de projekter og aktiviteter, som får tildelt midler fra 'De nye folkerum'. Vi har taget en snak med jurymedlem Karen Lumholt, der er journalist og rådgiver. Hun holder foredrag og rådgiver om fremtidens fællesskaber, frivillighed, familiepolitik og relationsvelfærd og er tilknyttet Selskabet for Fremtidsforskning. Hun er tidligere direktør for civilsamfundstænketanken Cura.

Med dine faglige briller og udgangspunkt, hvad har du så lagt mærke til, at der skete i civilsamfundet i coronaperioden?

Jeg lagde mærke til to tendenser. For det første opstod der en masse nye digitale fællesskaber, og for det andet rykkede vi udendørs.

Folk arbejdede hjemmefra og mødtes i forskellige rum udendørs, vi gik ture, og mange ordnede ting i telefonen imens, og det synes jeg er ret inspirerende – at det kunne lade sig gøre.

Derudover begyndte folk jo at mødes digitalt – ikke kun fagligt, men også socialt. Nogle spiste sammen, mens de var på Zoom, Messenger eller FaceTime, og så sad de der med computeren ved spisebordet og delte et måltid, og så var det ligesom om, man havde været sammen.

På det knap så positive plan skete der jo også det, at vi blev mere følsomme overfor at være fysisk sammen med mange mennesker, og jeg synes stadig, jeg hører, at det er noget, folk undgår, fordi det virker for voldsomt.

I stedet var vi jo sammen i sociale bobler, og man blev tvunget til at melde ud, hvem der var ens nærmeste, hvilket gjorde, at nogle blev valgt fra. Nogle blev måske valgt fra af flere, så de måske kun så deres familie, og det har påvirket folk på den måde, at man nu ved, hvem der er ens rigtige venner, og mange unge har været opmærksomme på, hvem de er blevet valgt til og fra af. Men det har selvfølgelig også styrket båndene hos flere.

Kan du pege på noget, du synes er en spændende nyskabelse i civilsamfundet fra coronaperioden?

Lokalsamfundene er på en eller anden måde blevet styrket, og der er kommet en tendens, der hedder ’go local’. Der er flere, der arbejder hjemme, og folk går og snakker i telefon, mens de går tur med hunden, og der er generelt bare mere trafik på vejene. Og når man kigger ind i husene, kan man se, at folk sidder ved deres spise- eller skrivebord, og det synes jeg beriger boligområderne.

Det gør måske noget positivt for dem, der enten er sygemeldt, på førtidspension eller på anden måde står uden for arbejdsmarkedet. Den der følelse af at gå en tur midt på dagen, hvor vejen ligger øde hen, og man tænker, ’Okay, jeg er en outcast’. Den er måske blevet mindsket, når der er flere hjemme.

Jeg synes også, jeg ser en tendens til, at folk motionerer mere udendørs, end de gjorde før, og vi har ligesom opdaget udendørslivet. Jeg ser så mange motionshold, løbegrupper og styrketræning og yoga, der foregår udenfor. Det gjorde det altså ikke i lige så høj grad før.

Derudover så har det digitale skabt noget tilgængelighed for folk med forskellige former for handicap. Det, at de ikke behøver at skulle ud af hjemmet eller behøver at vise deres handicap frem, har gjort, at de i højere grad kan deltage på lige fod med andre.  

Hvad synes du, vi kan tage med fra coronakrisen?

Jeg tror, corona har fået os kureret for den der forestilling om, at det materielle betyder mest. Folk er blevet mere opmærksomme på, hvor meget relationer til både vores nærmeste og dem på arbejdspladsen betyder. Nu kommer folk også på arbejde – ikke kun for det faglige udbytte – men for at mødes og få de kicks, det giver at være sammen. Det er jo virkelig positivt.

Derudover har vi har lært at holde møder, mens vi bevæger os, vi har lavet digitale fællesskaber, og vi har fundet ud af, at det digitale fungerer rigtig godt, når man skal have eksekveret et eller andet. Mange har også fundet ud af, at det hybride format, hvor det både er digitalt og analogt, fungerer rigtig godt. Man kan mødes digitalt og aftale noget, og så kan man mødes fysisk bagefter og virkeliggøre det, man har aftalt.

Videncenter for Folkeoplysning samarbejder med Realdania om puljen 'De nye folkerum'. Puljen er en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Læs flere nyheder om 'De nye folkerum'

Maja Steen Møller
Vifo Artikel 09.11.2022
"Vi så under coronapandemien, at de grønne områder er en krisebuffer"
Lene Wiell Nordberg, AAU
Vifo Artikel 03.11.2022
"Der er ingen, der bliver glemt her, og man har en fornemmelse for de svage beboere"
Cello ude i en skov
Vifo Idan Artikel 27.10.2022
Tag med på webinar: Sådan skriver du en ansøgning til puljen 'De nye folkerum'
Kasper Nizam
Vifo Artikel 25.10.2022
”Under coronanedlukningen er vi måske ”sprintet” fem til ti år frem i forhold til at skabe og understøtte frivillighed med digitale værktøjer ”
Evrim fra Frontløberne
Vifo Artikel 20.10.2022
"Vi accepterede situationens alvor og gjorde det, der var i fællesskabets bedste"
Trine Bang
Vifo Artikel 12.10.2022
”Midt i isolationen insisterede vi på at handle og skabe værdi og på, at der var et fællesskab mellem os alle sammen”
Det Runde Bord står klar med mad
Vifo Artikel 06.10.2022
Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen
Jurymedlem Ole Nielsen
Vifo Artikel 04.10.2022
"Når der opstår en krise, rykker vi sammen i bussen og tænker alternativt"

Læs mere om puljen 'De nye folkerum'

Baggård
Vifo

De nye folkerum