Vifo Idan Artikel 27.10.2022

Tag med på webinar: Sådan skriver du en ansøgning til puljen 'De nye folkerum'

Mandag 7. november 2022 indbyder Videncenter for Folkeoplysning og Realdania alle, der overvejer at søge puljen 'De nye folkerum', til et webinar. Puljen støtter aktiviteter eller projekter fra coronatiden, der gør brug af det byggede miljø, uderummene eller digitale rum på nye måder.

Realdania og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) samarbejder i disse måneder om puljen 'De nye folkerum', hvor foreninger, NGO'er og frivillige grupper kan søge om støtte til at genoptage eller videreudvikle gode projekter og aktiviteter fra coronatiden, der også kan skabe værdi efter, at pandemien er forbi.

I alt er der 2 mio. kr. i puljen, og det er muligt at søge alt fra mindre beløb og op til 100.000 kr. til aktiviteter og projekter inden for fire fokusområder: Kulturen i nye rammer, nye nabofællesskaber, bynær natur og grønne mødesteder og fremtidens foreningsliv. Der er også en wildcard-kategori til de aktiviteter og projekter, der ikke falder ind under fokusområderne.

Nu får alle, der overvejer at søge puljen, mulighed for at stille spørgsmål direkte til Toke Falk Sabroe fra Realdania og chefanalytiker Maja Pilgaard fra Vifo om, hvilke projekter der kan få støtte, og hvordan man skal udfylde ansøgningsskemaet.

Det sker på et gratis webinar mandag 7. november 2022 kl. 16.00. Webinaret varer cirka en time afhængigt af, hvor mange spørgsmål der er.

På webinaret vil der være informationer om puljen, og hvad juryen kommer til at lægge vægt på i bedømmelsen af ansøgningerne.

Der er to væsentlige kriterier for at få tildelt støtte, fortæller Maja Pilgaard.

”For det først er det vigtigt, at aktiviteterne eller projektet er vokset ud af coronatiden. Det kan være sket på mange måder, og på webinaret vil der være eksempler på, hvordan den kobling kan være,” siger hun.

Det andet kriterium handler om, at projektet eller aktiviteterne skal være koblet til nye måder at gøre brug af det byggede miljø, uderummene eller digitale rum.

På webinaret vil der også komme gode råd om, hvordan man laver en ansøgning og udfylder ansøgningsskemaet, og der bliver god tid til spørgsmål fra deltagerne i webinaret.

Endelig vil der også være informationer om, hvordan pengene kan udbetales, hvis man modtager støtte, og hvilke krav der er til at dokumentere, hvordan støtten er blevet brugt.

Meld dig til webinaret mandag 7. november kl. 16.00

Sidste tilmeldingsfrist er på dagen for webinaret kl. 12.00.

Videncenter for Folkeoplysning samarbejder med Realdania om puljen 'De nye folkerum'. Puljen er en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Læs flere nyheder om 'De nye folkerum'

Maja Steen Møller
Vifo Artikel 09.11.2022
"Vi så under coronapandemien, at de grønne områder er en krisebuffer"
Lene Wiell Nordberg, AAU
Vifo Artikel 03.11.2022
"Der er ingen, der bliver glemt her, og man har en fornemmelse for de svage beboere"
Kasper Nizam
Vifo Artikel 25.10.2022
”Under coronanedlukningen er vi måske ”sprintet” fem til ti år frem i forhold til at skabe og understøtte frivillighed med digitale værktøjer ”
Evrim fra Frontløberne
Vifo Artikel 20.10.2022
"Vi accepterede situationens alvor og gjorde det, der var i fællesskabets bedste"
Trine Bang
Vifo Artikel 12.10.2022
”Midt i isolationen insisterede vi på at handle og skabe værdi og på, at der var et fællesskab mellem os alle sammen”
Jurymedlem Karen Lumholt
Vifo Artikel 11.10.2022
”Corona har fået os kureret for forestillingen om, at det materielle betyder mest”
Det Runde Bord står klar med mad
Vifo Artikel 06.10.2022
Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen
Jurymedlem Ole Nielsen
Vifo Artikel 04.10.2022
"Når der opstår en krise, rykker vi sammen i bussen og tænker alternativt"

Læs mere om 'De nye folkerum'

Baggård
Vifo

De nye folkerum