Vifo Artikel 04.10.2022

"Når der opstår en krise, rykker vi sammen i bussen og tænker alternativt"

Vifo har taget en snak med Ole Nielsen, der er et af de syv jurymedlemmer, som skal bedømme ansøgningerne og udvælge de projekter og aktiviteter, som får tildelt midler fra 'De nye folkerum'.

Skrevet af: Redaktionen
Ole Nielsen jurymedlem

Ole Nielsen er direktør for Himmerland Boligforening, formand for Samvirkende Idræts-Foreninger i Aalborg og formand for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune. 

Fra 14. september til 28. november 2022 er det muligt for foreninger, NGO’er og andre grupper af frivillige at søge midler fra Realdanias pulje ’De nye folkerum’, der støtter nogle af de mange gode projekter og aktiviteter fra coronatiden, som kan bidrage til øget livskvalitet - også i tiden efter pandemien.

Der er nedsat en jury til at bedømme ansøgningerne og udvælge de projekter og aktiviteter, som får tildelt midler fra 'De nye folkerum'. Vi har taget en snak med jurymedlem Ole Nielsen, der er direktør for Himmerland Boligforening, formand for Samvirkende Idræts-Foreninger i Aalborg og formand for folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune. 

Med dine faglige briller og udgangspunkt, hvad har du så lagt mærke til, at der skete i civilsamfundet i coronaperioden?

Det, vi så, var, at vi trak udendørs, og det var som om, at da verden lukkede, så kunne idrætten noget. I Nordjylland startede vi et projekt, der hedder ’Aktive Fællesskaber’, som SIFA og boligorganisationerne lavede i samarbejde.

Det handlede om, at idrætsforeningerne skulle ud i boligområderne og enten gå en tur udendørs, eller i nogle tilfælde indendørs aktiviteter. Beboerne var eksempelvis ude at sejle med sejlklubben og fægte med fægteklubben. De fik lov at prøve kræfter med aktiviteter, som de nok ikke normalt ville komme ud at prøve.

Omvendt kunne vi se, at for eksempel aftenskolerne har haft det meget sværere, fordi de laver indendørs undervisning, og jeg hører også, at de ikke er kommet helt tilbage til normalen endnu. Derimod har korpsene været ekstra stærke i coronaperioden, fordi det var outdoor.

Kan du pege på noget, du synes er en spændende nyskabelse i civilsamfundet fra coronaperioden?

Jeg synes, det var interessant at se, at parter, som ikke normalvis var partnere, så muligheder i at samarbejde. På en eller anden måde var vi alle sammen ramt af krisen, og vi havde et behov for at opsøge andre fællesskaber, og jeg synes, man blev mødt af den der indstilling ’her er en mulighed, jamen så kunne det da være spændende at gøre noget sammen’. Så den der samskabelse kunne et eller andet, og det må vi ikke miste igen.

Hvad synes du, vi kan tage med fra coronakrisen?

Ud fra mit synspunkt lærte vi, at når der opstår en eller anden form for krise, så rykker vi sammen i bussen og tænker alternativt. Jeg tror, at den der alternative tankegang og den der, ’vi kan jo egentlig godt’ - det var det, vi lærte.

Derudover så lærte vi måske, eller det ved jeg ikke, om vi har lært endnu, men vi skal hvert fald huske, at der også er en dag efter puljerne. Vi skal passe på med, at det at være idrætsleder kommer til at handle om at søge puljer, mere end det handler om at skaffe nye, glade medlemmer. Det er hele tiden en balance.

Videncenter for Folkeoplysning samarbejder med Realdania om puljen 'De nye folkerum'. Puljen er en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Læs flere nyheder om 'De nye folkerum'

Maja Steen Møller
Vifo Artikel 09.11.2022
"Vi så under coronapandemien, at de grønne områder er en krisebuffer"
Lene Wiell Nordberg, AAU
Vifo Artikel 03.11.2022
"Der er ingen, der bliver glemt her, og man har en fornemmelse for de svage beboere"
Cello ude i en skov
Vifo Idan Artikel 27.10.2022
Tag med på webinar: Sådan skriver du en ansøgning til puljen 'De nye folkerum'
Kasper Nizam
Vifo Artikel 25.10.2022
”Under coronanedlukningen er vi måske ”sprintet” fem til ti år frem i forhold til at skabe og understøtte frivillighed med digitale værktøjer ”
Evrim fra Frontløberne
Vifo Artikel 20.10.2022
"Vi accepterede situationens alvor og gjorde det, der var i fællesskabets bedste"
Trine Bang
Vifo Artikel 12.10.2022
”Midt i isolationen insisterede vi på at handle og skabe værdi og på, at der var et fællesskab mellem os alle sammen”
Jurymedlem Karen Lumholt
Vifo Artikel 11.10.2022
”Corona har fået os kureret for forestillingen om, at det materielle betyder mest”
Det Runde Bord står klar med mad
Vifo Artikel 06.10.2022
Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen

Læs mere om puljen 'De nye folkerum'

Baggård
Vifo

De nye folkerum