Vifo Artikel 18.05.2015

Medlemstallet stiger blandt børn og unge i københavnske spejderforeninger

En ny opgørelse over medlemsudviklingen blandt børn og unge i foreningerne i Københavns Kommune viser, at spejderne har fået flere medlemmer efter skolereformens implementering.

Skrevet af: Anna Rex Wittig

Da folkeskolereformen blev indført i august 2014, lavede Det Danske Spejderkorps (DDS) kort tid efter reformen en landsdækkende undersøgelse blandt 198 spejdergrupper af medlemstallet for børn i skolealderen. Den viste, at flere af de adspurgte foreninger oplevede færre spejdere, og at folkeskolereformens ændrede krav betød, at børnene var mere trætte efter en lang skoledag.

En ny undersøgelse fra Københavns Kommune tegner imidlertid et andet billede. Rapporten ’Medlemsudviklingen siden folkeskolereformens start’ er lavet af kommunens kultur- og fritidsforvaltning og har fokus på perioden august 2014 til januar 2015.

Den viser, at det overordet går godt med antallet af medlemmer blandt børn og unge i de københavnske foreninger, herunder spejdergrupperne.

Blandt spejderne i København er der 43,2 pct. af grupperne, som har fået flere af de yngste medlemmer, mens 8,1 pct. oplever, at tilslutningen er blevet mindre på deres børne- og ungdomshold, siden folkeskolereformen blev implementeret.

DDS-undersøgelsen nåede frem til, at 12,1 pct. af grupperne oplevede, at deres yngste medlemmer gav afkald på deres medlemsskab, mens 8,1 pct. oplevede en stigning i medlemstallet.

En direkte sammenligning af de to opgørelser er dog vanskelig, da DDS-undersøgelsen er landsdækkende og har adspurgt langt flere spejdergrupper, ligesom der i DDS’s opgørelse af medlemstallene desuden er medregnet foreningernes indtryk af medlemsudviklingen som følge af folkeskolereformen.

Generel stigning blandt foreningerne

Udviklingen blandt spejderne flugter den generelle udvikling i Københavns Kommune, hvor 38,3 pct. af foreningerne har fået flere medlemmer, og kun 12,5 pct. af foreningerne har oplevet et fald i antallet af medlemmer siden den nye folkeskolereform trådte i kraft.

For 46,8 pct. af foreningerne er antallet uændret. Opgørelsen er lavet over børn i alderen 5-16 år.

Der er i alt 248 foreninger, som har deltaget i undersøgelsen. Den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og viser udviklingen blandt folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune, hvoraf spejderforeningerne udgør 14,9 pct. næst efter idrætsforeningerne, der tegner sig for majoriteten.

Rekruttering giver medlemmer

Årsagen til, at flertallet af foreningerne ikke lader sig påvirke af folkeskolereformen, skal ifølge de fleste af foreningerne findes i deres deltagelse i rekrutterende aktiviteter og kan også skyldes samarbejde med skolerne.

68,4 pct. angiver, at de samarbejder med bl.a. ’Kultur- og ForeningsGuider’ samt skoler og fritidshjem og gør brug af kultur- og fritidsforvaltningens egne indsatser, herunder projekter som Feriecamp, Foreningsdage og Kulturhavn.

Knap 50 procent af de foreninger, som samarbejder med skoler, har haft medlemsstigning, og kun 5 procent har haft nedgang. Omvendt mister de foreninger, hvor der ikke sker et samarbejde, i højere grad medlemmer. 

Læs lignende artikler

Lars Skov Henriksen holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2023
Professor: Det er vigtigt at være tydelig om værdier og forventninger, hvis man vil rekruttere frivillige
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Glade spejdere
Vifo Artikel 08.12.2022
Landets spejdere og FDF’ere modtager stort beløb til forbedring af hytter
De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Shelter i Danmark
Vifo Artikel 28.04.2022
Ny rapport giver bud på, hvordan outdoorfaciliteter kan driftes i fremtiden
Frivillig leder hos KFUM-Spejderne/FDF
Vifo Artikel 07.02.2022
Nyt projekt skal udvikle lederuddannelserne i FDF og KFUM-Spejderne
KFUM-spejdere sidder foran telt
Vifo Artikel 02.12.2021
For Aalborgs uniformerede korps er værdierne det centrale omdrejningspunkt
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps
Vifo Artikel 11.08.2021
Spejderne og FDF’ernes historie på 5 minutter!
Børn til FDF
Vifo Artikel 11.05.2021
Få indblik i værdier, pædagogik og dannelsesidealer i de uniformerede korps
Spejdere laver knob
Vifo Artikel 06.05.2021
Uniformerede korps har vidt forskellige rammer i fem store danske kommuner
Børn kigger på kompas
Vifo Artikel 06.05.2021
Spejdere klarer ofte sig selv, men er glade for samarbejdet med kommunerne
Spejdere lytter. Foto: KFUM-Spejderne/Johny Kristensen
Vifo Artikel 14.09.2020
Vifo undersøger de uniformerede korps i fem store byer
KFUM-Spejdere. Foto: Johny Kristensen
Vifo Artikel 08.07.2020
Vifo undersøger de uniformerede korps i Aalborg Kommune
Piger til fodbold
Idan Vifo Artikel 07.02.2020
Idan undersøger foreningslivet i Aarhus Kommune
Vifo Artikel 26.11.2019
Pigespejderne dropper mærker på uniformen
Vifo Artikel 30.09.2019
Spejdere skal gøre børn og unge mere nysgerrige på naturen
Vifo Artikel 23.04.2019
Længere skoledage og åben skole påvirker fritidslivet på forskellig vis
Vifo Artikel 15.08.2018
KFUM-Spejderne vil bane vejen for muslimsk spejderkorps