Vifo Artikel 08.07.2020

Vifo undersøger de uniformerede korps i Aalborg Kommune

Videncenter for Folkeoplysning har indgået et samarbejde med Aalborg Kommune om at undersøge gruppelivet, udfordringerne og potentialerne hos de uniformerede korps i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune vil gerne gøre det nemmere at være forening i kommunen og har derfor indgået et samarbejde med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om at lave en analyse af forholdene for de uniformerede korps som spejdere og FDF, der har hjemsted i kommunen.

Gennem fokusgruppeinterviews, deltagerobservation og spørgeskemaer skal Vifo afdække, hvordan hverdagen anno 2020 ser ud i de uniformerede korps.

”Vi har et håb om, at vi gennem korpsanalysen kan få en dybere indsigt på tværs af de forskellige grupper i forhold til, hvad deres behov er nu og i fremtiden. Hvis vi kender korpsene og deres aktiviteter bedre, både hvad angår udfordringer, behov, styrker og eksistensgrundlag, så kan vi også bedre servicere dem i den rigtige retning,” siger Morten Hvilsom Larsen, fritidskonsulent i Sundheds-& Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Undersøgelsen består af flere dele. Den lægger ud med at kortlægge de aktiviteter, der foregår i de forskellige grupper af uniformerede korps, og hvordan samspillet er med kommunen. Den ser også på, hvad der karakteriserer ledere og bestyrelsesmedlemmer, samt hvordan opgaverne mellem bestyrelse og gruppeledere fordeles.

Derudover vil Vifo undersøge forældrenes baggrund samt opfattelse af og forventninger til de uniformerede korps, da forældrenes rolle ofte har stor betydning for børnenes valg af fritidsaktivitet.

Spejdergruppernes trivsel og økonomi

I anden del af undersøgelsen kigger Vifo nærmere på gruppernes trivsel, deres aktiviteter og brug af faciliteter. Analysen vil stille skarpt på gruppens egen vurdering af, hvordan det går med at rekruttere spejdere og ledere, hvordan de skaber motivation og engagement, og hvilken betydning f.eks. uddannelse, faciliteter og traditioner med lejre har i denne sammenhæng.

Vifo vil desuden belyse gruppernes økonomi, deres samarbejde med både korpskontoret, andre spejdergrupper, kirken og øvrige aktører samt deres engagement i og betydning for lokalsamfundet.

Det sidste centrale tema i undersøgelsen fokuserer på, hvad det vil sige at være en god spejder. Hvad lærer man til spejder, og hvilke færdigheder og værdier er vigtige i de uniformerede korps? Vifo vil også spørge hvad deltagernes, forældrenes, ledernes og bestyrelsesmedlemmernes holdning er til frivillighed og fællesskab.

Analysen vil fokusere på ligheder og forskelle mellem korps både i forhold til korpsenes pædagogiske tilgangsvinkel og deres kirkelige tilknytning.

Undersøgelsen foretages sideløbende med en anden Vifo-analyse af de uniformerede korps’ rammer og vilkår i de seks største byer i Danmark. Her vil samarbejdet mellem korps og kommuner være i fokus med henblik på at afdække forskelle og ligheder i de forskellige byer.

Undersøgelsen forventes at være færdig i foråret 2021, og centerleder i Vifo, Henriette Sønderskov Bjerrum, er spændt på resultaterne. ”Det er første gang, Vifo har fået mulighed for at lave en større undersøgelse af de uniformerede korps, og det er vi glade for. Det bliver interessant at få et dybere indblik i deres hverdag, værdier og visioner,” siger Henriette Sønderskov Bjerrum, der også er projektleder for undersøgelsen.

Undersøgelsen begynder nu og forventes færdig medio 2021.

Download rapporten

FDF'ere rundt om et bål. Foto: Rieke Poppe/FDF
Vifo Udgivelse november 2021

De uniformerede korps i Aalborg Kommune

Læs lignende artikler

Lars Skov Henriksen holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2023
Professor: Det er vigtigt at være tydelig om værdier og forventninger, hvis man vil rekruttere frivillige
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Glade spejdere
Vifo Artikel 08.12.2022
Landets spejdere og FDF’ere modtager stort beløb til forbedring af hytter
De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Shelter i Danmark
Vifo Artikel 28.04.2022
Ny rapport giver bud på, hvordan outdoorfaciliteter kan driftes i fremtiden
Frivillig leder hos KFUM-Spejderne/FDF
Vifo Artikel 07.02.2022
Nyt projekt skal udvikle lederuddannelserne i FDF og KFUM-Spejderne
KFUM-spejdere sidder foran telt
Vifo Artikel 02.12.2021
For Aalborgs uniformerede korps er værdierne det centrale omdrejningspunkt
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps
Vifo Artikel 11.08.2021
Spejderne og FDF’ernes historie på 5 minutter!
Børn til FDF
Vifo Artikel 11.05.2021
Få indblik i værdier, pædagogik og dannelsesidealer i de uniformerede korps
Spejdere laver knob
Vifo Artikel 06.05.2021
Uniformerede korps har vidt forskellige rammer i fem store danske kommuner
Børn kigger på kompas
Vifo Artikel 06.05.2021
Spejdere klarer ofte sig selv, men er glade for samarbejdet med kommunerne
Spejdere lytter. Foto: KFUM-Spejderne/Johny Kristensen
Vifo Artikel 14.09.2020
Vifo undersøger de uniformerede korps i fem store byer
Piger til fodbold
Idan Vifo Artikel 07.02.2020
Idan undersøger foreningslivet i Aarhus Kommune
Vifo Artikel 26.11.2019
Pigespejderne dropper mærker på uniformen
Vifo Artikel 30.09.2019
Spejdere skal gøre børn og unge mere nysgerrige på naturen
Vifo Artikel 23.04.2019
Længere skoledage og åben skole påvirker fritidslivet på forskellig vis
Vifo Artikel 15.08.2018
KFUM-Spejderne vil bane vejen for muslimsk spejderkorps
Vifo Artikel 06.07.2017
Ny profil skal modernisere FDF udadtil

Læs mere om Vifos undersøgelser af de uniformerede korps på temasiden

KFUM-Spejdere
Vifo Tema

Spejdere og FDF'ere