Vifo Artikel 25.03.2015

Spejdernes Tænketank skal styrke spejderbevægelsen gennem en fælles strategi

Fem danske spejderkorps er gået sammen om Spejdernes Tænketank, der skal være med til at løfte spejderarbejdet ved at udvikle en fælles mission, vision og strategi.

For at stå stærkere i deres indsats for danske børn og unge har fem danske spejderkorps dannet Spejdernes Tænketank – et tværkorpsligt initiativ, der skal være med til at fokusere korpsenes initiativer og gøre spejderbevægelsen mere synlig.

”Overordnet handler initiativet om, at vi vil styrke spejderkorpsene, så vi kan løfte større og bredere. Vi vil lukke op og lære af og med andre organisationer, institutioner og frivillige,” siger formand for De grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm, på Spejderne i Danmarks fælles hjemmeside.

Tænketanken blev nedsat af Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig i efteråret 2014 og har frem til nu arbejdet på at udvikle en fælles mission og strategi.

”Vi vil være helt skarpe på, hvad det er for en mission, vi skal løfte i det danske samfund, og hvad det er, fem selvstændige spejderkorps kan, når de står sammen om fælles projekter,” siger formand for KFUM-Spejderne, Michael Aagaard Seeberg på spejderne.dk.

Tænketankens arbejde har ind til videre resulteret i en rapport, hvor de fem spejderkorps har udviklet en række forslag til platform og programmer for spejderne i Danmark.

Rapporten foreslår blandt andet en række initiativer, hvor igennem spejderne vil udvikle børn og unge til aktive samfundsborgere med udgangspunkt i tre eksterne indsatsområder; ledelsesudvikling, samfundsforbedrende aktiviteter og nye dagsordener for unge. Samtidig indeholder strategien syv interne indsatsområder, som spejderne mener, kan være med til at løfte deres programmer.

Der bliver fremadrettet arbejdet videre med strategioplægget fra Spejdernes Tænketank i et såkaldt missionsspor, et spor om strategi og projektprogrammer og et organisationsspor. Derudover håber korpsene på til efteråret at kunne indlede drøftelser med en række danske fonde om økonomisk støtte til de forskellige projekter.

Læs lignende artikler

Lars Skov Henriksen holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2023
Professor: Det er vigtigt at være tydelig om værdier og forventninger, hvis man vil rekruttere frivillige
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Glade spejdere
Vifo Artikel 08.12.2022
Landets spejdere og FDF’ere modtager stort beløb til forbedring af hytter
De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Shelter i Danmark
Vifo Artikel 28.04.2022
Ny rapport giver bud på, hvordan outdoorfaciliteter kan driftes i fremtiden
Frivillig leder hos KFUM-Spejderne/FDF
Vifo Artikel 07.02.2022
Nyt projekt skal udvikle lederuddannelserne i FDF og KFUM-Spejderne
KFUM-spejdere sidder foran telt
Vifo Artikel 02.12.2021
For Aalborgs uniformerede korps er værdierne det centrale omdrejningspunkt
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps
Vifo Artikel 11.08.2021
Spejderne og FDF’ernes historie på 5 minutter!
Børn til FDF
Vifo Artikel 11.05.2021
Få indblik i værdier, pædagogik og dannelsesidealer i de uniformerede korps
Spejdere laver knob
Vifo Artikel 06.05.2021
Uniformerede korps har vidt forskellige rammer i fem store danske kommuner
Børn kigger på kompas
Vifo Artikel 06.05.2021
Spejdere klarer ofte sig selv, men er glade for samarbejdet med kommunerne
Spejdere lytter. Foto: KFUM-Spejderne/Johny Kristensen
Vifo Artikel 14.09.2020
Vifo undersøger de uniformerede korps i fem store byer
KFUM-Spejdere. Foto: Johny Kristensen
Vifo Artikel 08.07.2020
Vifo undersøger de uniformerede korps i Aalborg Kommune
Piger til fodbold
Idan Vifo Artikel 07.02.2020
Idan undersøger foreningslivet i Aarhus Kommune
Vifo Artikel 26.11.2019
Pigespejderne dropper mærker på uniformen
Vifo Artikel 30.09.2019
Spejdere skal gøre børn og unge mere nysgerrige på naturen
Vifo Artikel 23.04.2019
Længere skoledage og åben skole påvirker fritidslivet på forskellig vis
Vifo Artikel 15.08.2018
KFUM-Spejderne vil bane vejen for muslimsk spejderkorps