Vifo Artikel 12.10.2023

Faaborg-Midtfyn Kommune bruger 30 mio. kr. på at gøre noget ved unges dårlige trivsel

På dette års Vifo-konference præsenterede vicekommunaldirektør Siggi W. Kristoffersen kommunens handlingsplan, som blandt andet handler om at inddrage mange lokale partnere og at skabe præstationsfrie rum for de unge.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil være de første til at gøre noget ved den udbredte mistrivsel blandt unge, som blandt andet er beskrevet i Dansk Ungdoms Fællesråds Ungeanalyse 2023, der udkom i september. Derfor har kommunen taget 20 mio. kr. op af kommunekassen, som sammen med 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal bruges til at forbedre de unges trivsel gennem en række initiativer.

På Vifo- konferencen fortalte vicekommunaldirektør for Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi W. Kristoffersen, hvordan hvert enkelt initiativ skal sikre mest mulig trivsel for pengene. 

”Vi startede med at identificere en række hypoteser for, hvorfor mistrivslen er stigende. I samarbejde med en gruppe forskere vurderede vi hypoteserne alt efter, i hvor høj grad vi mener at kunne påvirke området fra kommunalt hold,” forklarede Siggi W. Kristoffersen.

Vurderingen af. hvor kommunens indsats vil have størst effekt, var en essentiel del af arbejdsprocessen med at udvikle det overordnede trivselsprojekt, men i Faaborg-Midtfyn ønskede kommunalbestyrelsen at spille på flere tangenter. Derfor er de 20 millioner fra kommunekassen ikke øremærket bestemte områder, fordi det giver mulighed for at samarbejde med både foreningslivet og civilsamfundet. 

”Der har fra starten været et stort ønske om at samarbejde med så mange aktører som muligt. Både fordi der er grænser for, hvor meget vi som kommune kan løse alene, men også fordi vi nogle gange ikke er de bedste til at løse problemet,” fortalte Siggi W. Kristoffersen.

Outdoor FUN handler både om krop, trivsel og natur

Outdoor FUN projektet i Faaborg-Midtfyn Kommune er et konkret eksempel på det brede samarbejde, hvor otte lokale samarbejdspartnere er med til at fremme unges udeliv gennem forskellige outdoor aktiviteter. Det sker i et fireårigt projekt, som har fået 10 mio. kr. i støtte fra Novo Nordisk Fonden, og hvor den første sæson netop er færdig. 

Aktiviteterne i naturen henvender sig til 12-16-årige og skal ikke bare fremme deres mentale trivsel, men også forbedre deres fysiske sundhed og give dem en bedre forståelse af naturen, forklarede programleder for Fritid i Faaborg-Midtfyn Kommune, Lise Munksgaard, da hun præsenterede projektet på Vifo-konferencen. 

Hun lagde særligt vægt på, at outdoor kan være et væld af aktiviteter, som ikke kun behøver være kropslige, men også kan være sanselige f.eks. i form af billedkunst i naturen. De forskellige aktiviteter har deres egne styrker, men ifølge hende ligger det centrale arbejde med at løfte de unges trivsel i rammen omkring aktiviteterne. 

”Bare fordi vi sender nogle unge ud i en kajak, så komme de ikke automatisk til at trives. Det handler i høj grad om, hvilke organisatoriske og sociale rammer vi lægger ned over de her fællesskaber. For os fylder det meget at arbejde med et præstationsfrit rum omkring aktiviteterne,” sagde Lise Munksgaard i sit oplæg. 

På Vifo-konferencen fortalte Lise Munksgaard, programleder for Fritid i Faaborg-Midtfyn Kommune, om projektet Outdoor FUN, der skal fremme unges udeliv mentale og trivsel gennem forskellige outdoor aktiviteter. Foto: Vifo

Noget af det, man allerede kan udlede på baggrund af projektets første sæson i 2023, er, at det har stor betydning for de unge, at der er forskellige grader af, hvor forpligtende et outdoor-tilbud er. Derfor arbejder Outdoor FUN både med aktiviteter i skolen, forskellige tiltag i fritidslivet og sommer- og weekendcamps. 

”Kommunikation er broen imellem skolearenaen og fritidslivet. I samarbejde med skolerne arbejder vi på at bygge denne bro og få nogle unge over, som ikke dyrker outdoor,” sagde Lise Munksgaard.

Den nye udsathed kalder på præstationsfrie rum

I Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med at vurdere problemstillingerne for de unges trivsel identificerede man to indsatsområder: Den klassiske udsathed og den nye udsathed. 

Den nye udsathed knytter sig blandt andet til påvirkninger fra samfundet som høje krav og tempo samt en kultur præget af præstation og konkurrence. Outdoor FUN er et af de initiativer, som adresserer den nye sårbarhed, blandt andet ved at skabe et præstationsfrit rum. Det er ifølge Siggi W. Kristoffersen noget, som de unge i høj grad efterspørger, når de selv skal byde ind med løsninger. 

I sit oplæg viste Lise Munksgaard en video som eksempel på, hvordan et fællesskab i et præstationsfrit rum kan se ud. Eksemplet kommer fra en havcamp, som er en sommerlejr, Outdoor FUN holder. Her sad en flok unge i våddragter rundt om et bål og lavede pandekager. 

”Havcamp har været en stor succes. Noget af det, de unge peger på, er, at de synes, det er fedt at få lov at prøve mange nye aktiviteter. På Havcamp er der alt fra windsurfing over SUP til havkajak. Men det, der faktisk fylder mest i de unges respons, er, at de får lov at lave pandekager på bål. Det er et rum, hvor de bare får lov at være sig selv og snakke sammen om stort og småt,” forklarede Lise Munksgaard.

Udover indsatser, der ligesom Outdoor FUN reducerer tempo, præstation og konkurrence, arbejder Faaborg-Midtfyn Kommune på at få flere og mere strukturerede drøftelser med de unge. Den foreløbige dialog har peget på et behov for et åbent rådgivningstilbud, det ikke kræver en diagnose at få adgang til. Desuden er der sat gang i at udvide ungerådgivningen Headspace til Headspace Family, som skal være et rådgivningstilbud til familier.

Læs lignende nyheder

Folkemødet 2024
Vifo Artikel 05.07.2024
Folkemødet 2024: Mange unge ønsker at handle på klimakrisen og gøre noget for den grønne omstilling nu
Keramikundervisning
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Unge mennesker på kunstlinjen
Vifo Artikel 22.04.2024
Byhøjskolen i Aarhus tiltrækker kreative unge, som udvikler kulturen i kommunen
Unge mennesker
Idan Vifo Artikel 22.03.2024
Vifo inviterer til gratis webinar om unges engagement
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Drenge spiller instrument
Vifo Artikel 21.12.2023
Nyt inspirationskatalog giver anbefalinger til amatørkulturens arbejde med at inkludere ensomme børn og unge
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Casper Nellemann
Vifo Artikel 22.11.2023
Forstander: De frie fagskoler har så meget potentiale, men politikerne har hængt deres hat på FGU
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Pige forklarer sig
Vifo Artikel 13.09.2023
Ny analyse fra DUF viser, at unge ikke føler sig hørt i debatten om trivsel

Læs flere nyheder fra konferencen

Casper Nellemann
Vifo Artikel 22.11.2023
Forstander: De frie fagskoler har så meget potentiale, men politikerne har hængt deres hat på FGU
Afslutningsdebat på Vifo-konferencen
Vifo Artikel 24.10.2023
Folkeoplysning kan skubbe på grøn omstilling med oplysning, perspektiv og bud på bæredygtig livsstil
Bjarne Ibsen og Lars Skov Henriksen
Vifo Artikel 18.10.2023
Vifo spørger professorerne: Hvordan ser frivillighed ud i fremtiden?
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Hans Stavnsager borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune
Vifo Artikel 26.09.2023
Borgmester beder om hjælp fra folkeoplysningen til at løse de unges trivselsproblemer
Gruppe af mennesker laver havearbejde
Vifo Artikel 20.09.2023
Hør om folkeoplysningens særlige muligheder for at arbejde med bæredygtighed på Vifo-konferencen
Publikum
Vifo Artikel 31.08.2023
Vifo lancerer det fulde program for konferencen 'Folkeoplysningens rum og roller'
Vifo-konferencen 2021
Vifo Artikel 29.08.2023
Fem samarbejdspartnere støtter og bidrager til Vifos folkeoplysningskonference 2023