Vifo Artikel 18.10.2023

Vifo spørger professorerne: Hvordan ser frivillighed ud i fremtiden?

På Vifo-konferencen bekymrede en tidligere og en nuværende professor sig om flere trends, der præger frivillighed i Danmark lige nu. Mange frivillige er blevet til hjælpere i andres projekter, der er kun få frivillige inden for sundhed og miljø, og de frivilliges gennemsnitsalder stiger og stiger.

Skrevet af: Redaktionen

I et interview efter to velbesøgte sessioner om frivillighed på Vifo-konferencen, pegede tidligere professor på Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, og nuværende professor på Aalborg Universitet, Lars Skov Henriksen,  på flere udfordringer, som præger det frivillige arbejde i Danmark netop nu.

Bjarne Ibsen, som i dag er frivillige forsker på SDU, mener, at andelen af aktive frivillige i Danmark er stabil. I hvert fald på overfladen.

”Når man kigger bagved det, så synes jeg alligevel, der er nogle tendenser, der rejser spørgsmålet om, hvorvidt frivilligheden er ved at miste eller reducere sin samfundsmæssige værdi,” sagde han.

Han påpegede, at mange frivillige i dag for eksempel er hjælpere til events og på festivaler eller løser kommunale opgaver. Med andre ord løser de opgaver, der er struktureret professionelt på forhånd.

”Det bryder med tanken om, at de frivillige også er dem, der er optagede af noget. Noget, som de selv tager initiativ til og ansvar for at organisere,” forklarede Bjarne Ibsen.

Frivilligheden halter i forhold til de store dagsordner

Han undrer sig samtidig over, at kun et par procent er frivilligt engagerede indenfor sundhed og miljø.

”Hvis frivilligheden bidrager til at engagere sig i samfundet og tage ansvar, så skulle man tro, at det væltede ind med frivillige inden for sundhed og miljø, fordi det er to kæmpestore dagsordener. Men det gør det ikke. Frivilligheden stortrives, når vi snakker om fritid, kultur og lokalsamfundsdrift, men ikke her,” sagde Bjarne Ibsen.

Han konkluderede samtidig, at frivilligheden har det sværest i de værdibaserede foreninger som religiøse eller politiske organisationer.

De frivilliges gennemsnitsalder stiger

Lars Skov Henriksen, som er professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, udfordrede imidlertid forestillingen om, at frivilligheden er stabil. Han påpegede, at corona-nedlukningerne fik en del frivillige til at falde fra, og at vi endnu ikke ved, om de kommer tilbage i samme form og antal som før nedlukningerne.

”Det, der måske godt kan give anledning til bekymring, er, at de frivilliges gennemsnitsalder stiger meget. Hvis det er en blivende tendens, er der grund til bekymring for det frivillige engagement i fremtiden,” sagde Lars Skov Henriksen.

Han mener dog ikke, at det er manglen på frivillige unge, der skubber gennemsnitsalderen op. I stedet peger han på den midaldrende gruppe.

”Det er den midaldrende gruppe, der er aktive på arbejdsmarkedet, som har det største relative fald i frivillig aktivitet. Derved mister man en væsentlig del af det, der har været grundstammen i den frivillige indsats,” forklarede Lars Skov Henriksen.

Læs lignende artikler

Teatergruppe
Vifo Artikel 27.05.2024
Kom til videns- og visionsdag om den organiserede amatørkultur
Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage
Unge frivillige
Vifo Idan Artikel 16.11.2023
Mentorforløb og vejledning er bedre til at holde på de frivillige end formelle kurser
Lars Skov Henriksen holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2023
Professor: Det er vigtigt at være tydelig om værdier og forventninger, hvis man vil rekruttere frivillige
Violinspillere
Vifo Artikel 27.06.2023
Vifo ser nærmere på amatørkulturen i Danmark
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
Ove Korsgaard
Vifo Podcast 02.03.2023
Folkeoplysning på lyd: "Folkeoplysningens historie er en kamp om lyset”
Per Paludan Hansen, DFS
Vifo Podcast 23.02.2023
Folkeoplysning på lyd: "Vi skal sikre, at der er et fællesskab til alle"
Charlotte Bach Thomassen
Vifo Podcast 09.02.2023
Folkeoplysning på lyd: ”Barren skal sænkes, hvis flere skal med i idrætsfællesskaberne”
Christine Ravn Lund fra DUF
Vifo Podcast 26.01.2023
Folkeoplysning på lyd: "Giv de unge ansvar og hyld frivilligheden"
Logo til podcasten 'Folkeoplysning på lyd'
Vifo Podcast 23.01.2023
Vifo lancerer ny podcastserie om folkeoplysning
unge glade mennesker
Idan Vifo Artikel 14.12.2022
Efterskoleelever vil gerne være aktive i foreningerne, når de kommer hjem igen

Læs flere artikler fra konferencen

Casper Nellemann
Vifo Artikel 22.11.2023
Forstander: De frie fagskoler har så meget potentiale, men politikerne har hængt deres hat på FGU
Afslutningsdebat på Vifo-konferencen
Vifo Artikel 24.10.2023
Folkeoplysning kan skubbe på grøn omstilling med oplysning, perspektiv og bud på bæredygtig livsstil
Oplæg
Vifo Artikel 12.10.2023
Faaborg-Midtfyn Kommune bruger 30 mio. kr. på at gøre noget ved unges dårlige trivsel
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Hans Stavnsager borgmester Faaborg-Midtfyn Kommune
Vifo Artikel 26.09.2023
Borgmester beder om hjælp fra folkeoplysningen til at løse de unges trivselsproblemer
Gruppe af mennesker laver havearbejde
Vifo Artikel 20.09.2023
Hør om folkeoplysningens særlige muligheder for at arbejde med bæredygtighed på Vifo-konferencen
Publikum
Vifo Artikel 31.08.2023
Vifo lancerer det fulde program for konferencen 'Folkeoplysningens rum og roller'
Vifo-konferencen 2021
Vifo Artikel 29.08.2023
Fem samarbejdspartnere støtter og bidrager til Vifos folkeoplysningskonference 2023
Deltagere på konference
Vifo Idan Artikel 28.06.2023
Årets konferenceprogram er opdateret med temaer og bekræftede oplægsholdere
Session på konferencen
Vifo Artikel 09.05.2023
Se programmet for Vifos konference om folkeoplysningens rum og roller