Vifo Artikel 13.06.2024

Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'

Videncenter for Folkeoplysning skal for tredje gang undersøge, hvordan de danske kommuner arbejder med folkeoplysning. I løbet af juni bliver der sendt spørgeskemaer ud til alle landets kommuner for at kortlægge aktiviteter, økonomi og procedurer på området.

I løbet af juni modtager kultur- og fritidsforvaltningerne i alle landets kommuner en invitation til at udfylde et omfattende spørgeskema fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), der for tredje gang har sat sig for at kortlægge kommunernes arbejde med folkeoplysningsområdet.

Undersøgelsen følger op på to tidligere undersøgelser, der fandt sted i henholdsvis 2015 og 2019, og har til formål at hjælpe både kommuner og organisationer ved at skabe mere viden og overblik over kommunernes aktiviteter, økonomi og procedurer i forhold til både folkeoplysende voksenundervisning og foreningsarbejde. 

Senioranalytiker i Vifo, Malene Thøgersen, har ansvar for at gennemføre undersøgelsen, og hun peger på tre gode grunde til at få et detaljeret indblik i, hvordan kommunerne arbejder med folkeoplysning. 

Der er vigtigt i sig selv at skabe en grundlæggende dokumentation for omfanget af aktiviteter på området og ved at gentage undersøgelsen over tid, er det også muligt at spore ændringer og udviklingstendenser på området. 

"Men dokumentation giver også kommunerne mulighed for at lære af hinanden og at reflektere over deres egen praksis," siger hun.

På grund af de brede rammer i folkeoplysningsloven og foreningslivet, hvis sammensætning er forskellig fra kommune til kommune, er det interessant at kortlægge forskelle og ligheder på tværs af kommunerne. Derfor bliver tallene fra den nye undersøgelse med tiden også en del af Vifos database over kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet, hvor alle kan se de enkelte kommuners tilskud, procedurer og aktiviteter på området.

Også fokus på udvikling, tilsyn og fritidspas

Denne undersøgelse skal ligesom de to foregående skabe et samlet overblik over aktiviteter, økonomi og procedurer, men der bliver også stillet spørgsmål om udviklingsarbejde på området, og hvordan sammensætningen og kompetencerne er i §35 stk.2-udvalgene.

"Som nye temaer i år spørger vi også ind til kommunernes procedurer for tilsyn på folkeoplysningsområdet, og om de gør brug af fritidspas," fortæller Malene Thøgersen.

Hun glæder sig over, at Vifo har fået gode input fra KL og sparringspartnere fra de kommunale forvaltninger for at gøre undersøgelsens resultater endnu mere relevante for dem, der skal bruge dem i praksis.

Spørgeskemaundersøgelsen er sendt til alle forvaltninger på kultur- og fritidsområdet samt – i de tilfælde det er muligt – den eller de medarbejdere, som bidrog til den sidste kommuneundersøgelse.

Malene Thøgersen håber på stor opbakning til undersøgelsen.

"Sidst valgte ikke mindre end 92 ud af 98 kommuner at bidrage til undersøgelsen, hvilket var helt afgørende for undersøgelsens kvalitet og muligheden for at kunne give et samlet billede af situationen på landsplan,” siger hun.

Når undersøgelsen er færdig, vil resultaterne blive offentliggjort og diskuteret i en samlet rapport, i artikler på vifo.dk og på kommende konferencer, og tallene bliver også en del af Vifos database på området.

Besøg temasiden for Folkeoplysningen i kommunerne

Mennesker holder i hånden
Vifo Idan Tema

Folkeoplysningen i kommunerne

Læs artikler med fokus på folkeoplysningsområdet i kommunerne

Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Casper Nellemann
Vifo Artikel 22.11.2023
Forstander: De frie fagskoler har så meget potentiale, men politikerne har hængt deres hat på FGU
Oplæg
Vifo Artikel 12.10.2023
Faaborg-Midtfyn Kommune bruger 30 mio. kr. på at gøre noget ved unges dårlige trivsel
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Skive Kommune
Vifo Artikel 24.05.2023
SDU: Borgernes lokale engagement afhænger af størrelsen på lokalsamfundet
Piger der træner
Vifo Artikel 13.04.2023
Debat: Hvad skal der ske med de unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, hvis kommunerne vender daghøjskolerne ryggen?
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Mennesker holder møde
Vifo Artikel 16.11.2022
Sådan inddrager kommunerne brugerne på folkeoplysningsområdet
Vifo Artikel 13.10.2022
Vifo inviterer til temadag om brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet
Foto: Anthony Harvie/GettyImages
Idan Vifo Artikel 09.05.2022
Benspænd for foreninger går på tværs af kommuner og ministerier
Møde i samrådet
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Ny rapport giver indblik i samarbejdet mellem samråd og kommuner
Børn løber til gymnastik
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Store forskelle i samrådenes roller og potentialer på tværs af foreningsområder
Børn til fodbold løber
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Sådan arbejder samrådene lokalt i kommunerne
Folk til møde
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Det gode samspil mellem samråd og kommuner kommer ikke af sig selv
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps
Kvinder sidder i yogastilling
Vifo Artikel 16.09.2021
Mange kommuner har udfordringer med at administrere folkeoplysningsloven

Søg i databasen for folkeoplysning i kommunerne

Mænd i aftenskole
Vifo

Database: Tal på folkeoplysningen i kommunerne