Vifo Udgivelse, marts 2018

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

Rapporten belyser brugen af SPS-ordningen på højskolerne, fordele og ulemper ved den nuværende ordning samt ordningens bæredygtighed. Ud over en undersøgelse af højskolernes ordning bidrager rapporten med perspektiverende analyser af lignende ordninger på andre områder.

Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Kulturministeriet
Antal sider: 199
ISBN: 978-87-93375-41-3, 978-87-93375-43-7 (pdf)

Læs artiklerne om undersøgelsen

Højskoleelever til samling
Vifo Artikel 23.04.2018
Rapport peger på udfordringer med den specialpædagogiske støtte til højskolerne
Højskoleelever
Vifo Artikel 23.04.2018
Specialpædagogisk støtte til højskoleophold vokser
Vifo Artikel 23.04.2018
SPS-støtten skaber rummelighed og muligheder

Læs mere om højskolerne på vores temaside

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler