Vifo Artikel 23.04.2018

Rapport peger på udfordringer med den specialpædagogiske støtte til højskolerne

Kulturministeriet vil revidere retningslinjerne for støtte til højskoler, der har elever med særlige behov. Ønsket om nye retningslinjer kommer efter en større undersøgelse af SPS-ordningen, som Vifo har gennemført.

Skrevet af: Henriette Bjerrum

Kulturministeriet arbejder nu på en revision af støtten til højskoleelever med behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til elever med svære handicap.

En del af beslutningsgrundlaget for ændringer findes i en ny rapport fra Vifo.

”Med rapporten har vi et godt udgangspunkt for at foretage en ændring af ordningen, så den også fremadrettet kan være til bedst mulig gavn for højskoleelever med handicap, mens den samtidig skal blive enklere at administrere og benytte,” siger kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse.

”Det er en kerneværdi for de danske højskoler, at de er åbne for alle borgere. Derfor er jeg som kulturminister meget glad for SPS-ordningen, der sikrer, at personer med handicap også har mulighed at blive en del af de givende sociale fællesskaber, som højskolerne danner rammen om – og det skal vi holde fast i,” siger kulturministeren om den forestående revision af ordningen.

Unødigt kompleks ordning

Kulturministeriet gav i foråret 2017 Vifo til opgave at undersøge ordningen for specialpædagogisk støtte til højskolerne (SPS-ordningen). Kommissoriet for opgaven var at undersøge den nuværende ordning både i forhold til regelgrundlager, administrationen af tilskuddet og højskolernes indsatser for midlerne.

Undersøgelsen viser, at de højskoler, der bruger ordningen, og de elever, der støttes af den, er meget tilfredse med ordningen. SPS-støtten nedbryder barrierer for elevernes muligheder for at gennemføre et højskoleophold.

Men samtidig peger rapporten på, at der er en lang række udfordringer ved den nuværende ordning, som eksempelvis kan forekomme unødigt kompleks og dermed medføre, at ikke alle højskoler, der har elever med støttebehov, får søgt.

Ordningens kompleksitet viser sig allerede i organiseringen. I efteråret 2017 var driften af ordningen således delt ud på følgende fem instanser:

  • Kulturministeriet har det overordnede ansvar med hensyn til lovgivning, retningslinjer og økonomi.
  • Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har tilsynspligten med skolernes brug af ordningen.
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) står for den konkrete sagsbehandling og udbetaling.
  • Styrelsen for IT og Læring (STIL) står for statistik på området.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) står for drift og udvikling af sagsbehandlingssystemet SPS2005.

Mange fortolkninger af ordning

En anden problemstilling er, at der er mange fortolkninger af, hvad ordningen egentligt kan søges og bruges til.

Særligt retningslinjernes beskrivelse af tilskud til lærertimer er åben for mange forskellige forståelser. Støtten til lærertimer skal være direkte knyttet til undervisning. Helt enkelt kan det betyde, at der i undervisningstimerne er en ekstra højskolelærer til stede.

På en højskole er det imidlertid svært at vurdere, hvornår undervisningen starter og slutter, da hele skoleformen er bygget på, at samværet som pædagogisk praksis vægter lige så højt som selve undervisningen. Det betyder også, at eleverne i høj grad kan have brug for undervisning i andre former eller støtte til at indgå i aktiviteter, der sker uden for den klassiske undervisningssituation.  

Rapporten viser desuden, at ordningen har en delvist problematisk incitamentsstruktur, ligesom de formelle rammer og praksis ikke altid synes at være i overensstemmelse. For nye højskoler kan det desuden være svært at komme i gang med at bruge ordningen. Blandt andet fordi der er så forskellige fortolkninger af, hvad ordningen egentligt kan.

Overordnet vurderer rapporten, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage ændringer af den gældende ordning. Rapporten slutter med eksempler på ’ændringspotentialer’, som kan foretages inden for den nuværende lovgivning, og modeller, der kræver en lovændring.

Rapporten understreger, at det i forbindelse med sådanne ændringer er helt centralt, at hensynet til elevernes behov vægtes højt. Desuden er det i forbindelse med en nytænkning af ordningen vigtigt fortsat at have fokus på højskolernes hverdag og formål, der er helt særlige i forhold til andre skoleformer i Danmark. 

Læs mere

Download rapporten

Højskoleelever. Foto: Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Vifo Udgivelse marts 2018

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

Læs de øvrige artikler om undersøgelsen

Vifo Artikel 23.04.2018
SPS-støtten skaber rummelighed og muligheder
Højskoleelever
Vifo Artikel 23.04.2018
Specialpædagogisk støtte til højskoleophold vokser
Højskoleelever i rundkreds
Vifo Artikel 16.05.2017
Vifo undersøger specialpædagogisk støtte på højskolerne

Læs lignende artikler

Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed

Se Vifos temaside om højskoler

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler