Vifo Artikel 20.05.2021

Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold

Fra efteråret 2021 har danske folkehøjskoler fået mulighed for at sikre en bedre balance mellem mænd og kvinder på deres elevhold. Den mulighed har Folkehøjskolernes Forening ønsket sig længe, og de vil gerne sikre endnu større diversitet.

Der er et overtal af kvindelige sangstemmer, når de danske folkehøjskolers elever synger fra Højskolesangbogen. Den kvindelige klang stammer fra de to tredjedele af højskolernes kursister, som er kvinder ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Figur 1: Kønsfordelingen blandt højskolernes kursister 2016-2019 (pct.)

Kilde: Danmarks Statistik

Indtil nu har folkehøjskolerne været ude af stand til at ændre på den ulige fordeling, da reglerne for åbne kurser på folkehøjskoler siger, at de hurtigste til at tilmelde sig får pladserne.

Først-til-mølle-princippet og de skæve kønsfordelinger på skolerne vil Kulturministeriet ændre på fra efteråret 2021. Til den tid kan folkehøjskolerne gøre brug af en længe ventet mulighed for at sikre en lige fordeling af køn blandt deres elever:

”Vi er rigtig glade for, at Kulturministeren har valgt at imødekomme vores ønske om at få et friere mandat i forhold til kønssammensætning på specielt vores lange kurser på højskolerne,” fortæller Lisbeth Trinskjær, der er formand hos Folkehøjskolernes Forening.

Mandatet betyder, at den enkelte højskole selv fastsætter fordelingen af køn, så længe skolen tydeligt viser en begrundelse for beslutningen.Redskabet til at skabe en bedre oplevelse for elevernePå Idrætshøjskolen Aarhus vækker den nye mulighed glæde, da kun tilfældigheder er skyld i skolens jævne fordeling af køn de seneste år. Kulturministeriets udmelding kom på et heldigt tidspunkt, da tendensen med et overtal af kvinder var ved at blive en realitet på både de korte og de lange ophold.

”Til efteråret var vi ved at få en skæv fordeling, men det kan vi nå at rette op på nu,” forklarer Henrik Løvschall, der er forstander på Idrætshøjskolen Aarhus.

I sin daglige gang på folkehøjskolen ser den aarhusianske forstander den store betydning, som netop kønsdiversiteten på højskolen har for eleverne. Det gælder både kæresterier, fester og den generelle stemning på skolen.

”En god diversitet blandt kønnene vil til enhver tid være godt for en højskole,” tilføjer Henrik Løvschall.

Et skridt mod større diversitet på danske folkehøjskoler

Muligheden for kønskvoter er første skridt i en plan, som Folkehøjskolernes Forening har for fremtiden. De håber, at højskolerne vil lykkes med at styrke antallet af kursister med forskellige baggrunde, etniciteter og uddannelser.

”Vi skal gøre os umage med at ryste posen mere. Derfor kæmper vi for, at det bliver en skole for alle mulige slags mennesker,” fortæller Lisbeth Trinskjær.

Tidligere har folkehøjskolerne kigget på med krydsede fingre, når kønsfordelingen svingede blandt tilmeldingerne. Dette er dog fortid med den nye mulighed. Derved kan Folkehøjskolernes Forening fokusere på at sætte andre initiativer i gang, så de kvindelige sangstemmer snart får selskab af stemmer fra en mangfoldig elevflok.

Læs lignende nyheder

PFL festival
Vifo Artikel 16.04.2024
Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed
Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed