Vifo Artikel 04.10.2019

Samarbejde om en international højskolealliance

I anledningen af de danske højskolers 175-års jubilæum dannede Grundtvigs Højskole i Hillerød rammerne for et topmøde med højskoleledere og -praktikere fra hele verdenen. Livslang læring, folkelig oplysning og netværk var på dagsordenen.

Nøgleord: Højskoler

I 2019 er det 175 år siden, at den første danske højskole blev grundlagt. Jubilæet bliver i løbet af året markeret med forskellige arrangementer på højskoler rundt i hele landet.

Det er dog ikke kun danskere, der lærer af den danske højskoletradition. Traditionen inspirerer og slår rødder på andre kontinenter, hvilket var baggrunden for det nyligt afholdte internationale højskoletopmøde på Grundtvigs Højskole i Hillerød. Her var 120 gæster fra 28 lande samlet for at oprette netværk og finde fælles interesser.

Formålet med at invitere Grundtvig-engagerede fra hele verden var at grundlægge et fundament for en fremtidig, international højskolealliance.

Konferencens fulde program var bygget op om hovedtemaerne ’Democratic Education’, ’Sustainable Education’, ’Building Community’ og ‘Life Enlightenment’ med henblik på at skabe en forståelse for folkeoplysning og voksenuddannelse. Konferencen havde herigennem fokus på at imødekomme og udvikle en bæredygtig fremtid, og det var væsentligt, at gæsterne uanset nationalitet kunne lære af hinanden og dermed få dybere indsigt i den Grundtvigianisme, der udfolder sig på tværs af landegrænser.

Formanden for Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), Lisbeth Trinskjær, udtaler i et interview til Altinget, at FFD ikke vil tage styringen af projektet, men vil være med til at tage initiativ og bidrage med ressourcer. FFD har desuden søgt opbakning til projektet ved at fremlægge det for internationale fonde.

Da højskolenetværket ikke skal være danskstyret og -forankret, var idéudvikling på programmet. Blandt forslagene til, hvad højskolealliancen kan indebære, er regionale netværk i henholdsvis Nordamerika, Afrika og Asien, internationale højskolelærerkurser og en international højskolesangbog.

Læs mere

Læs lignende artikler

PFL festival
Vifo Artikel 16.04.2024
Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed
Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed