Vifo Artikel 03.06.2020

Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen

Ny undersøgelse skal kortlægge højskolernes aktiviteter under coronanedlukningen og afdække, hvad der skete med pædagogikken, da mange højskoler gik online.

Hverdagen på landets højskoler blev væltet fuldstændig omkuld i marts, da regeringen sendte eleverne hjem som en del af coronanedlukningen. Mange højskoler forsøgte at fortsætte både undervisning og samvær gennem online aktiviteter, og dette arbejde med at omplante højskolen til fjernundervisning skal nu dokumenteres og undersøges af Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening (FFD).

”Et af de centrale kendetegn ved højskolen er den tætte sammenvævning af undervisning og samvær i en kostskoleform. Det er måske den skoleform, der ligger længst væk fra fjernundervisning og e-læring, og derfor er det interessant at se, hvad der sker med både undervisningen, samværet og pædagogikken, når højskolen går online,” siger senioranalytiker i Vifo, Rasmus Kolby Rahbek.

Formålet med undersøgelsen er både at dokumentere, hvad der skete med højskolerne under coronanedlukningen, og at undersøge, hvad der sker med højskolen som pædagogisk praksis, når den rykkes fra at være en kostskoleform til et onlineunivers.

Alle landets højskoler vil modtage et spørgeskema om deres pædagogiske tiltag og undervisningsaktiviteter under nedlukningen som led i at kortlægge omfanget og typen af aktiviteter, som højskolerne etablerede under nedlukningen.

Den del af undersøgelsen, som fokuserer på de pædagogiske erfaringer, skal laves ved at indsamle materiale som dagbøger og breve og ved at interviewe lærere og elever fra fem højskoler – blandt andet om elevernes erfaringer med først deltage i en almindelig højskolehverdag og så pludselig at skulle gå på højskole hjemmefra.

”Formålet er at bruge denne undtagelsestilstand som en mulighed for at beskrive det særlige ved højskolernes pædagogiske opgave og praksis under ekstraordinære vilkår,” forklarer Rasmus Kolby Rahbek.

Resultaterne af undersøgelsen forventes at være klar i efteråret 2020.

Download notatet om undersøgelsen

Pige i højskolesal. Foto: Højskolerne/Vallekilde Højskole
Vifo Udgivelse september 2020

Den nedlukkede højskole. En undersøgelse af højskolernes pædagogiske aktiviteter under nedlukningen som følge af coronavirus

Læs lignende nyheder

PFL festival
Vifo Artikel 16.04.2024
Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed
Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed

Se Vifos temaside om højskoler

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler