Vifo Artikel 29.05.2019

Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’

I uge 23 udsender Videncenter for Folkeoplysning et spørgeskema til alle landets kommuner. Spørgeskemaet omhandler aktiviteter, økonomi og procedurer på folkeoplysningsområdet og er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse for fire år siden.

Skrevet af: Redaktionen

I 2015 udsendte Vifo for første gang et omfattende spørgeskema til landets kommuner for at afdække de kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet. Undersøgelsens resultater blev afrapporteret i rapporten ’Folkeoplysningen i kommunerne’ og var den første detaljerede indsamling af grundlæggende tal på folkeoplysningsområdet i mange år.

Undersøgelsen blev igangsat på baggrund af ønsker fra såvel kommuner som organisationer om et bedre vidensgrundlag på området og med det formål at afdække aktiviteter, økonomi og procedurer inden for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som det folkeoplysende foreningsarbejde.

Der er særligt tre grunde til, at det er væsentligt at få et detaljeret indblik i kommunernes praksis på område gennem gentagne undersøgelser:

  • Grundlæggende dokumentation er væsentlig i sig selv for at skabe overblik over omfanget af, karakteren af og økonomien i de folkeoplysende aktiviteter.
  • Dokumentationen giver mulighed for læring på tværs af kommuner og refleksion over egen praksis.
  • Muligheden for at kunne følge udviklingen over tid er helt central for at kunne spore ændringer og udviklingstendenser på området.

Nu hvor der er gået fire år siden den seneste dataindsamling, er det igen tid til at gøre status på området. Vifo udsender derfor i uge 23 et omfattende spørgeskema til alle landets kommuner.

Hvilke temaer omfatter undersøgelsen?

Formålet med undersøgelsen er at skabe et samlet overblik over, hvad der foregår på folkeoplysningsområdet rundt omkring i kommunerne. På grund af de brede rammer i folkeoplysningsloven og foreningslivets varierende sammensætning er det interessant at kortlægge forskelle og ligheder på tværs af kommunerne.

Mere specifikt vil undersøgelsen se nærmere på omfanget og karakteren af de folkeoplysende aktiviteter, fordelingen af den økonomiske støtte samt de øvrige kommunale rammer og procedurer.

Disse temaer vil blive belyst for både den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde.

Derudover vil undersøgelsen omfatte tværgående temaer som eksempelvis udviklingsarbejde på området, § 35, stk. 2-udvalgets sammensætning og kompetencer samt foreningssamvirkers roller og udbredelse.

Samlet er det ambitionen, at det styrkede vidensgrundlag, som undersøgelsen bidrager til, kan være et værdifuldt redskab for kommunerne i forhold til planlægning og udviklingsarbejdet på området.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres elektronisk og bliver i uge 23 sendt til alle fagchefer på kultur- og fritidsområdet samt – i de tilfælde det er muligt – den eller de medarbejdere, som bidrog ved den sidste kommuneundersøgelse.

”Vi håber på stor opbakning fra kommunerne. Sidst valgte ikke mindre end 91 ud af 98 kommuner at bidrage til undersøgelsen, hvilket var helt afgørende for undersøgelsens kvalitet og muligheden for at kunne give et samlet billede af situationen på landsplan”, siger analytiker Malene Thøgersen, der er ansvarlig for undersøgelsen.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil resultaterne blive offentliggjort og diskuteret i en samlet rapport, i artikler på vifo.dk og på kommende konferencer i regi af både Vifo og Idan.

Vifo evaluerer samtidig ændringen af folkeoplysningsloven for Kulturministeriet

Samtidig med kommuneundersøgelsen gennemfører Vifo for Kulturministeriet en evaluering af de ændringer i folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017 (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).

Alle fagchefer på kultur- og fritidsområdet vil derfor modtage et separat spørgeskema målrettet denne evaluering, som omhandler kommunernes implementering af lovændringerne.

Yderligere information

Analytiker Malene Thøgersen, Videncenter for FolkeoplysningTlf. 8748 2026, malene.thogersen@vifo.dk

Læs mere om undersøgelsen på temasiden

Piger løber i en hal
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne

Læs lignende artikler

Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Casper Nellemann
Vifo Artikel 22.11.2023
Forstander: De frie fagskoler har så meget potentiale, men politikerne har hængt deres hat på FGU
Oplæg
Vifo Artikel 12.10.2023
Faaborg-Midtfyn Kommune bruger 30 mio. kr. på at gøre noget ved unges dårlige trivsel
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Skive Kommune
Vifo Artikel 24.05.2023
SDU: Borgernes lokale engagement afhænger af størrelsen på lokalsamfundet
Piger der træner
Vifo Artikel 13.04.2023
Debat: Hvad skal der ske med de unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, hvis kommunerne vender daghøjskolerne ryggen?
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Mennesker holder møde
Vifo Artikel 16.11.2022
Sådan inddrager kommunerne brugerne på folkeoplysningsområdet
Vifo Artikel 13.10.2022
Vifo inviterer til temadag om brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet
Foto: Anthony Harvie/GettyImages
Idan Vifo Artikel 09.05.2022
Benspænd for foreninger går på tværs af kommuner og ministerier
Møde i samrådet
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Ny rapport giver indblik i samarbejdet mellem samråd og kommuner
Børn løber til gymnastik
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Store forskelle i samrådenes roller og potentialer på tværs af foreningsområder
Børn til fodbold løber
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Sådan arbejder samrådene lokalt i kommunerne
Folk til møde
Idan Vifo Artikel 11.02.2022
Det gode samspil mellem samråd og kommuner kommer ikke af sig selv
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps
Kvinder sidder i yogastilling
Vifo Artikel 16.09.2021
Mange kommuner har udfordringer med at administrere folkeoplysningsloven
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Basketballspillere på havnen
Vifo Idan Artikel 01.09.2021
Ny viden fra foreninger i Aarhus Kommune om betydningen af fællesskaber
Spejdere laver knob
Vifo Artikel 06.05.2021
Uniformerede korps har vidt forskellige rammer i fem store danske kommuner
Børn kigger på kompas
Vifo Artikel 06.05.2021
Spejdere klarer ofte sig selv, men er glade for samarbejdet med kommunerne
Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen