Vifo Artikel 31.08.2017

Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

Aalborg Kommune gør fremover lokaletilskud til aftenskoler afhængige af, hvor meget aktivitet der foregår i lokalerne. Ifølge kommunen er målet at skabe større gennemsigtighed og at øge aktiviteten i aftenskolerne, men folkeoplysningssamvirkets formand ser ændringen som en spareøvelse.

Skrevet af: Jonna Toft

Mange aftenskoler i Aalborg Kommune er allerede begyndt at indstille sig på en ny model for lokaletilskud, som betyder, at de fra 2018 får et tilskud, som er bundet op på aktivitetstimer i lokalet.

Hidtil har aftenskolerne fået betalt 80 pct. af skolernes konkrete udgifter til lokaler – uanset hvor meget lokalet blev brugt. Men gamle aftaler og knopskydninger udgjorde et indviklet sammensurium, som det blev for tidskrævende for både aftenskoler og kommune at finde rundt i.

Derfor har Fritidsområdet i kommunens sundheds- og kulturforvaltning og Folkeoplysningssamvirket arbejdet med en ny model for lokaletilskud i mere end et år. Begge parter vægter, at det har været en konstruktiv proces, men de ser vidt forskellige perspektiver for den aftale, de er nået frem til.

Fra kommunens side lægger man ifølge afdelingschefen for Sundhed, Fritid og Landdistrikt, Erik Kristensen, vægt på, at den nye model fører til større gennemsigtighed, at alle aftenskoler stilles lige, og at modellen giver skolerne et incitament til at skabe mere aktivitet. Spares der penge, forventes de at blive på området: Aftenskolerne vil kunne søge tilskud til mindre ombygninger og moderniseringer.

Formanden for folkeoplysningssamvirket, forretningsfører Bo Jørgensen fra AOF Nord, er derimod bekymret for, at modellen vil føre til dyrere hold for deltagerne med holdlukninger til følge, og at især de kreative fag vil lide under den nye tilskudsmodel, fordi der ikke gives et særligt tilskud til faglokaler.

”Kreative fag kan blive centraliseret i Aalborg, for hvordan skal en aftenskole kunne tilbyde f.eks. keramik i Gandrup, hvis der kun er deltagere til ét hold om ugen? Faglokaler er dyrere for aftenskolerne end almindelige undervisningslokaler,” siger han.

I Folkeoplysningssamvirket er der ikke enighed om fremtidsperspektiverne ved den nye model, oplyser Bo Jørgensen. Han hører til de skeptiske, mens andre ser nye muligheder.

Modellen vil påvirke de aftenskoler, der selv ejer deres bygninger. Det gør især de store aftenskoler: AOF Nord, Fokus Folkeoplysning og FOF Aalborg. Omkring 70 pct. af aftenskoleaktiviteten i kommunen foregår i skolernes egne lokaler.

Uenighed om særlige tilskud til faglokaler

Kernen i drøftelserne mellem Fritidsafdelingen og Folkeoplysningssamvirket var, om der skulle gives specialtilskud til faglokaler, altså værksteder til syning, keramik, glasarbejde, vævning mv. Lokalerne er ikke så fleksible som andre rum, for som Bo Jørgensen siger: Man kan jo ikke lige køre 16 drejeskiver ud til siden og bruge rummet til engelskundervisning i timen efter.

Fra kommunens side har man holdt fast i én takst til alle lokaler for enkelhedens og gennemsigtighedens skyld. Men der bliver lavet overgangsordninger for enkelte aftenskoler for at sikre, at ingen skoler lukker på grund af omlægningerne, fortæller afdelingschef Erik Kristensen. Enkelte skoler har dog planer om at sælge deres bygninger som konsekvens af omlægningen.

Bo Jørgensen frygter, at aftenskolerne må hæve deltagerprisen på de kreative fag, så fagene med tiden må lukke. Fremtidsperspektivet er, at de kreative fag centraliseres der, hvor der er mange brugere til aftenskolerne, altså i Aalborg.

Er det ikke rimeligt nok, at kommunen ønsker, at der er aktivitet i de lokaler, de giver tilskud til?

”Jo. Men i mine øjne er det her en spareøvelse. Det er ærgerligt, hvis aftenskoleundervisning vil blive dyrere, for det bliver til et tilbud til middelklassen. Vi vil også gerne lave aftenskole for kontanthjælpsmodtagere og pensionister, for de nyder godt af den netværksdannelse, der foregår på holdene,” siger han.

”Jeg håber da, at kommunen får ret: At modellen vil føre til udvikling og mere aktivitet. Men jeg tror ikke, det vil ske,” tilføjer han.

I Fritidsafdelingen forventer Erik Kristensen et mindre provenu på den nye tilskudsmodel. Provenuet skal gå til overgangsordninger for aftenskolerne i 2018, og fremover forventes et eventuelt provenu at gå til et idékatalog, hvor aftenskolerne kan søge penge til mindre forbedringer på deres lokaler.

De penge, der eventuelt spares på lokaletilskud, forventes fortsat at blive brugt på aftenskoleområdet og skal resultere i mere moderne lokaler hos aftenskolerne.

Læs mere

Læs en detaljeret beskrivelse af Aalborg Kommunes nye model for lokaletilskud til aftenskoler i referatet fra Folkeoplysningsudvalgets møde 28. juni 2017

Læs lignende artikler

To kvinder laver keramik
Vifo Artikel 27.06.2024
Konference til september fokuserer på, hvad aftenskoler og studieforbund i de nordiske lande kan lære af hinanden
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Kostumer
Vifo Artikel 01.05.2024
Kostumemuseum udvider med aftenskoleaktiviteter, der skal udbrede kendskabet til håndværket i kostumekunsten
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence