Vifo Artikel 07.09.2021

Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod

Der er store forskelle på tværs af landets kommuner, når det handler om støtte til aftenskoleundervisning. Nogle kommuner får ikke brugt alle de penge, de har sat af til aftenskolerne, mens aftenskoler i andre kommuner ikke får hele det tilskud, som loven giver mulighed for. Vifos undersøgelse ’Folkeoplysningen i kommunerne’ peger på, at der er behov for en nuanceret diskussion af kommunernes støtte til aftenskoler.

Skrevet af: Malene Thøgersen

Kommunernes indberetninger af deres samlede tilskud til aftenskoleundervisning i 2018 viser, at der er store variationer på tværs af landets kommuner, når man opgør tilskuddet til aftenskoleundervisning pr. indbygger.

Det samlede tilskud er på knap 4 kr. pr. indbygger i den kommune, hvor tilskuddet er lavest, og 152 kr. pr. indbygger i den kommune, hvor tilskuddet er højest.

Den store forskel på, hvor mange penge de enkelte kommuner bruger på aftenskoleundervisning målt pr. indbygger, bliver ofte mødt med kritik. Men Vifos undersøgelse ’Folkeoplysning i kommunerne’ tyder på, at der er behov for at nuancere debatten om tilskud til aftenskoler, fordi der er flere andre faktorer, som har betydning, når man skal vurdere støtteniveauet på aftenskoleområdet i en kommune.

Tæt sammenhæng mellem støtteniveau og aktivitetsniveau

Når man vurderer en kommunes tilskud til aftenskoleundervisning, er det først og fremmest vigtigt at have øje for, at der på aftenskoleområdet er en meget tæt sammenhæng mellem støtteniveauet og aktivitetsniveauet målt på antallet af undervisningstimer.

Den tætte sammenhæng skyldes, at tilskuddet til undervisning lovmæssigt er bundet op på aftenskolernes udgifter til leder- og lærerløn, som følger bestemte takster. Langt de fleste kommuner giver tilskud ud fra de maksimale tilskudsbrøker, loven foreskriver – især når det gælder almen undervisning. I kommuner med et højt tilskudsniveau pr. indbygger er der dermed også et højt aktivitetsniveau (få indbyggere pr. undervisningstime).

Samtidig er der store forskelle i aktivitetsniveauet på aftenskoleområdet på tværs af land og by. Vifos undersøgelse viste for eksempel, at hvor der i bykommunerne er 7 indbyggere pr. undervisningstime i aftenskolen, er der 12 indbyggere pr. undervisningstime i yderkommunerne. Støttens størrelse på tværs af kommuner bør dermed ses i lyset af den meget store variation i aktivitetsniveauet kommunerne i mellem.

Ikke alle kommuner udfylder de vedtagne tilskudsbrøker

Et andet vigtigt parameter i vurderingen af kommunernes støtte til aftenskoleområdet er, om kommunerne udfylder de tilskudsbrøker, de har vedtaget lokalt.

Selvom de fleste kommuner arbejder ud fra at give tilskud efter lovens maksimumsbrøker – som for almen undervisning ligger på 1/3 af aftenskolernes udgifter til leder- og lærerløn – er den enkelte kommunes økonomiske ramme på området ikke altid stor nok til at yde det tilskud, der svarer til disse brøker. Det betyder, at de vedtagne tilskudsbrøker ikke altid afspejler det reelle tilskudsniveau.

Vifos undersøgelse viser, at 22 pct. af kommunerne ikke har ydet maksimalt tilskud i forhold til de lokalt vedtagne brøker. I mere end en femtedel af landets kommuner er rammen for tilskud på aftenskoleområdet dermed ikke stor nok til at opfylde de tilskudsbrøker, kommunen i udgangspunktet arbejder ud fra.

Her er det en vigtig pointe, at det især er kommuner med et højt aktivitetsniveau, der ikke yder det maksimale tilskud (tabel 1).

Tabel 1: Aktivitetsniveau – fordelt på hvorvidt der ydes maksimalt tilskud eller ej

 

Gennemsnitligt antal indbyggere pr. undervisningstime

n

Ja – der ydes maksimalt tilskud

9,3

56

Nej – der ydes ikke maksimalt tilskud

4,5

17

Ved ikke

10,6

7

Total

8,4

80

Tabellen viser aftenskolernes gennemsnitlige aktivitetsniveau, fordelt på hvorvidt kommunerne yder maksimalt tilskud eller ej (n=80 kommuner).

Det kan tyde på, at den manglende udfyldelse af tilskudsbrøkerne skyldes, at aktivitetsniveauet er så højt, at det medfører et pres på den økonomiske ramme, kommunen har afsat til aftenskoleundervisning.

Knap halvdelen af kommunerne får ikke brugt hele rammen på aftenskoleområdet

Hvor rammen i nogle kommuner ikke kan slå til, har andre kommuner den modsatte udfordring. Vifos undersøgelse viser, at knap halvdelen af landets kommuner ikke fik brugt hele det beløb, de havde afsat til aftenskoleområdet i 2018 (figur 1).

Figur 1: Er hele beløbet i den afsatte tilskudsramme anvendt i 2018? (pct.)

Figuren viser kommunernes svar på spørgsmålet: ’Blev hele beløbet i den afsatte tilskudsramme på aftenskoleområdet anvendt i 2018?’ (n=90 kommuner).

Størrelsen på beløbet varierer, og for nogle kommuners vedkommende er der tale om mindre beløb, men for over halvdelen af kommunerne, er der tale om et sekscifret beløb. Det gennemsnitlige overskydende beløb ligger på lidt over 200.000 kr.

Samtidig er der i de kommuner, der har midler til overs på rammen, et lavere aktivitetsniveau pr. indbygger, end i de kommuner, der har brugt hele beløbet. Det kan tyde på, at der i nogle kommuner er udfordringer med udbuddet af eller efterspørgslen på aftenskoleaktiviteter. Og da kommunerne også skal holde sig under de maksimumsgrænser, loven foreskriver, er det ikke altid muligt at udbetale hele rammen som tilskud til aftenskolerne.

Højt støtteniveau på kommuneniveau medfører ikke altid god økonomi i aftenskolerne

Samlet viser Vifos undersøgelse, at i stedet for at fokusere snævert på støtteniveauet pr. indbygger på tværs af kommuner, kan der være behov for en nuanceret diskussion af, hvordan rammer og behov kan møde hinanden på bedre vis, hvordan eventuelle overskydende midler kan sættes i spil, og hvordan det kan håndteres mest smidigt i den administrative praksis.  

Den ramme, der er afsat til aftenskoleundervisning, bliver ikke brugt i halvdelen af landets kommuner, og samtidig tyder resultaterne på, at et lavt støtteniveau pr. indbygger kan være et udtryk for udfordringer med at få tilstrækkeligt mange aftenskoleaktiviteter op at stå.

På den anden side kan et snævert fokus på støtten pr. indbygger også betyde, at man overser, at aftenskoler i de kommuner, der har et højt støtteniveau pr. indbygger, ikke nødvendigvis får et tilskud, der svarer til de lokalt vedtagne tilskudsbrøker – simpelthen fordi det samlede aktivitetsniveau er så højt, at det medfører et pres på den økonomiske ramme, kommunen har afsat til aftenskoleundervisning.

At en kommune på det overordnede plan har et højt støtteniveau, er dermed ikke nødvendigvis det samme som, at den enkelte aftenskole har gode økonomiske vilkår. Og omvendt betyder et lavt støtteniveau ikke nødvendigvis, at kommunen bevidst ikke prioriterer aftenskoleundervisningen.

Læs mere om den folkeoplysende voksenundervisning i delrapport 2

Ældre laver kunst. Foto: GettyImages/vgajic
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 2: Den folkeoplysende voksenundervisning
 Folk holder i hånd. Foto: franckreporter
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 1: Hovedresultater og datagrundlag
Små børn spiller fodbold. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 3: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Kvinder laver vandgymnastik. Foto: GettyImages/FatCamera
Vifo Udgivelse marts 2021
Folkeoplysningen i kommunerne. Delrapport 4: Tværgående temaer på folkeoplysningsområdet

Læs lignende nyheder

Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole

Læs mere om aftenskoler

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler