Vifo

De nye folkerum

I efteråret 2022 kunne man søge støtte til at opretholde eller videreudvikle aktiviteter og projekter fra coronatiden via Realdanias pulje 'De nye folkerum'. Puljen er nu lukket. 

COVID-19 vendte op og ned på alting og tvang os til at finde ud af, hvordan vi kunne lave aktiviteter på coronaens betingelser og bruge bygninger og rum på nye måder. Fællesskaber flyttede online, kulturen rykkede ud på hjemmebesøg, parkeringspladser blev til boldbaner, og naturen blev til træningscentre.

Derfor åbnede Realdania for en pulje på i alt to millioner kroner, som skulle give foreninger, NGO'er og andre grupper af frivillige økonomisk støtte til at genoptage eller videreudvikle nogle af de mange gode projekter og aktiviteter fra coronatiden, som kan bidrage til øget livskvalitet også i tiden efter pandemien.

Puljen fik navnet 'De nye folkerum', og her kunne man søge om støtte på op til 100.000 kr. inden for fire fokusområder: Kulturen i nye rammer, bynær natur og grønne mødesteder, nye nabofællesskaber og fremtidens foreningsliv. 

Der kom i alt 260 ansøgninger til puljen. Alle ansøgere kan forvente at få svar inden udgangen af februar 2023.

Videncenter for Folkeoplysning samarbejder med Realdania om puljen 'De nye folkerum'. Puljen er en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Læs mere om fokusområderne for 'De nye folkerum'

Find flere oplysninger om puljens fokusområder og de typer af projekter og aktiviteter, der kunne få støtte. I kan også finde links til artikler med inspiration fra projekter og aktiviteter fra coronatiden.

Denne pulje var for dem, der har fået flere til at deltage i kulturlivet. Det kunne være dem, der fandt nye scener og kanaler, hvor man kan være sammen om at opleve musik, dans, teater, ord, billeder og andre former for kultur eller nye måder at få alle med til at skabe kultur.

Puljen kunne søges til aktiviteter, som for eksempel

 • bruger digitale platforme til at gøre det nemmere eller mere attraktivt for flere at opleve og deltage i kulturaktiviteter uanset alder og mobilitet
 • skaber nye måder at deltage i kulturaktiviteter, hvor man ikke bare er tilskuer, men hvor kulturoplevelsen opbygger fællesskab, hvad end det er på plejehjemmet, i folkeskolen, i sangkoret, på aktivitetshuset, på gågaden eller i private hjem
 • finder nye måder at bruge naturen og byens gader, gårde, pladser og parker til kulturoplevelser

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Kulturen i nye rammer: DEO giver mulighed for at rejse fra lænestolen

 

Kulturen i nye rammer: I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul

Denne pulje var for dem, der har givet borgerne mulighed for at bruge naturen i og omkring byerne på nye måder. Det kunne være dem, der lavede silent groove udenfor med hovedtelefoner på, indbød til gåfællesskaber, dyrkede yoga i parken eller lavede nye, fælles haver i boligområder.

Puljen kunne søges til aktiviteter, som for eksempel

 • giver mulighed for at lave nye former for udendørs aktiviteter i byerne
 • kan samle og engagere borgerne omkring udendørs aktiviteter
 • skaber nyt liv og tilbyder nye måder at bruge byens uderum og natur – eksempelvis havnebassiner, søer eller skovarealer
 • bidrager til at løse udfordringen med, at mange gerne vil være udendørs på samme tid og til forskellige formål – som for eksempel mountainbikes på skovstien eller kajakker i fiskedammen

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Grønne uderum: Frivillige driver plukkehave for beboerne på Trøjborg

Denne pulje var for dem, der har styrket fællesskabet i et boligområde under nedlukningen. Det kunne være dem, der fandt på nye måder at mødes og være sammen på – ude på vejen, nede i gården, på nettet, legepladsen eller i det store fælles kælderrum, som ellers altid bare har stået tomt.

Puljen kunne søges til aktiviteter, som for eksempel

 • gør brug af digitale platforme til at understøtte nabofællesskaber
 • skaber møder mellem mennesker dér, hvor de bor
 • nytænker, hvordan man kan bruge rum, facader og arealer til at skabe fællesskab og åbenhed blandt beboere

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Nabofællesskaber: Beboere i seniorbyggeri har lavet en fysisk telefonkæde

Denne pulje var for foreninger, som har fundet bedre måder at drive forening på med nye aktiviteter, alternativ brug af faciliteter, kommunikation eller den måde, foreningen eller aktiviteterne er organiseret på. Det kunne være dem, der har opfundet nye systemer og strukturer, nye måder at lave hold på - eller måske endda helt nye sportsgrene.

Puljen kunne søges til aktiviteter, som for eksempel

 • gør det nemt at tilpasse rum og faciliteter til forskellige typer af fællesskaber og aktiviteter
 • skaber nye tilbud til foreningens medlemmer, eller som er nået ud til nye målgrupper, der ikke normalt deltager i foreningslivet
 • skaber nye (online) kanaler for dialog med og mellem medlemmer og frivillige
 • styrker arbejdet i foreningen ved at nytænke samarbejdsformer og måden, foreningen er organiseret på

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Fremtidens foreningsliv: I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne

Denne pulje var til dem, der har fundet på nye og spændende former for projekter eller aktiviteter, som har løftet jeres forening, fællesskab eller aktiviteter, og som I gerne vil fastholde eller videreudvikle.

Vi så efter aktiviteter, som kan give andre inspiration og nye ideer.

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen

Foto: Det Runde Bord

FAQ

Få svar på jeres spørgsmål omkring ansøgningsprocessen her:

Puljen kan søges af foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde.

De kan enten være skabt af jer selv eller være en del af et samarbejde med andre aktører som for eksempel biblioteker, kommuner, institutioner, menighedsråd, museer eller teatre.

Enkeltpersoner og kommercielle aktører kan ikke søge puljen.

Søger I puljen som gruppe eller netværk, er det nødvendigt, at I formelt opretter en forening, hvis I bliver tildelt støtte.

Puljen består af i alt 2 mio. kr., og det er muligt at søge op til 100.000 kr. inkl. moms pr. projekt eller aktivitet.

Midlerne fra puljen skal bidrage til at dække udgifterne til at styrke jeres projekt eller aktivitet.

Pengene kan blandt andet bruges til:

 • Udgifter til inventar og mindre byggeprojekter som for eksempel shelters, pavilloner eller udekøkkener
 • Køb af software og udstyr, som understøtter digitale løsninger
 • Udgifter til at oplære frivillige og øge deres kompetencer på områder, der er relevante for aktiviteten
 • Honorarer til konsulenter, som kan hjælpe med at løse konkrete opgaver, hvor der er brug for ekspertviden (f.eks. brug af digitale programmer, formidling og undervisning)


Man kan ikke få støtte til:

 • Udgifter til at evaluere aktiviteten
 • Udgifter til drift såsom løn og administration.

Hvis det ansøgte beløb er i den højere ende, lægger vi vægt på, at I kan medfinansiere aktiviteten. Medfinansieringen kan eksempelvis være økonomisk støtte fra en anden fond eller en kommune, eller det kan være de arbejdstimer, I lægger i forbindelse med aktiviteten. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms.

Når vi bedømmer jeres ansøgning, lægger vi vægt på aktivitetens muligheder for at bidrage til at tænke nyt og bruge læringen fra coronatiden til at skabe en bedre fælles hverdag på en måde, som rækker længere ud i fremtiden.

Derfor lægger vi vægt på, at

 • projektet eller aktiviteten er baseret på en idé eller nyskabelse, som enten opstod eller fik mulighed for at blomstre i coronatiden
 • I har lyst til at styrke indsatsen, som bygger på jeres erfaringer
 • projektet eller aktiviteten har potentiale til at inspirere andre
 • projektet eller aktiviteten inddrager borgere, brugere eller medlemmer og gør en forskel for mange
 • projektet eller aktiviteten bidrager til at skabe øget livskvalitet og et mere bæredygtigt samfund
 • der står en kompetent og begejstret forening eller NGO bag projektet eller aktiviteten

Der er nedsat en jury til at bedømme ansøgningerne og udvælge de projekter og aktiviteter, som får tildelt midler fra 'De nye folkerum'. Juryen består af:

 • Evrim Citirikkaya: Kaospilot, konsulent og co-leder for Frontløberne samt medlem af Kunst- og Musikrådet i Aarhus Kommune.

 • Karen Lumholt: Analytisk journalist og rådgiver. Tidl. direktør for civilsamfundstænketanken Cura. Holder foredrag og rådgiver om fremtidens fællesskaber, frivillighed, familiepolitik og relationsvelfærd. Tilknyttet Selskabet for Fremtidsforskning.
   
 • Kasper Nizam: Social innovatør i konsulentvirksomheden Implement Consulting Group, hvor han arbejder med digitale projekter og transformationer i krydsfeltet mellem menneskelig adfærd og teknologi. Tidligere direktør i startup-virksomheden Social Digital. 

 • Lene Wiell Nordberg: Arkitekt, forsker ved BUILD, Aalborg Universitet, forsker i samspillet mellem det byggede miljø og menneskers hverdagsliv.

 • Maja Steen Møller: Adjunkt på Skovskolen ved Københavns Universitet og ekspert i planlægning af multifunktionelle landskaber og governance med byers grønne/blå områder som fokus.
   
 • Ole Nielsen: Direktør for Himmerland Boligforening, formand for Samvirkende Idræts-Foreninger i Aalborg og formand for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.

 • Trine Bang: Direktør på Kulturmødet. Hun har tidligere arbejdet for Kulturhovedstad Aarhus 2017 samt Folkeuniversitetet.

På baggrund af en indstilling fra juryen, tager Realdania den endelige beslutning om, hvem der får tildelt støtte. 

Alle ansøgere får direkte besked, uanset om I har modtaget støtte eller ej. 

Har I spørgsmål, kan I kontakte Videncenter for Folkeoplysning eller Realdania.

Videncenter for Folkeoplysning:

Mette Byg Josefsen 
mette.josefsen@vifo.dk 
mobil: 3266 1030
mobil: 9125 8535 

Maja Pilgaard 
maja.pilgaard@vifo.dk
mobil: 2921 7036 

Henriette S. Bjerrum 
henriette.bjerrum@vifo.dk 
mobil: 2921 0943 

Realdania:

Anne Gade Iversen
agi@realdania.dk
mobil: 2072 2402

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter

Det Runde Bord står klar med mad
Vifo Artikel 06.10.2022
Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen
Sport X i Aarhus
Vifo Artikel 14.09.2022
I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne
Grønne fingre
Vifo Artikel 14.09.2022
Frivillige driver plukkehave for beboerne på Trøjborg
Onlinerejser med DEO
Vifo Artikel 14.09.2022
DEO giver mulighed for at rejse fra lænestolen
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Glade folk i Hattemagertoften
Vifo Artikel 14.09.2022
Beboere i seniorbyggeri har lavet en fysisk telefonkæde

Nyheder fra 'De nye folkerum'

Maja Steen Møller
Vifo Artikel 09.11.2022
"Vi så under coronapandemien, at de grønne områder er en krisebuffer"
Lene Wiell Nordberg, AAU
Vifo Artikel 03.11.2022
"Der er ingen, der bliver glemt her, og man har en fornemmelse for de svage beboere"
Cello ude i en skov
Vifo Idan Artikel 27.10.2022
Tag med på webinar: Sådan skriver du en ansøgning til puljen 'De nye folkerum'
Kasper Nizam
Vifo Artikel 25.10.2022
”Under coronanedlukningen er vi måske ”sprintet” fem til ti år frem i forhold til at skabe og understøtte frivillighed med digitale værktøjer ”
Evrim fra Frontløberne
Vifo Artikel 20.10.2022
"Vi accepterede situationens alvor og gjorde det, der var i fællesskabets bedste"
Trine Bang
Vifo Artikel 12.10.2022
”Midt i isolationen insisterede vi på at handle og skabe værdi og på, at der var et fællesskab mellem os alle sammen”
Jurymedlem Karen Lumholt
Vifo Artikel 11.10.2022
”Corona har fået os kureret for forestillingen om, at det materielle betyder mest”
Det Runde Bord står klar med mad
Vifo Artikel 06.10.2022
Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen
Jurymedlem Ole Nielsen
Vifo Artikel 04.10.2022
"Når der opstår en krise, rykker vi sammen i bussen og tænker alternativt"
Yoga i det fri
Vifo Artikel 14.09.2022
Realdania åbner pulje for foreningers og NGO'ers nyskabende aktiviteter fra coronatiden
Sport X i Aarhus
Vifo Artikel 14.09.2022
I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne
Grønne fingre
Vifo Artikel 14.09.2022
Frivillige driver plukkehave for beboerne på Trøjborg