Vifo

De nye folkerum

I efteråret 2022 kunne man søge støtte til at opretholde eller videreudvikle aktiviteter og projekter fra coronatiden via Realdanias pulje 'De nye folkerum'. Puljen er nu lukket. 

*Projektet er afsluttet

COVID-19 vendte op og ned på alting og tvang os til at finde ud af, hvordan vi kunne lave aktiviteter på coronaens betingelser og bruge bygninger og rum på nye måder. Fællesskaber flyttede online, kulturen rykkede ud på hjemmebesøg, parkeringspladser blev til boldbaner, og naturen blev til træningscentre.

Derfor åbnede Realdania for en pulje på i alt to millioner kroner, som skulle give foreninger, NGO'er og andre grupper af frivillige økonomisk støtte til at genoptage eller videreudvikle nogle af de mange gode projekter og aktiviteter fra coronatiden, som kan bidrage til øget livskvalitet også i tiden efter pandemien.

Puljen fik navnet 'De nye folkerum', og her kunne man søge om støtte på op til 100.000 kr. inden for fire fokusområder: Kulturen i nye rammer, bynær natur og grønne mødesteder, nye nabofællesskaber og fremtidens foreningsliv. 

Puljen modtog 262 ansøgninger, og efter to udvælgelsesrunder er der udvalgt 27 projekter, som Realdania støtter med op til 100.000 kr. pr. ansøgning.

Læs mere om de støttede projekter i artiklen fra Realdania

Hovedstadsområdet

Beboerne i ejerforeningen Solnagården i Søborg ved København fik under corona nye erfaringer med at mødes i gården på tværs af kulturer og andre skel. Foreningen får nu støtte til at skabe endnu bedre muligheder for at fastholde dette med bl.a. en ekstra bålplads og et udekøkken.

Rum for Æstetik i København fik under corona erfaringer med at arrangere kunstforløb og pop-up udstillinger for børn og deres forældre i udsatte boligområder. De får nu støtte til en specialdesignet ladcykel, så de kan komme rundt med kunstprojekter i det offentlige rum på en bæredygtig måde.

Under pandemien blev de ansatte, der normalt passer og organiserer fælleshaverne i boligområdet Tingbjerg sendt hjem, og lokale ildsjæle blandt beboerne slog sig sammen for at styre og passe projektet. Tingbjerg Fælleshaverne får nu støtte til at udbygge beboerfællesskabet omkring haverne med nye haveområder og aktiviteter.

Boligområdet Gadehavegård i Taastrup fik under pandemien gode erfaringer med at skabe mødesteder for beboerne omkring havekassefællesskaber. Området får nu støtte til at videreudvikle og fortsætte denne aktivitet.

Sjælland

Basen for mødestedet WeMove er en trailer med bl.a. udstyr til stand up paddle, bålgrej, legeudstyr til stranden osv. Det tiltrak under corona mange mennesker på tværs af generationer. Foreningen Roskilde Stories, som står bag, får nu støtte til at videreudvikle tiltaget med ny trailer og udstyr.

Outdoor gaming tiltrak under pandemien mange unge, og foreningen Dragon-sport fencing i Mogenstrup ved Næstved vil skabe en fast aktivitet, som kobler gaming med fysisk leg i naturen og udvide det skovareal, som aktiviteten kan foregå i.

Kunstnerlavet KIT i Skælskør udnyttede under corona tomme butikslokaler med god plads til at lave workshops med smykker og keramik. De får nu støtte til to projekter, der begge handler om fortsat at skabe kreativt liv i byens tomme lokaler og give overraskende oplevelser midt på byens hovedstrøg.

Mange beboere i Boligforeningen VIBO i Nivå havde under pandemien et særdeles begrænset socialt liv, og derfor udviklede foreningen aktiviteter omkring street food og fællesspisning. Der var stor tilslutning, og beboerne mødtes på tværs af etnicitet, alder og sociale skel. Foreningen får nu støtte til overdækning af eksisterende bord/bænk-områder.

Bornholm

I corona-tiden åbnede DBS Rønne kreds op for en bredere brug af både deres spejderhytte og grund plus etablerede et nyt bookingsystem. De har fået støtte til at opgradere faciliteterne og fortsætte aktiviteten. 

Mere folkeoplysning i fri natur er målet med støtten til L.O.F. Region Bornholm, der ønsker at understøtte aktiviteter i naturen og samtaler om bl.a. klima. De får tilskud til etablering af en lille pavillion, overdækning og udendørskøkken med bålsted.

Fyn 

Bolbro GIF i Odense får støtte til yderligere udvikling af det udeområde, der blev opdaget under corona. Idrætsforeningen har fået støtte til f.eks. planter, buske og andre elementer for at kunne tilføje flere sociale oaser til området.

Fyns Laboratorie for Ung Kunst er en eksperimenterende kunstskole, der så dagens lys under pandemien, hvor mange unge oplevede ensomhed. Laboratoriet i Svendborg ønsker gennem kunsten at give unge tryghed og samhørighed uden krav om præstationer. De får støtte til at give endnu flere unge mulighed for at være med i fællesskabet.

Jylland

Under pandemien rykkede foreninger deres aktiviteter ud i almene boligområder i Aalborg Kommune. Nu får Himmerland Boligforening støtte til at bygge videre på konceptet, der har betydet, at flere borgere blev aktiveret og foreningerne fik tilgang af medlemmer.

Private aktører i Aalborg etablerede under pandemien en lille udendørs scene, hvor det lokale vækstlag kan få deres musik ud til et bredere publikum. Der har været afholdt tre succesfulde koncerter i Musikkens bette Hus, som nu får støtte til at købe deres eget lydanlæg og fortsætte aktiviteten.

Under corona opstillede HUSET i Aalborg telte med arbejdsstationer, hvor man flyttede stedets kreative værksteder ud. Som et supplement til de indendørs rammer får HUSET nu støtte til en overdækket terrasse, så man fortsat kan arbejde i det fri. Den bygges bl.a. af genbrugsmaterialer.

Under pandemien skabte Jazz I Trekanten med base i Kolding et udendørs rum og spillested, Godset UJNFOR, med plads til kulturelle oplevelser. Støtten gives til at videreudvikle initiativet og gøre det flytbart til andre lokationer.

I landsbyen Farre tæt på Hammel blev der under corona taget en række udendørs initiativer til at styrke sammenhængskraften i en tid med begrænsede muligheder for at mødes inde. Byens kultur- og idrætsforening får nu støtte til to telte, der skal udvide mulighederne for at byens borgere også fremover kan mødes udenfor.

Aarhus Jazz Tømmerflåde fik under corona erfaringer med at skabe events med afsæt i vandet som nyt element. De får nu støtte til flere faciliteter omkring deres 110 m2 tømmerflåder, bl.a. en samtaletipi.

Århus Kunstakademi var pga. restriktioner nødt til at afvikle dele af undervisningen udenfor, og det gjorde dem opmærksom på flere hundrede kvadratmeter uudnyttet plads i deres gård, som primært blev brugt til parkering og madpakke-spisning. De får nu støtte til at give gården flere og nye funktioner, så den bedre kan bruges til undervisning og sociale møder.

Evighedsmaskinen er en mobil scene på en stor militær-mandskabsvogn, der med bl.a. solceller er selvforsynende med vedvarende strøm. Initiativet har som mål at skabe koncerter og kulturelle mødesteder i landdistrikterne. Evighedsmaskinen, som Foreningen Byggefestival i Ebeltoft står bag, får støtte til et nyt batteri, så der kan holdes endnu flere pop-up arrangementer fremover.

Livsværkstederne i Brabrand i Aarhus flyttede under corona det sociale arbejde ud, hvor de sårbare borgere befinder sig. Med Social Drive Out skabte de en mobil cafe, hvor man kan få en gratis kop kaffe og en snak. De får støtte til at forbedre forholdene for gæster, ansatte og frivillige med bl.a. overdækning og udstyr, som gør transport og servering lettere.

Værestedet Muhabet i Aarhus får støtte til at styrke psykisk sårbare og psykisk syge i at blive mere mobile og evne at bruge byens offentligt tilgængelige rum og rammer. Under pandemien oplevede værestedet, hvor givende det var en gang imellem at bevæge fællesskabet ud af de normale fysiske rammer og ud i byens rum.

Sigrids UdeStue består af ombyggede pavillioner og et udeareal. Det ligger i Gellerupparken i Aarhus og opstod i corona-perioden. Her mødes alle typer af mennesker på tværs, og initiativet får nu støtte til at øge fokus på stedets tilgængelighed og involvering af flere.

Kirkens Korshær havde under pandemien gode erfaringer med et mobilt mødested i Herning, hvor frivillige og beboerambassadører skabte nye fællesskaber til gavn for udsatte, ensomme og isolerede borgere. For at kunne ud til endnu flere får de nu støtte til et robust køretøj, der kan supplere den nuværende trækvogn.

Landsdækkende

FDF skabte under corona et digitalt live format, hvor de unge gennem et nationalt oplevelsesforløb løser opgaver i deres nærmiljø. FDF får støtte til at videreudvikle og nytænke måden at mødes online i foreningslivet som et supplement til de fysiske møder.

Danske Døves Landforbund arbejdede under pandemien med at udvikle digitaliserede tilbud til døve. De får nu støtte til sammen med udvalgte museer at udvikle visuelle guides på tegnsprog til udvalgte udstillinger.

Læs mere om fokusområderne for 'De nye folkerum'

Find flere oplysninger om puljens fokusområder og de typer af projekter og aktiviteter, der kunne få støtte. I kan også finde links til artikler med inspiration fra projekter og aktiviteter fra coronatiden.

Denne pulje var for dem, der har fået flere til at deltage i kulturlivet. Det kunne være dem, der fandt nye scener og kanaler, hvor man kan være sammen om at opleve musik, dans, teater, ord, billeder og andre former for kultur eller nye måder at få alle med til at skabe kultur.

Puljen kunne søges til aktiviteter, som for eksempel

 • bruger digitale platforme til at gøre det nemmere eller mere attraktivt for flere at opleve og deltage i kulturaktiviteter uanset alder og mobilitet
 • skaber nye måder at deltage i kulturaktiviteter, hvor man ikke bare er tilskuer, men hvor kulturoplevelsen opbygger fællesskab, hvad end det er på plejehjemmet, i folkeskolen, i sangkoret, på aktivitetshuset, på gågaden eller i private hjem
 • finder nye måder at bruge naturen og byens gader, gårde, pladser og parker til kulturoplevelser

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Kulturen i nye rammer: DEO giver mulighed for at rejse fra lænestolen

 

Kulturen i nye rammer: I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul

Denne pulje var for dem, der har givet borgerne mulighed for at bruge naturen i og omkring byerne på nye måder. Det kunne være dem, der lavede silent groove udenfor med hovedtelefoner på, indbød til gåfællesskaber, dyrkede yoga i parken eller lavede nye, fælles haver i boligområder.

Puljen kunne søges til aktiviteter, som for eksempel

 • giver mulighed for at lave nye former for udendørs aktiviteter i byerne
 • kan samle og engagere borgerne omkring udendørs aktiviteter
 • skaber nyt liv og tilbyder nye måder at bruge byens uderum og natur – eksempelvis havnebassiner, søer eller skovarealer
 • bidrager til at løse udfordringen med, at mange gerne vil være udendørs på samme tid og til forskellige formål – som for eksempel mountainbikes på skovstien eller kajakker i fiskedammen

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Grønne uderum: Frivillige driver plukkehave for beboerne på Trøjborg

Denne pulje var for dem, der har styrket fællesskabet i et boligområde under nedlukningen. Det kunne være dem, der fandt på nye måder at mødes og være sammen på – ude på vejen, nede i gården, på nettet, legepladsen eller i det store fælles kælderrum, som ellers altid bare har stået tomt.

Puljen kunne søges til aktiviteter, som for eksempel

 • gør brug af digitale platforme til at understøtte nabofællesskaber
 • skaber møder mellem mennesker dér, hvor de bor
 • nytænker, hvordan man kan bruge rum, facader og arealer til at skabe fællesskab og åbenhed blandt beboere

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Nabofællesskaber: Beboere i seniorbyggeri har lavet en fysisk telefonkæde

Denne pulje var for foreninger, som har fundet bedre måder at drive forening på med nye aktiviteter, alternativ brug af faciliteter, kommunikation eller den måde, foreningen eller aktiviteterne er organiseret på. Det kunne være dem, der har opfundet nye systemer og strukturer, nye måder at lave hold på - eller måske endda helt nye sportsgrene.

Puljen kunne søges til aktiviteter, som for eksempel

 • gør det nemt at tilpasse rum og faciliteter til forskellige typer af fællesskaber og aktiviteter
 • skaber nye tilbud til foreningens medlemmer, eller som er nået ud til nye målgrupper, der ikke normalt deltager i foreningslivet
 • skaber nye (online) kanaler for dialog med og mellem medlemmer og frivillige
 • styrker arbejdet i foreningen ved at nytænke samarbejdsformer og måden, foreningen er organiseret på

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Fremtidens foreningsliv: I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne

Denne pulje var til dem, der har fundet på nye og spændende former for projekter eller aktiviteter, som har løftet jeres forening, fællesskab eller aktiviteter, og som I gerne vil fastholde eller videreudvikle.

Vi så efter aktiviteter, som kan give andre inspiration og nye ideer.

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter:

Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen

Foto: Det Runde Bord

Videncenter for Folkeoplysning samarbejder med Realdania om puljen 'De nye folkerum'. Puljen er en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Inspiration fra andre projekter og aktiviteter

Det Runde Bord står klar med mad
Vifo Artikel 06.10.2022
Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen
Sport X i Aarhus
Vifo Artikel 14.09.2022
I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne
Grønne fingre
Vifo Artikel 14.09.2022
Frivillige driver plukkehave for beboerne på Trøjborg
Onlinerejser med DEO
Vifo Artikel 14.09.2022
DEO giver mulighed for at rejse fra lænestolen
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Glade folk i Hattemagertoften
Vifo Artikel 14.09.2022
Beboere i seniorbyggeri har lavet en fysisk telefonkæde

Nyheder fra 'De nye folkerum'

Maja Steen Møller
Vifo Artikel 09.11.2022
"Vi så under coronapandemien, at de grønne områder er en krisebuffer"
Lene Wiell Nordberg, AAU
Vifo Artikel 03.11.2022
"Der er ingen, der bliver glemt her, og man har en fornemmelse for de svage beboere"
Cello ude i en skov
Vifo Idan Artikel 27.10.2022
Tag med på webinar: Sådan skriver du en ansøgning til puljen 'De nye folkerum'
Kasper Nizam
Vifo Artikel 25.10.2022
”Under coronanedlukningen er vi måske ”sprintet” fem til ti år frem i forhold til at skabe og understøtte frivillighed med digitale værktøjer ”
Evrim fra Frontløberne
Vifo Artikel 20.10.2022
"Vi accepterede situationens alvor og gjorde det, der var i fællesskabets bedste"
Trine Bang
Vifo Artikel 12.10.2022
”Midt i isolationen insisterede vi på at handle og skabe værdi og på, at der var et fællesskab mellem os alle sammen”
Jurymedlem Karen Lumholt
Vifo Artikel 11.10.2022
”Corona har fået os kureret for forestillingen om, at det materielle betyder mest”
Det Runde Bord står klar med mad
Vifo Artikel 06.10.2022
Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen
Jurymedlem Ole Nielsen
Vifo Artikel 04.10.2022
"Når der opstår en krise, rykker vi sammen i bussen og tænker alternativt"
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Onlinerejser med DEO
Vifo Artikel 14.09.2022
DEO giver mulighed for at rejse fra lænestolen
Sport X i Aarhus
Vifo Artikel 14.09.2022
I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne