Vifo Artikel 14.09.2022

Realdania åbner pulje for foreningers og NGO'ers nyskabende aktiviteter fra coronatiden

Med en ny pulje på 2 mio. kr. vil Realdania støtte foreninger, organisationer og grupper af frivillige, som ønsker at fastholde eller udbygge nytænkende aktiviteter, der opstod i coronatiden, og som også kan gavne os i fremtiden.

COVID-19 vendte op og ned på alting, og foreninger, NGO'er og andre grupper af frivillige måtte gentænke, hvordan de kunne lave aktiviteter på coronaens betingelser. Fællesskaber flyttede online, kulturen rykkede ud på hjemmebesøg, parkeringspladser blev til boldbaner, og naturen blev til træningscentre. 

Mange af aktiviteterne var tænkt som noget midlertidigt, men nogle af dem var så nyskabende, at de kan være værd at genoptage, fastholde eller bygge videre på, fordi de kan bidrage til at skabe bedre livskvalitet også efter pandemien.

Derfor åbner Realdania nu for puljen ’De nye folkerum' på 2 mio. kr., som skal støtte netop disse aktiviteter og projekter. Det sker som en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, der undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

”Mange af de aktiviteter, vi før lavede inden døre, flyttede udenfor og foldede sig ud på nye måder til glæde for mange. Det opstod af nød, men meget er værd at lære af og holde fast i også i fremtiden. Det vil vi gerne understøtte med denne pulje, som er rettet mod civilsamfundets mange ildsjæle”, siger projektchef Anne Gade Iversen fra Realdania.

Foreninger, organisationer og grupper af frivillige får nu mulighed for søge op til 100.000 kr. til aktiviteter og projekter under fire fokusområder: Fremtidens foreningsliv, bynær natur og grønne mødesteder, nye nabofællesskaber og kulturen i nye rammer.

Der er også en wildcard-kategori til de projekter, som ikke falder under de fire fokusområder, men som alligevel har potentiale til at inspirere andre.

Kortlægning skal skabe ny viden

Realdania samarbejder med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om puljen, og som en del af arbejdet vil Vifo kortlægge, hvordan coronatiden skabte nye måder at agere på i foreninger og organisationer.

"Det er vigtigt at anlægge et helikopterperspektiv og indsamle de mange små eksempler, selv om de enkelte foreninger eller organisationer måske ikke synes, at det var den helt store nyskabelse, de lavede. For når man lægger eksemplerne sammen, kan man se nogle tendenser på tværs om, hvad det er muligt at gøre i civilsamfundet," forklarer chefanalytiker i Vifo, Maja Pilgaard, der skal stå for analysearbejdet.

Vifo har fulgt udviklingen af danskernes fritidsvaner gennem coronatiden, og derfor håber centerleder i Vifo, Henriette Bjerrum, at mange foreninger, organisationer og frivillige vil søge Realdanias nye pulje:

”For så vil vi ikke bare blive endnu klogere på, hvordan det danske civilsamfund tacklede COVID-19, men også på, hvordan det vil se ud i fremtiden,” siger hun.

Puljen åbner for ansøgninger onsdag 14. september 2022 og lukker igen mandag 28. november 2022.

Se flere nyheder fra 'De nye folkerum'

Maja Steen Møller
Vifo Artikel 09.11.2022
"Vi så under coronapandemien, at de grønne områder er en krisebuffer"
Lene Wiell Nordberg, AAU
Vifo Artikel 03.11.2022
"Der er ingen, der bliver glemt her, og man har en fornemmelse for de svage beboere"
Cello ude i en skov
Vifo Idan Artikel 27.10.2022
Tag med på webinar: Sådan skriver du en ansøgning til puljen 'De nye folkerum'
Kasper Nizam
Vifo Artikel 25.10.2022
”Under coronanedlukningen er vi måske ”sprintet” fem til ti år frem i forhold til at skabe og understøtte frivillighed med digitale værktøjer ”
Evrim fra Frontløberne
Vifo Artikel 20.10.2022
"Vi accepterede situationens alvor og gjorde det, der var i fællesskabets bedste"
Trine Bang
Vifo Artikel 12.10.2022
”Midt i isolationen insisterede vi på at handle og skabe værdi og på, at der var et fællesskab mellem os alle sammen”
Jurymedlem Karen Lumholt
Vifo Artikel 11.10.2022
”Corona har fået os kureret for forestillingen om, at det materielle betyder mest”
Det Runde Bord står klar med mad
Vifo Artikel 06.10.2022
Frivillige lavede 110.000 måltider til socialt udsatte under coronanedlukningen
Jurymedlem Ole Nielsen
Vifo Artikel 04.10.2022
"Når der opstår en krise, rykker vi sammen i bussen og tænker alternativt"
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Onlinerejser med DEO
Vifo Artikel 14.09.2022
DEO giver mulighed for at rejse fra lænestolen
Sport X i Aarhus
Vifo Artikel 14.09.2022
I Sport X kommer fællesskabet før faciliteterne

Læs mere om 'De nye folkerum'

Baggård
Vifo

De nye folkerum