Vifo Artikel 24.04.2018

Vifo evaluerer ’Syng, Spis og Snak’ på højskolerne

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har igangsat projektet ’Syng, Spis og Snak’, der gennem en kombination af spisefællesskaber og sangfællesskaber ønsker at udbrede fællessangen til nye målgrupper i samfundet. Vifo har indgået aftale med FFD om at stå for den eksterne evaluering af projektet.

Skrevet af: Malene Thøgersen

Ti højskoler er efter ansøgning udvalgt til at deltage i projektet og har dermed forpligtet sig til at afholde en række spise- og sangarrangementer i perioden juni 2017-august 2019. Det er en væsentlig del af projektet, at arrangementerne involverer det lokale miljø og  gennemføres med inddragelse af lokale samarbejdspartnere.

De ti deltagende skoler vil udgøre et netværk, som giver mulighed for erfaringsudveksling omkring metoder og tilgange samt arbejdet med at nå forskellige typer af målgrupper. På baggrund af deltagernes erfaringer skal projektet bidrage til udviklingen af en række koncepter for forskellige typer af arrangementer, der rummer både fællessang, spisefællesskaber og samtale på tværs af deltagerne.

Evalueringens fokus vil være de følgende temaer, som anses for værende særligt centrale læringspunkter i forhold til projektets videre udvikling og konsolidering:

  • Arrangementernes antal, indhold og karakter
  • Arrangementernes elementer af sang, mad og snak
  • Højskolernes erfaringer med afviklingen af arrangementerne
  • Samarbejdet i lokalsamfundet
  • Deltagernes profiler
  • Deltagernes vurderinger af arrangementerne

For at belyse de ovenstående temaer, vil evalueringen metodisk bestå af de følgende dele:

EvalueringsskemaerDe deltagende højskoler udfylder efter hvert arrangement et evalueringsskema, der har til formål at skabe overblik over de afholdte arrangementers indhold og karakter og indsigt i højskolernes egne vurderinger af de gennemførte arrangementer.

En spørgeskemaundersøgelse blandt deltagereI efteråret 2018 gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne på ét arrangement på hvert af de ti deltagende højskoler. Undersøgelsen skal afdække deltagernes profiler samt deres vurderinger af de afholdte arrangementer.

Deltagerobservation og kvalitative interviewsVifo er med som deltager ved udvalgte arrangementer og gennemfører derudover kvalitative interviews med tovholdere på samtlige ti deltagende højskoler samt udvalgte samarbejdspartnere.

Deltagelse på netværksmøderUndervejs i projektperioden medvirker Vifo på to netværksmøder med de deltagende højskoler.

Samlet skal evalueringen bidrage med en løbende opsamling af projektets resultater, så erfaringerne kan blive sat i spil sammen med de deltagende højskoler. Derudover skal evalueringen gøre det muligt at bruge erfaringerne fra udviklingsperioden til at kvalificere projektets anden del, som forventes at forløbe fra 2019-2022. Evalueringsrapporten forventes afsluttet i november 2019.

Download evalueringen

Folk synger. Foto: FDF
Vifo Udgivelse oktober 2019

Evaluering af Syng, spis og snak

Læs lignende artikler

Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed

Se Vifos temaside om højskoler

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler