Vifo Artikel 20.02.2018

Vifo undersøger udviklingen i aftenskolernes fagudbud

Videncenter for Folkeoplysning ser nærmere på udviklingen i aftenskolernes fagudbud gennem de seneste ti år som en del af den store undersøgelse ’Aftenskolernes roller og potentialer’.

Til foråret 2018 vil Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) påbegynde anden del af undersøgelsen ’Aftenskolernes roller og potentialer’, som ser nærmere på aftenskolernes fag, og hvordan fagudbuddet på aftenskolerne har udviklet sig i perioden 2007-2017.

Målet er at skabe større indblik i, hvilke fag der har været og er de mest populære på aftenskolerne, samt at afdække, hvilke faktorer der har påvirket udviklingen i fag, og hvordan fagsammensætningen ser ud i dag.

Den første del af aftenskoleundersøgelsen, ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’, der ser nærmere på aftenskolernes organisering, økonomi, rammer og samarbejdsrelationer, har vist tegn på ændringer af aftenskolernes fagsammensætning. Det står derfor centralt at kortlægge disse forandringer mere præcist for at skabe større indblik i, hvilke forskydninger der er sket inden for aftenskolernes fag over tid.

Undersøgelsen er baseret på fagkataloger fra perioden 2007-2017, som er stillet til rådighed af aftenskoleledere fra 27 aftenskoler. Katalogerne repræsenterer et bredt udsnit af landets aftenskoler, der dækker alle regioner og skoler af forskellig størrelse – fra små skoler med 10 undervisningstimer pr. uge til de store skoler med 10.000 timer pr. uge.

Skolernes fagudbud undersøges ved at optælle fagtyper i perioden for hver skole. Herefter sammenlignes skolernes største fagkategorier samt antal fagkategorier, der er blevet udbudt.

Fremgangsmåden giver også muligheden for at sammenligne med de konklusioner, som en tilsvarende undersøgelse fra Udviklingscentret for folkeoplysning og voksenundervisning fra 1998 har beskrevet. 

Både første og anden delundersøgelse forventes afsluttet i løbet af sommeren 2018.

Læs mere om Vifos undersøgelser på aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler

Læs lignende artikler

Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Kostumer
Vifo Artikel 01.05.2024
Kostumemuseum udvider med aftenskoleaktiviteter, der skal udbrede kendskabet til håndværket i kostumekunsten
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne