Vifo Artikel 03.07.2019

Fritid & Samfund afholder workshop om tolkning af folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven kan give anledning til mange tvivlsspørgsmål i kommunerne. Derfor afholder Fritid & Samfund en workshop om tolkningen af loven.

I kommunernes arbejde med de folkeoplysende foreninger støder de af og til på tvivlsspørgsmål i forhold til tolkningen af loven. Det kan dog være svært at vide, hvor man kan henvende sig for at få svar på sine spørgsmål. Derfor afholder Fritid & Samfund nu en workshop med fokus på tolkning af folkeoplysningsloven.

På workshoppen vil deltagerne få mulighed for at drøfte deres egne cases og tvivlsspørgsmål og gennem forskellige oplæg blive klogere på, hvordan folkeoplysningsloven tolkes og bruges mest hensigtsmæssigt. Workshoppen giver også mulighed for at udveksle erfaringer og lære, hvordan andre kommuner tolker og administrerer loven.

Ud over deltagernes egne spørgsmål, som kan sendes på forhånd, vil workshoppen bl.a. fokusere på følgende emner:

  • Hvilke betingelser skal være opfyldt for at blive godkendt som folkeoplysende forening/ oplysningsforbund?
  • Hvornår er der tale om kommercielle eller antidemokratiske aktører?
  • Hvordan lever kommunerne op til de skærpede tilsynskrav?
  • Tilskud til private lokaler og opkrævning af gebyrer for kommunale lokaler
  • Hvilke tilskudsformer- og modeller kan med fordel bruges?
  • Partnerskaber mellem kommune og foreningsliv.

Underviserne på workshoppen er Søren Gøtzsche, konsulent i Furesø Kommune, og Kai Raun, konsulent i Fritid & Samfund. Workshoppen henvender sig hovedsageligt til erfarne medlemmer af kommunernes § 35, stk. 2-udvalg og de administrative medarbejdere på området.

Workshoppen finder sted den 25. september i Aarhus. Deltagelse koster 1.295 kr. for medlemmer af Fritid & Samfund og 1.595 kr. for ikke-medlemmer. Seneste tilmelding er den 23. august.

Læs mere

Læs lignende artikler

Keramikundervisning
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Der samles skrald
Vifo Artikel 12.09.2022
Valgoplæg fra DFS: Klimakrise og unges mistrivsel kan løses med folkeoplysning
Dame holder oplæg.
Vifo Artikel 18.05.2022
Fortælleværksteder skal sætte nye billeder på, hvad folkeoplysning er og kan
Konferencedeltagere til oplæg
Vifo Artikel 05.10.2021
Debat: Forslag om større krav og skarpere definitioner i folkeoplysningsloven
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Kvinder sidder i yogastilling
Vifo Artikel 16.09.2021
Mange kommuner har udfordringer med at administrere folkeoplysningsloven
Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Fodbolddrenge
Vifo Artikel 05.10.2020
Flere kommuner fører nu tilsyn via dialog og besøg
Mand holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2020
Svært for flere kommuner at tolke stramning af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Christiansborg
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo evaluerer ændring af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 10.05.2019
DFS præsenterer forslag til ny folkeoplysningspolitik
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Vifo Artikel 17.05.2017
Kommuner i vildrede om nye lovstramninger
Vifo Artikel 07.12.2016
Stramning af folkeoplysningslov vedtaget
Vifo Artikel 18.10.2016
Stramning af folkeoplysningsloven møder kritik