Vifo Artikel 13.04.2018

Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget

Regeringens foreslåede reform af Folkeuniversitetets struktur er blevet vedtaget i Folketinget. Ændringerne omfatter bl.a. en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet.

I et forsøg på at gøre Folkeuniversitetets organisering mindre bureaukratisk og mere tidssvarende fremsatte kulturminister Mette Bock i juli 2017 et lovforslag, der gennem en ændring af folkeoplysningsloven skal skabe en ny, mere decentral struktur for Folkeuniversitetet.

Lovforslaget er nu vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Alle partier stemte for.

Lovændringen er baseret på en række anbefalinger om omfattende strukturændringer, som en arbejdsgruppe under Kulturministeriet fremlagde i en rapport i juli 2017.

Konkret vil vedtagelsen af lovforslaget betyde en nedlæggelse af regionsstyrelserne og Folkeuniversitetsnævnet, som i dag fungerer som den øverste styrelse for Folkeuniversitetet i Danmark. I stedet vil de fire afdelinger i Aarhus, Odense, Aalborg og København samt Komitestyrelsen fortsætte som selvejende institutioner.

Ud over de fire store afdelinger i universitetsbyerne består Folkeuniversitetet desuden af 84 mindre komiteer, som efter lovændringen fortsat selv kan bestemme, om de vil være tilknyttet én af de fire afdelinger eller Komitestyrelsen.

Lovændringen indebærer også en ændring i fordelingen af tilskud, som fremadrettet skal fordeles direkte til enhederne efter en model, som giver enhederne et beløb pr. komité, de har tilknyttet, hvorefter restbeløbet fordeles baseret på et gennemsnit af det tilskud, enhederne har modtaget i de foregående år.

Lovforslaget er gået gennem høring og behandling uden særlige bemærkninger, og lovændringerne træder i kraft den 1. august 2018 i forbindelse med det nye skoleår.

Læs lignende artikler

Vifo Artikel 17.03.2023
Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Personer sidder i klasselokale. Foto: GettyImages/skynesher
Vifo Artikel 22.03.2022
Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer
Christianborg
Vifo Idan Artikel 07.12.2021
Penge til Kulturens Analyseinstitut, Folkeuniversitetet og esport på ny finanslov
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper
Vifo Artikel 07.01.2019
Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival
Vifo Artikel 26.10.2018
Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 23.06.2017
Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet
Publikum smiler
Vifo Artikel 21.03.2017
Arbejdsgruppe skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur
Troels Borring
Vifo Artikel 28.10.2016
Folkeuniversitetets formand stopper
Publikum til forelæsning
Vifo Artikel 30.05.2016
Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Forelæsning
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde
Forelæsningssal med mange mennesker
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse
Vifo Artikel 27.01.2015
Folkeuniversitetet - Én enhed, mange virkeligheder
Vifo Artikel 24.02.2014
Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse

Læs mere om ændringen af Folkeuniversitetets struktur på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet