Vifo Artikel 07.12.2016

Stramning af folkeoplysningslov vedtaget

Folketinget har med stort flertal vedtaget en række stramninger af folkeoplysningsloven, som skal sikre, at der ikke ydes offentlig støtte til foreninger, som modarbejder demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Lovforslaget blev vedtaget med 95 stemmer for og 14 imod.

Opdateret 9/12-2016

Den 1. januar 2017 træder en revideret folkeoplysningslov i kraft, efter at et stort flertal i Folketinget bestående af S, V, DF, R, LA, SF og K stemte for lovændringen, mens Alternativet og Enhedslisten stemte imod. Samlet stemte 95 for den reviderede lov mod 14 stemmer imod. Det var dog ifølge Folketingets hjemmeside en fejl at Radikale Venstre stemte for forslaget, da partiet er imod ændringerne. 

Ændringerne i loven betyder, at der fremover ikke kan ydes støtte gennem folkeoplysningsloven til foreninger, som gennem deres formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Kommunerne får samtidig pligt til at føre tilsyn med, om foreninger, som modtager støtte eller bliver anvist lokaler gennem loven, overholder betingelserne, ud fra en risikobaseret tilgang baseret på stikprøver.

Lovændringerne betyder ligeledes, at kommunerne skal offentliggøre lister over de foreninger, der modtager støtte under loven, samt en fortegnelse over de foreninger, der har fået afslag på tilskud eller anvisning af lokaler.

I forbindelse med lovforslagets behandling i Folketingets kulturudvalg var der stillet 57 spørgsmål til kulturministeren, hvoraf mange var eksempler på forskellige udtalelser, synspunkter og former for adfærd, som spørgerne ønskede svar på, hvorvidt kunne være omfattet af loven. Kritikerne af loven har bl.a. frygtet, at lovstramningen vil ramme religiøse foreninger urimeligt og være svær at forvalte i kommunerne.

Stramningerne af folkeoplysningsloven, som træder i kraft 1. januar 2017, blev fremsat i foråret 2016 som led i den daværende regerings forsøg på at dæmme op for ekstremistiske religiøse forkyndere i Danmark, blandt andet på baggrund af TV2-dokumentaren ’Moskeerne bag sløret’.   

Opdateret 9/12-2016: Folketingets hjemmeside skriver, at Radikale Venstre (5 stemmer) ved en fejl stemte for forslaget.

Læs lignende artikler

Keramikundervisning
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Der samles skrald
Vifo Artikel 12.09.2022
Valgoplæg fra DFS: Klimakrise og unges mistrivsel kan løses med folkeoplysning
Dame holder oplæg.
Vifo Artikel 18.05.2022
Fortælleværksteder skal sætte nye billeder på, hvad folkeoplysning er og kan
Konferencedeltagere til oplæg
Vifo Artikel 05.10.2021
Debat: Forslag om større krav og skarpere definitioner i folkeoplysningsloven
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Kvinder sidder i yogastilling
Vifo Artikel 16.09.2021
Mange kommuner har udfordringer med at administrere folkeoplysningsloven
Gruppe holder i hånd
Vifo Artikel 22.03.2021
Ny rapport giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen
Vifo Artikel 22.03.2021
Krav om politikker, brugerinddragelse og udviklingspuljer: Sådan går det
Fodbolddrenge
Vifo Artikel 05.10.2020
Flere kommuner fører nu tilsyn via dialog og besøg
Mand holder oplæg
Vifo Artikel 05.10.2020
Svært for flere kommuner at tolke stramning af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 03.07.2019
Fritid & Samfund afholder workshop om tolkning af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo gentager undersøgelsen ’Folkeoplysningen i kommunerne’
Christiansborg
Vifo Artikel 29.05.2019
Vifo evaluerer ændring af folkeoplysningsloven
Vifo Artikel 10.05.2019
DFS præsenterer forslag til ny folkeoplysningspolitik
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Vifo Artikel 17.05.2017
Kommuner i vildrede om nye lovstramninger
Vifo Artikel 18.10.2016
Stramning af folkeoplysningsloven møder kritik