Vifo Artikel 10.07.2017

Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring

Kulturministeriet har offentliggjort rapport om en ny organisering af Folkeuniversitetet og sendt et nyt lovforslag baseret på rapporten i høring.

Kulturminister Mette Bock har nu sendt et nyt lovforslag omkring en ændring af Folkeoplysningsloven i forhold til en ny struktur for Folkeuniversitetet i høring. Lovforslaget er baseret på en række anbefalinger, som en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet har fremlagt i en ny rapport.

Arbejdsgruppen, som bestod af repræsentanter fra de forskellige enheder inden for Folkeuniversitetet, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen, blev nedsat i marts til at se nærmere på Folkeuniversitetets struktur og komme med forslag til en mere decentral organisering.

Gruppen har nu afsluttet sit arbejde og kommer i deres rapport med en lang række anbefalinger, som lægger op til en omfattende strukturændring.

Helt konkret anbefaler gruppen en nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne. I stedet skal de fire nuværende afdelinger, Aarhus, Odense, Aalborg og København, samt Komitestyrelsen fortsætte som selvejende institutioner.

Arbejdsgruppen anbefaler samtidig, at der ikke laves regler om et forpligtende samarbejde mellem de fire enheder og Komitestyrelsen, men fremhæver, at et samarbejde på tværs kan være vigtigt, men må vokse op på frivillig basis.

Folkeuniversitetets 84 mindre komiteer kan i dag frit vælge, hvorvidt de vil være tilknyttet en af de fire afdelinger eller Komitestyrelsen, og dette forhold anbefaler gruppen ikke at ændre på. Fremadrettet skal muligheden for at vælge nyt tilhørsforhold dog begrænses til hver tredje år frem for hver andet år som nu.

Enklere fordeling af tilskud

Fordelingen af Folkeuniversitetets statstilskud sker i dag gennem Folkeuniversitetsnævnet, men med nedlæggelsen af nævnet var der i arbejdsgruppen også enighed om en forenkling af en fremtidig fordelingsmodel.

Gruppen anbefaler, at hele tilskuddet fordeles direkte til enhederne én gang årligt efter en fordeling, der giver enhederne et fast beløb pr. komite, de har tilknyttet, for at styrke udviklingsarbejdet for komiteerne og dække de omkostninger, der er ved at have dem tilknyttet. Derefter skal restbeløbet fordeles efter en fordelingsnøgle, som afspejler et gennemsnit af det tilskud, enhederne har modtaget i perioden 2014-2016.

Denne fordeling skal kunne evalueres regelmæssigt i forhold til, om der er sket væsentlige ændringer i aktivitetsniveauet eller antallet af komiteer, der er tilknyttet de forskellige enheder.  

Lovforslag sendt til høring

Samtidig med offentliggørelsen af arbejdsgruppens rapport sendte kulturminister Mette Bock et lovforslag i høring, som følger rapportens anbefalinger.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil en mere decentral struktur gøre Folkeuniversitetets organisering mindre bureaukratisk, mere tidssvarende og bedre afspejle virkeligheden for Folkeuniversitetets virksomhed til gavn for borgerne. Det er intentionen, at den nye struktur skal være implementeret og have virkning fra skoleåret august 2018. 

Der er mulighed for at indgive høringssvar frem til den 4. september 2017.

Læs lignende artikler

Vifo Artikel 17.03.2023
Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Personer sidder i klasselokale. Foto: GettyImages/skynesher
Vifo Artikel 22.03.2022
Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer
Christianborg
Vifo Idan Artikel 07.12.2021
Penge til Kulturens Analyseinstitut, Folkeuniversitetet og esport på ny finanslov
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper
Vifo Artikel 07.01.2019
Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival
Vifo Artikel 26.10.2018
Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 23.06.2017
Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet
Publikum smiler
Vifo Artikel 21.03.2017
Arbejdsgruppe skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur
Troels Borring
Vifo Artikel 28.10.2016
Folkeuniversitetets formand stopper
Publikum til forelæsning
Vifo Artikel 30.05.2016
Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur
Forelæsning
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde
Forelæsningssal med mange mennesker
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Vifo Artikel 27.01.2015
Folkeuniversitetet - Én enhed, mange virkeligheder
Vifo Artikel 24.02.2014
Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse

Læs mere om ændringens af Folkeuniversitetets struktur på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet