Vifo Artikel 30.07.2018

Ændringer til højskoleloven sendt i høring

Kulturministeren har sendt et lovforslag i høring, som åbner for, at yderligere tre højskoler får mulighed for at blive godkendt som seniorhøjskoler. Desuden ændres højskolernes tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Højskoler

Flere højskoler skal have mulighed for udelukkende at tilbyde korte kurser og blive godkendt som seniorhøjskoler, mener kulturministeren, der nu har sendt et lovforslag om en ændring af højskoleloven til høring. Initiativet kræver nemlig en justering af loven, som ellers stiller krav om, at højskoler skal udbyde lange kurser.

Hvis lovforslaget vedtages, kan ministeren fremover godkende tre eksisterende eller nye højskoler som seniorhøjskoler ud over de to nuværende: Højskolen Marielyst på Falster og Seniorhøjskolen Nørre Nissum ved Lemvig. Landets tredje seniorhøjskole, Rude Strand Højskole, er ikke under højskoleloven.

Tilladelserne vil blive tildelt efter en udbudsrunde, som slutter 1. juli 2019.

Forenkling og højere grundtilskud

Lovforslaget lægger samtidig op til en revision af højskolernes tilskud til special-undervisning og elever med svære handicap, også kaldet ’SPS-ordningen’. Ændringerne kommer på baggrund af en undersøgelse gennemført af Videncenter for Folkeoplysning, som peger på, at der trods stor tilfredshed med ordningen blandt brugerne er en lang række administrative udfordringer.

Det nye lovforslag vil derfor forenkle reglerne og gøre ordningen nemmere at administrere for skolerne, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt andet vil lovforslaget ophæve muligheden for at søge støtte til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov efter lovens § 27, stk. 1. I stedet vil alle højskoler få tildelt et nyt ekstra grundtilskud på 60.000 kr. årligt, der skal gøre skoler over hele landet bedre i stand til at tage imod elever med moderate fysiske og psykiske handicap.

Ud over lovændringerne vil der blive foretaget en række ændringer i tilskuds-bekendtgørelsen, bestemmelser og vejledninger på området.

Ændringerne vil blive indfaset fra 2019 til 2022. Kulturministeriet vil i perioden øge rådgivningen af højskolerne til gavn for elever med handicap.

Høringsfristen er 20. august 2018. 

Læs mere

 
Læs desuden Vifos artikel fra januar 2018: Seniorer skal have bedre mulighed for at komme på højskole 

Læs lignende artikler

Unge mennesker samlet til bæredygtighedsfestival
Vifo Artikel 03.06.2024
Højskolens rammer gør det nemmere at håndtere paradokset i arbejdet med bæredygtighed
PFL festival
Vifo Artikel 16.04.2024
Højskoleprojekt har ført til større globalt udsyn og mange projekter om bæredygtighed
Mand justerer solpanel
Vifo Artikel 25.09.2023
Vifo skal finde læringen i projekt, hvor højskoler har inspireret til bæredygtighed på tværs af landegrænser
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde

Læs mere om højskolerne på temasiden

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler