Vifo Artikel 31.01.2020

Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne

Selvom de almindelige kurser fylder mest i aftenskolernes kataloger, sker der også meget uden for klasselokalerne. Over de seneste ti år er der sket en stigning i antallet af udbudte foredrag og rundvisninger hos aftenskolerne, viser Vifos nye undersøgelse af 28 aftenskolers fagudbud.

Skrevet af: Katja Høiriis

Selvom aftenskolernes almindelige kursusaktivitet stadig er helt central for deres tilbud til borgerne, gemmer aftenskolekatalogerne på et væld af nicheaktiviteter. Det viser Videncenter for Folkeoplysnings (Vifo) nye undersøgelse ’Udviklingsspor i aftenskolernes fagudbud’.

Undersøgelsen har set nærmere på udbuddet af fag i 28 aftenskolers kataloger i perioden fra 2007-2017, og her optræder en lang række andre aktiviteter som foredrag, rundvisninger, sociale aktiviteter, udflugter og rejser, hvor antallet af foredrag og rundvisninger er steget.

Foredrag er mest for de store

Denlandsdækkende undersøgelse ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ fra 2018 viste, at en tredjedel af landets aftenskoler havde foredrag på programmet i 2016, og at det hovedsageligt er de store flerfaglige aftenskoler, der benytter sig af denne aktivitet.

Undersøgelsen af de 28 aftenskolers fagkataloger viser dog, at både små og store aftenskoler arrangerer foredrag. Det er kun tre af de undersøgte aftenskoler, som slet ikke har haft foredrag på programmet i løbet af de ti sæsoner, der er undersøgt.  Det er dog stadig tydeligt, at det er de største aftenskoler, som står for langt de fleste foredrag.

Foredrag åbner op for andre fagtyper

Mens fag som yoga, styrketræning, maling og spanskundervisning er blandt de kurser, der bliver udbudt flest af, er det nogle helt andre emner, aftenskolerne sætter fokus på, når det kommer til deres foredrag.

Undersøgelsen viser, at hele 43 pct. af de udbudte foredrag lå inden for kategorien ’kultur- og samfundsfag’ efterfulgt af ’biografier’ (24 pct.) og ’personlighedsudviklende fag’ (11 pct.). Fag, som kun sjældent er at finde på aftenskolernes almindelige kursusprogram.

Dette billede gælder dog hovedsageligt for de store skoler. Anderledes ser det ud, hvis man kigger specifikt på de mindre, et-faglige aftenskoler i undersøgelsen, hvor der i højere grad er en tendens til, at foredragsaktiviteterne er med til at understrege deres faglige profil.

Kommunerne giver tilskud på en anden måde til foredrag end til almindelige kurser. Ved foredrag får aftenskolerne ofte et tilskud, der svarer til tilskuddet til seks almindelige undervisningstimer foruden den deltagerbetaling, som aftenskolen selv fastsætter. Foredrag giver derfor aftenskolerne mulighed for at tiltrække andre typer af oplægsholdere end til den sædvanlige kursusaktivitet.

Rundvisninger med uudnyttet potentiale

Ud over det klassiske kursusprogram og foredrag, har undersøgelsen set nærmere på de 28 aftenskolers udbud af ’øvrige aktiviteter’. Og mens der ikke har været det store udsving i antallet af sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter og rejser i perioden fra 2007 til 2017, er udviklingen inden for rundvisninger anderledes interessant.

Hvor aftenskolekatalogerne fra 2007/08 blot bød på 35 rundvisninger, var det antal steget til 153 i 2016/17. Den store stigning i antallet af rundvisninger skyldes særligt to aftenskoler, som i løbet af perioden har arbejdet intensivt på at udvikle konceptet, mens langt de fleste af de andre aftenskoler i undersøgelsen slet ikke eller blot sporadisk har benyttet sig af rundvisninger.  

”De to aftenskolers succes med rundvisninger peger på, at kombinationen af lokal indsigt og foredrag eller oplæg kan være interessant for mange deltagere, og at der kan være et stort udviklingspotentiale for aftenskoler, der ikke arbejder med denne form for fagudbud.” siger centerleder ved Vifo, Henriette Bjerrum, som står bag undersøgelsen.

Læs de øvrige artikler om undersøgelsen

Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen

Download rapporten

Folk dyrker yoga på aftenskole. Foto: Thomas Søndergaard
Vifo Udgivelse januar 2020

Udviklingsspor i aftenskolernes fagudbud

Læs lignende artikler

Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud

Læs mere om aftenskoler

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler