Vifo Artikel 16.05.2017

Vifo undersøger specialpædagogisk støtte på højskolerne

I foråret 2017 vil Videncenter for Folkeoplysning se nærmere på den specialpædagogiske støtte på højskoleområdet og analysere tilskud til specialundervisning og svært handicappede højskoleelever.

Skrevet af: Redaktionen

Videncenter for Folkeoplysning sætter i løbet af foråret 2017 fokus på den specialpædagogiske støtte (SPS) på højskoleområdet i en undersøgelse rekvireret af Kulturministeriet.

Det overordnede formål med undersøgelsen er at skabe et beslutningsgrundlag for vurderingen af mulige regelændringer på området, administrationen af tilskuddet og dets anvendelse på højskolerne.

For at få en større forståelse af området vil Vifo foretage tre forundersøgelser, som vil skabe overblik over de lovmæssige rammer for ordningen, brugen af SPS og højskolernes generelle tilstand og deres holdninger til SPS-ordningen.

Selve undersøgelsen vil se nærmere på den specialpædagogiske støtte på højskoleområdet fra forskellige perspektiver, og vil blandt andet:

  • Dokumentere den nuværende ordning og skabe et overblik over ansøgningsprocedurerne, tildelingskriterierne med mere. Desuden undersøges højskolernes arbejde med ansøgningerne. Hvad er deres holdninger til proceduren? Hvilke fordele og ulemper ser de ved den nuværende ordning? Og hvor tidskrævende er det for skolerne at søge tilskud?
  • Kortlægge højskolernes anvendelse af de forskellige former for tilskud med primært fokus på de skoler, som modtager flest midler.
  • Sætte fokus på samspillet mellem skolerne og de elever, der har brug for støtte set fra elevperspektivet. Hvad betyder tilskuddet for elevernes muligheder for at komme på højskole? Hvad betyder foranstaltningerne for kvaliteten af deres ophold? Hvad betyder støtten i forhold til det faglige og det samværsmæssige aspekt?
  • Sammenligne SPS-tilskudsstrukturen på højskoleområdet med lignende ordninger på efterskoleområdet og aftenskoleområdet (handicapundervisning).
  • Samle op på de gældende tilskudsreglers styrker og svagheder og komme med konkrete forslag til forbedring af reglerne.

For at sikre en mere generel viden om højskolernes nuværende og potentielle brug af SPS-tilskud vil Vifo i forbindelse med forundersøgelserne gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets højskoleforstandere. Denne undersøgelse vil gå ud over SPS-området og sætte fokus på højskolernes generelle vilkår, udfordringer og potentialer. Spørgeskemaundersøgelsen afrapporteres separat.

Undersøgelsen af specialpædagogisk støtte på højskoleområdet er rekvireret af Kulturministeriet, og bliver igangsat i løbet af foråret 2017. Den endelige afrapportering forventes at ligge klar i januar 2018.

Ansvarlig for undersøgelsen er chefanalytiker Henriette Bjerrum.

Download rapporten

Højskoleelever. Foto: Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Vifo Udgivelse marts 2018

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet - Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

Læs artikler om undersøgelsen

Højskoleelever til samling
Vifo Artikel 23.04.2018
Rapport peger på udfordringer med den specialpædagogiske støtte til højskolerne
Vifo Artikel 23.04.2018
SPS-støtten skaber rummelighed og muligheder
Højskoleelever
Vifo Artikel 23.04.2018
Specialpædagogisk støtte til højskoleophold vokser

Læs lignende artikler

Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Vallekilde Højskole
Vifo Artikel 28.02.2023
Læreruddannelsen flytter på højskole: Højskoleånd og lokal praktik skal løse lærermangel
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
To højskolepiger går tur
Vifo Artikel 02.05.2022
Seksuelle krænkelser på højskoler skal forebygges med seksuel dannelse
Højskoleelever på folkemøde
Vifo Artikel 17.11.2021
Højskolerne vil være for alle og satser derfor på større mangfoldighed
Unge mennesker går på vejen
Vifo Artikel 12.08.2021
Elever strømmer (fortsat) til landets højskoler
Unge mennesker spiser pizza
Vifo Artikel 20.05.2021
Folkehøjskoler kan fremover selv bestemme kønsfordelingen på deres hold
Pige spiller guitar
Vifo Artikel 01.02.2021
Folkehøjskolernes Forening åbner online højskole for hele Danmark
Højskoleelever synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 10.11.2020
Ny podcastserie går bagom nye sange fra Højskolesangbogen
Folk sidder til møde. Foto: GettyImages/Morsa Images
Vifo Artikel 19.10.2020
12 organisationer vil have grøn demokratifond på finansloven
Højskoleelev på computer
Vifo Artikel 23.09.2020
82 pct. af højskolerne gik online under coronanedlukningen
Yoga på højskole
Vifo Artikel 06.07.2020
Ny viden om højskoleelever fra Danmarks Statistik
Højskoleelever
Vifo Artikel 03.06.2020
Vifo undersøger højskolernes pædagogik under nedlukningen
Kvinde laver design
Vifo Artikel 01.04.2020
Coronakrisen skaber digitale højskoler
Elever på højskole
Vifo Artikel 04.03.2020
Højskolens pædagogik udfordrer præstationssamfundet
Ældre på højskole
Vifo Artikel 22.11.2019
To nye seniorhøjskoler på vej
Folk der synger fra højskolesangbogen
Vifo Artikel 09.10.2019
Projekt ’Syng, spis og snak’ åbner højskolerne for lokalsamfundet
Højskoleelever
Vifo Artikel 04.10.2019
Samarbejde om en international højskolealliance
Vifo Artikel 30.09.2019
Tidligere kulturminister bliver generalsekretær for FFD
Vifo Artikel 27.05.2019
De frie skoler skaber ny, konstruktiv debatform
Højskoleelever
Vifo Artikel 16.05.2019
Højskolerne afholder internationalt topmøde
Vifo Artikel 04.04.2019
Gerlev Idrætshøjskole inviterer indenfor til konference om levende legekultur
Højskoleelever der synger
Vifo Artikel 19.02.2019
Højskolernes værdigrundlag viser stor mangfoldighed
Vifo Artikel 18.02.2019
Højskolernes 175-års jubilæum støttes med 1,75 mio. kr.

Se Vifos temaside om højskoler

Højskoleelever synger
Vifo Tema

Højskoler