Vifo Artikel 28.10.2016

Folkeuniversitetets formand stopper

Til nytår går Troels Borring af som formand for Folkeuniversitetet. Han forlader organisationen midt i en gennemgribende omstillingsproces.

Skrevet af: Jonna Toft

Efter to år som formand for Folkeuniversitetet overlader Troels Borring til nytår formandsposten til en anden.

”Folkeuniversitetet er midt i en stor forandringsproces, og den kræver, at den politiske ledelse er til stede for fuld damp. Det har jeg svært ved at honorere, når jeg samtidig er formand for Efterskoleforeningen, som også kræver min fulde tilstedeværelse,” forklarer han til vifo.dk.

Troels Borring har i sin tid som formand ledet organisationen ind i en række ændringer, der har til formål at skabe et mere sammenhængende, landsdækkende Folkeuniversitet med et større udbud af aktiviteter og flere deltagere.

Nyt nævn moderniserer organisationen

Folkeuniversitetet blev i februar 2016 efter en kritisk rapport fra rigsrevisionen sat under skærpet tilsyn af Kulturministeriet.

En rapport fra Vifo har desuden belyst en række problemfelter, blandt andet organisationens vidt forgrenede struktur, der ikke fremmer det interne samarbejde.

Siden har det nyudpegede Folkeuniversitetsnævn, der trådte til i foråret 2016, arbejdet med at samle organisationen og skabe ændringer, der giver mere aktivitet og flere deltagere. Strukturen vil man ikke ændre på endnu, men en række ændringer er ved at blive ført ud i livet:

Nævnet arbejder nu som et politikskabende ledelsesforum og bruger ikke længere mange kræfter på at kontrollere de lokale enheder. Man har besluttet at holde landsmøde hvert år i stedet for hvert tredje år, og næste landsmøde foregår 19. november 2016.

Desuden vil Folkeuniversitetet indføre fælles branding og markedsføring for hele organisationen. Lige nu arbejdes der med at sætte fælles strategiske mål.

Andre områder, der er i spil, er en fælles regnskabsafdeling, fælles IT og fælles revision.

”Jeg kan sagtens forestille mig, at Folkeuniversitetet med tiden får én fælles administration. Vi skal bruge pengene på at understøtte de frivillige og skabe aktiviteter, ikke på at hver enkelt enhed udfører sin egen administration,” mener Troels Borring.

Han håber, at Folkeuniversitetsnævnet med tiden vil blive en demokratisk valgt forsamling, i stedet for at medlemmerne udpeges af Kulturministeriet.

”De ændringer, vi har lagt i støbeskeen, fortsætter som planlagt, selv om jeg stopper. Vi har et stærkt og velfungerende nævn, som sætter den fælles opgave højere end personlige mål, og de vil løfte opgaven videre,” siger han.

Læs lignende artikler

Vifo Artikel 17.03.2023
Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Personer sidder i klasselokale. Foto: GettyImages/skynesher
Vifo Artikel 22.03.2022
Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer
Christianborg
Vifo Idan Artikel 07.12.2021
Penge til Kulturens Analyseinstitut, Folkeuniversitetet og esport på ny finanslov
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper
Vifo Artikel 07.01.2019
Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival
Vifo Artikel 26.10.2018
Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen
Kvinder smiler
Vifo Artikel 13.04.2018
Ny struktur for Folkeuniversitetet vedtaget i Folketinget
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 10.07.2017
Lovforslag om ny struktur for Folkeuniversitetet sendt i høring
Fyldt auditorie
Vifo Artikel 23.06.2017
Arbejdsgruppe foreslår nedlæggelse af Folkeuniversitetsnævnet
Publikum smiler
Vifo Artikel 21.03.2017
Arbejdsgruppe skal se nærmere på Folkeuniversitetets struktur
Publikum til forelæsning
Vifo Artikel 30.05.2016
Folkeuniversitetet vil kulegrave sin struktur
Vifo Artikel 16.12.2015
Folkeuniversitetets lokalkomitéer – under udvikling eller afvikling?
Vifo Artikel 16.12.2015
Samfundsudviklingen udfordrer Folkeuniversitetets strukturer
Forelæsning
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet skal satse på udvikling og samarbejde
Forelæsningssal med mange mennesker
Vifo Kommentar 16.12.2015
Folkeuniversitetet trænger til selvransagelse
Vifo Artikel 27.01.2015
Folkeuniversitetet - Én enhed, mange virkeligheder
Vifo Artikel 24.02.2014
Aftenskoler, folkeuniversitet og daghøjskoler: Vi savner anerkendelse

Læs mere om Folkeuniversitetet på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet