Vifo Artikel 07.04.2015

Aftenskoler kan bidrage til mental sundhed

Aftenskoler kan give mennesker med stress, angst og depression et undervisningstilbud, der bidrager positivt til deres mentale sundhedstilstand. Det indikerer Vifos første delevaluering af projektet Mental Sundhed, der fokuserer på netværksopbygning og livsmestring frem for medicinering.

Skrevet af: Jeppe Kræmmergaard

Traditionelt set har sundhedssystemet været den dominerende aktør i behandlingen af psykisk sårbare. Det aalborgensiske projekt Mental Sundhed er et forsøg på at udvikle alternative tilbud i aftenskolen til mennesker med psykiske problemer, som ikke tager udgangspunkt i en behandlertilgang.

Formålet med projektet er, at aftenskolen som institution skal danne ramme om en række kurser, hvor folk med psykiske problemer undervises i såkaldt psykoedukation og livsmestring. Projektets første fase har omhandlet uddannelse af aftenskolernes egne undervisere, og Vifo har nu færdiggjort den første delevaluering af projektet, som løber frem til slutningen af 2015.

Vifos delevaluering viser blandt andet, at initiativet opleves som relevant i forhold til at udbyde gode tilbud til danskere med nedsat mental sundhed ved at overføre Sind Skolernes erfaring med recoverytanken, arbejdet med netværksopbygning og støtte til egen livsmestring til en bredere målgruppe.

De kommende aftenskolelærere på området vurderede efter gennemførelsen af kurserne, at de endelige aftenskolekurser specielt vil kunne hjælpe mennesker med stress, angst og depression, hvorimod der var større uenighed om kursernes relevans i forhold til afhængighed, spiseforstyrrelser, OCD og ADHD.

Positive perspektiver for projektet

I projektets første fase har aftenskolelærerne blandt andet været på et todages kursus i videreformidlingen af kognitiv terapi og livsmestring, og overordnet set har læreraspiranternes egne oplevelser af projektets første fase været positive.

Projektet formåede at tiltrække kompetente undervisere med fagligt relevante baggrunde og erfaring i arbejdet med målgruppen, og generelt var der stor tilfredshed med uddannelsens form og faglige indhold. Hele 79 pct. af læreraspiranterne tilkendegav ved uddannelsens begyndelse, at de forventede at bruge den erhvervede viden til at udbyde nye kurser i Mental Sundhed, hvilket giver gode løfter for forankringen af projektet.

Efterfølgende erklærede en lidt mindre andel på 64 pct. af læreraspiranterne dog, at de reelt følte sig klar til at gå i gang med at undervise i Mental Sundhed. Et todages kursus skal altså ses som et godt afsæt for arbejdet med målgruppen, men der ligger formentlig et opfølgningsarbejde i forhold til nogle af de undervisere, der endnu ikke føler sig tilstrækkeligt rustet til at varetage undervisning i Mental Sundhed.

Vifo vil i projektets næste fase have fokus på de psykisk sårbare kursister og deres oplevelser og udbytte af at deltage på kurser i Mental Sundhed.

Projektets næste fase

I den næste fase af projektet er det målsætningen, at der skal etableres såkaldte livsmestringskurser for psykisk sårbare på 15-20 af Dansk Oplysnings Forbunds aftenskoler. I denne fase skal Vifo blandt andet undersøge målgruppen af psykisk sårbare, som vælger at deltage i netop denne slags kurser i folkeoplysningsregi. Herunder er det specielt interessant at sætte fokus på deltagernes mentale sundhedsstilstand og deres kursusoplevelser.

I første omgang afvikles der kursusforløb på aftenskoler fra februar til juni 2015 og derefter igen fra august til december. Projektevalueringen løber til slutningen af 2015 med offentliggørelse af resultater i begyndelsen af 2016.

Initiativet er et samarbejde mellem Dansk Oplysnings Forbund, Landsforeningen Sind og Sind Skolerne i Aalborg.

Læs mere

Download rapporten

Vifo april 2015

Evaluering af fase 1 i projekt mental sundhed - Udvikling af kursusmateriale og afvikling af lærerkurser

Læs lignende artikler

Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole
kvinder laver keramik
Vifo Artikel 30.08.2018
Aftenskoler fravælger fleksible undervisningsformer
Vordingborg
Vifo Artikel 28.06.2018
Ny rapport beskriver aftenskolernes potentialer i en landkommune
Kvinder smiler
Vifo Kommentar 12.06.2018
Vifos undersøgelse giver nye indsigter
Vifo Artikel 08.06.2018
Hvor skal aftenskolerne bevæge sig hen?
mænd får undervisning
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskolerne er tilfredse, og mange ser lyst på fremtiden
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 08.06.2018
Aftenskoler vil bidrage til livskvalitet, folkeoplysning og integration
Vifo Kommentar 14.05.2018
Aftenskolerne styrker faktisk den demokratiske debat
Mikrofon - Colourbox
Vifo Artikel 09.05.2018
Mange aftenskoler finder ikke debatskabende aktiviteter relevante
Vifo Artikel 09.05.2018
Hver tredje aftenskole tilbagebetaler de debatskabende midler
Hænder på en bog
Vifo Artikel 20.02.2018
Vifo undersøger udviklingen i aftenskolernes fagudbud
Vifo Artikel 20.09.2017
Husflid kan godt være smart og moderne

Læs mere om Vifos undersøgelser på aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler