Vifo Artikel 03.12.2019

Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere

Undervisning i faglokaler er steget markant i pris hos nogle aftenskoler i Aalborg Kommune. Det er en konsekvens af kommunens nye model for lokaletilskud, hvor faglokaler ikke udløser ekstra tilskud, selv om de er dyrere at etablere eller leje.

Skrevet af: Jonna Toft

Keramik, træning i varmtvandsbassin, madlavning og glasarbejde er nogle af de aftenskolehold, der foregår i faglokaler, og som rammes af Aalborg Kommunes nye model for lokaletilskud.

Aftenskolerne bag undervisningen får nemlig ikke et særligt tilskud til de aktiviteter, der kræver faglokaler. Med kommunens nye model for lokaletilskud, der trådte i kraft 1. januar 2018, får de 120 kr. pr. undervisningstime, uanset om aktiviteten foregår i et almindeligt klasselokale eller i specialiserede lokaler som et varmtvandsbassin eller et keramiklokale med drejeskiver og ovn.

Bjørn Salling, skoleleder for den ene af kommunens tre store aftenskoler, Fokus Folkeoplysning, bakker op om den nye lokaletilskudsmodel, fordi den animerer til at skabe mere aktivitet. Nu følger pengene aktiviteterne - tidligere fik aftenskolerne i stedet et tilskud på 80 pct. af de konkrete udgifter til husleje, varme, el, vedligehold, rengøring osv.

Læs mere: Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud

Men der er et problem omkring faglokaler i den nye model, påpeger Bjørn Salling:

”Vores træning i varmtvandsbassin udløser 120 kr. i tilskud, men de reelle driftsomkostninger er ca. 600 kr. pr. time. Så vi har måttet hæve prisen voldsomt,” siger han og giver tre eksempler:

  • ’Fra vandskræk til vandhund’: Steget fra 745 kr. i 2016 til 895 kr. i 2019
  • Aqua yoga: Steget fra 545 kr. i 2016 til 645 kr. i 2019
  • Vandgymnastik: Steget fra 1.345 kr. i 2016 til 1.845 kr. i 2019

”Det, at undervisning i faglokaler ikke løber rundt økonomisk, har den konsekvens, at det kun er store, solide aftenskoler som Fokus Folkeoplysning, der tør binde an med at tilbyde f.eks. varmtvandshold,” siger han.

Godt tilfredse med ny model, men …

Også skolelederne i de to andre store aftenskoler i kommunen, AOF Nordjylland og FOF Aalborg, er tilfredse med den nye model for lokaletilskud. De har dog også problemstillingen om faglokaler inde på livet.

AOF Nordjylland har mange kreative hold, og fag som glasslumpning og keramik er blevet væsentligt dyrere at holde kørende, fortæller skoleleder Bo Jørgensen, der også er formand for kommunens Aftenskolesamvirke.

”Der burde gives dobbelt tilskud til fag, der kræver specialudstyr. Vi har sværere ved at tilbyde de kreative fag, og vi må skrue prisen op. Det er en ærgerlig konsekvens, for samtidig ser vi en tendens til, at flere vælger netop de kreative fag,” siger han.

Skolen har blandt andet et glasslumpningshold placeret i en kælder lige nu, fordi det er vanskeligt at finde et egnet lokale, uden at det bliver for dyrt.

Hos FOF Aalborg er flere hold, der kræver faglokaler, nedlagt på grund af prisen, blandt andet er der ikke længere undervisning i varmtvandsbassiner, fortæller skoleleder Michelle Flyvholm.

En omlægning ligger ikke lige for

Aftenskolerne har via kommunens Aftenskolesamvirke selv været med til at udvikle den nye model for lokaletilskud, og der er da heller ikke nogen af de tre aftenskoleledere, der ønsker den gamle model tilbage.

Men diskussionerne om faglokaler strandede i sin tid på, at det var vanskeligt at definere, hvor grænsen går mellem et almindeligt undervisningslokale og et faglokale.

Hos kommunen er fritidschef Erik Kristensen opmærksom på problemstillingen:

”Vi arbejder hele tiden på at afhjælpe lokaleproblematikken. Når vi får ledige lokaler, er vi opmærksomme på, om en aftenskole kan bruge dem til gebyrpris i stedet for at være i dyre lokaler med tilskud. F.eks. har vi hjulpet en væverkreds væk fra to dyre lejemål, fordi de kunne være samlet i et kommunalt sundhedshus,” siger han. Gebyrprisen for kommunale lokaler er med den nye model faldet til 10 kr pr. undervisningstime.

Erik Kristensen tilføjer, at mange især mindre aftenskoler bruger kommunale faglokaler til fag som trædrejning, vævning og møbelpolstring, og fag som madlavning og syning vil det som udgangspunkt altid være muligt at anvise kommunale lokaler til.

Men visse typer af faglokaler er så bookede, at kommunen har svært ved at anvise aftenskolerne tider i dem, f.eks. varmtvandsbassiner. Det er dog heller ikke et lovkrav, at kommunen skal anvise egnede lokaler til aftenskoler.

Vil I tage tilskuddet til faglokaler op til fornyet overvejelse?

”Vi skal først se det endelige resultat af omlægningen af lokaletilskud. Som det ser ud nu, forventer vi en aktivitetsstigning på området, og det fører til øgede udgifter til lokaler. Så jeg tror ikke, det er en diskussion, der venter lige om hjørnet,” siger han.

Læs lignende artikler

Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 31.08.2017
Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole