Vifo Artikel 16.02.2015

Fleksible aftenskolehold giver flere deltagere

Aftenskolehold på klippekort, studiekredse uden fast underviser og andre fleksible tiltag udvikler folkeoplysningen og giver flere deltagere, lyder det fra to af de få aftenskoler, der får tilskud til ’fleksible tilrettelæggelsesformer’.

Skrevet af: Jonna Toft

Aftenskolerne Fokus Folkeoplysning i Aalborg og FO-Aarhus er to af de ganske få aftenskoler, som benytter sig af såkaldte ’fleksible tilrettelæggelsesformer’.

De ville ikke undvære de fleksible tiltag, som andre aftenskoler tøver med at sætte i gang. Det er her, udviklingen ligger, lyder det fra de to skoleledere.

”Mange har en travl hverdag med arbejdstider, der gør det til en udfordring at gå aftenskolehold på en fast ugedag. Yngre mennesker planlægger ofte med meget kort tidshorisont. Vi kan lave nogle fleksible tilbud, og det får andre grupper til at komme, end dem vi traditionelt ser i aftenskolen,” siger Bjørn Salling fra Fokus Folkeoplysning.

Bevægelseshold på klippekort og en kulturklub er to af de fleksible tiltag, som har gjort, at Fokus Folkeoplysning har fordoblet sit samlede antal undervisningstimer på seks år til ca. 19.000. Vel at mærke i en periode, hvor antallet af støtteberettigede undervisningstimer i aftenskolerne er faldet med 24 pct. ifølge Oplysningsforbundenes Fællesråd. 

Ifølge Bjørn Salling giver de fleksible hold også flere deltagere til de traditionelle hold.

Fokus Folkeoplysning ramte sidste år loftet for, hvor meget fleksibel undervisning, de kan få kommunalt tilskud til, nemlig 36 pct. af deres samlede virke.

Fitness på månedsbetaling

Ca. 1.400 er aktive i Fokus Folkeoplysnings koncept Fokus Fitness. Der tilbydes omkring 100 bevægelseshold om ugen i tre centre i Aalborg og Nørresundby, og deltagerne vælger selv, hvad de vil komme til og hvornår. Det koster 275 kr. om måneden.

”Vi er ikke et fitnesscenter i traditionel forstand. Vi har fokus på folkeoplysning, og det betyder, at læring og fællesskab er nøgleord. På hold for personer med knogleskørhed lærer deltagerne f.eks. noget om deres sygdom, og hvordan de kan styrke musklerne. Vi har rummelighed og kvalificerede undervisere, så folk tør komme uanset alder, forudsætninger og eventuelle handicaps,” siger Bjørn Salling.

”Konceptet har tiltrukket målgrupper, vi ellers traditionelt har svært ved at få inden for dørene i aftenskolerne. Det er især unge og børnefamilier. Men det bedste er jo, at mennesker, som aldrig ville sætte deres ben i et motionscenter, nu er blevet aktive,” påpeger han. Fokus Fitness får i øvrigt ikke offentligt tilskud til de aktiviteter, der foregår i motionsrum.

Kulturklubben Fokus er aftenskolens andet store, fleksible tiltag med 7-800 medlemmer, primært seniorer. Her er ca. 100 arrangementer pr. sæson, og deltagerne kan for 285 kr. vælge seks arrangementer frit. Et ekstra folkeoplysende element tilføjes ved at kulturoplevelserne perspektiveres: Der bliver holdt et oplæg og indbudt til diskussion inden eller efter hvert arrangementet.

”Fleksible tilrettelæggelsesformer giver mulighed for at skabe nogle læringsfællesskaber, som er anderledes end traditionel katederundervisning. Deltagerne kan selv definere, hvordan de gerne vil lære. Det har de gjort længe på uddannelsesinstitutioner, og det skal vi også arbejde med i aftenskolen,” mener Bjørn Salling.

Grupper uden underviser

I FO-Aarhus blomstrer de fleksible tiltag inden for alle emner og områder. Faktisk fylder FO-Aarhus ganske massivt i kommunens statistik: I 2013 blev der givet tilskud til 20.167 undervisningstimer inden for fleksible tilrettelæggelsesformer i Aarhus Kommune, og de 17.622 timer, altså 87 pct., foregik i FO-Aarhus.

”Folkeoplysningen har været rigidt bundet op på, at der skulle være en underviser. Men mange interessegrupper har bare brug for et lokale og måske noget inspiration. Dem kan vi bakke op om med fleksible tilrettelæggelsesformer, hvor det kommunale tilskud kan bruges til lokaler og andre udgifter i stedet for løn,” siger skoleleder Torben Dreier. FO-Aarhus havde i alt godt 98.000 undervisningstimer i 2013. Ca. 25 pct. af aktiviteterne på aftenskolen er fleksible tiltag.

Torben Dreier har f.eks. fundet et lokale til en gruppe vævere, der har brug for at have en væv stående fast i rummet. De har fælles væveprojekter og inspirerer hinanden, men her er ikke brug for en underviser. På et skema registrerer de fremmødet.

Ildsjæle kan udfolde sig

Et andet fleksibelt tiltag er en gruppe seniorer, der ved alt om bydelen Christiansbjergs historie, og som mødes på et lokalcenter. De har ikke brug for en underviser hver gang, men ind imellem vil de gerne høre et oplæg fra en person, som kan sætte lokalhistorien i et større perspektiv.

IT på klippekort er endnu et fleksibelt tiltag i FO-Aarhus. Her kan seniorer frit vælge, hvad de vil have hjælp til. Der er forskellige emner flere gange om ugen.

”Fleksibel tilrettelæggelse er stedet, hvor ildsjælene kan udfolde sig. Der er så meget energi i det område. Ofte vil underviserne jo ikke have løn – de vil bare gerne udveksle viden og danne netværk med ligesindede. Det er her, motoren i folkeoplysningen ligger, og det er fint, at vi som aftenskole kan bakke op om det,” smiler Torben Dreier.

Både hos FO-Aarhus og hos Fokus Folkeoplysning passer man på ikke at skabe splid mellem underviserne. Hvis den fleksible undervisning ligner traditionel aftenskoleundervisning, aflønnes den efter løncirkulæret.

Mangler en praksis på området

Fleksible tilrettelæggelsesformer kræver en anden indberetning til kommunen end traditionel aftenskoleundervisning. Bjørn Salling fra Fokus Folkeoplysning kan godt forstå, hvis det afholder nogle aftenskoler fra at gå i gang med fleksible tiltag:

”Beregningsmodellen er ret kompleks. Vi savner nogle klarere retningslinjer for tilskuddet og en praksis for, hvad man kan regne med som tilskudsberettigede udgifter,” siger han.

Det største problem er dog loftet over, hvor meget fleksibel undervisning, en aftenskole kan få tilskud til, 36 pct. Både Bjørn Salling og Torben Dreier er varme fortalere for, at loftet slettes eller flyttes.

”Det er absurd, at vi skal begrænse nogle tiltag, som kører godt. Eller at vi skal lave mere traditionel undervisning for at kunne lave mere fleksibel, så fordelingen opretholdes,” mener Bjørn Salling.

Kulturministeren er åben for at lave forsøg med at hæve procentsatsen.

Læs lignende artikler

Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning
Vifo Artikel 03.09.2018
Stor variation i handicapundervisningens omfang og karakter i aftenskolerne
Vifo Artikel 30.08.2018
Udviklingsmulighed bruges kun af hver 10. aftenskole

Læs mere om aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler