Vifo Artikel 10.01.2017

Vifo undersøger aftenskolernes tilstand

Videncenter for Folkeoplysning igangsætter en ny landsdækkende undersøgelse med fokus på aftenskolernes selvvurderede tilstand. Hvordan synes aftenskolelederne det går? Og hvordan ser de sig selv i forhold til deres omverden?

Det er næsten 20 år siden, den seneste landsdækkende undersøgelse af aftenskolerne blev gennemført. Nu igangsætter Vifo en undersøgelsesrække, der skal give aftenskolerne et 360-graders-eftersyn.

Arbejdet med den første delanalyse ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ starter i februar 2017 og sætter fokus på aftenskolerne som institution og deres indbyrdes forskelle og ligheder i forhold til størrelse, antal kursister og deres selvvurderede tilstand. Hvilke faktorer skaber en succesfuld aftenskole? Hvad betyder rammerne, samarbejdspartnere og antallet af frivillige for skolernes tilstand og muligheder? Hvilke typer af aftenskoler er mest fremherskende?

Undersøgelsen stiller skarpt på fire centrale spørgsmål:

  • Aftenskolernes økonomi og tilfredshed. Er aftenskolerne tilfredse med deres økonomiske situation og muligheder? I hvilken grad er de tilfredse med deres generelle vilkår som institutioner og deres samarbejdsrelationer med kommuner, forbund og andre aktører?
  • Aftenskolernes aktiviteter. Hvilke typer aftenskoleundervisning har skolerne? Hvilke fag og former er de mest populære? Hvor mange aftenskoler har aktiviteter uden for folkeoplysningsloven? Hvilke former for aktiviteter drejer det sig om, og hvad er grunden til, at de har supplerende aktiviteter?
  • Aftenskolernes organisering og aftenskoletyper. Hvordan er forholdet mellem frivillighed og professionalisme i aftenskolerne, og hvordan organiserer de forskellige typer sig? Væsentlige elementer er her bestyrelsernes rolle, karakteren af aftenskolernes relationer til de større oplysningsforbund og eventuelle øvrige samarbejdspartnere.
  • Aftenskolerne og de samfundsmæssige udfordringer. Hvordan oplever lederne aftenskolernes samfundsmæssige betydning? Hvilke samfundsmæssige udfordringer ser de som de vigtigste at adressere i fremtiden? Hvordan ønsker de at gribe det an? Er der forskelle på tværs af aftenskoletyper?

Datagrundlaget for ’Aftenskolerne – hvordan har de det?’ vil være en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til lederne af landets cirka 1.200 aftenskoler.

Kulturministeriet støtter undersøgelsen, der forventes udsendt i løbet af det første halvår af 2017. En endelig afrapportering vil være færdig med udgangen af 2017.

Læs mere

Læs mere om Vifos undersøgelser på aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler

Læs lignende artikler

Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Kostumer
Vifo Artikel 01.05.2024
Kostumemuseum udvider med aftenskoleaktiviteter, der skal udbrede kendskabet til håndværket i kostumekunsten
Mand med funktionsnedsættelse står ved svømmebassin
Vifo Artikel 31.01.2024
Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper
Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
AOF Center Odenses ladcykel
Vifo Artikel 14.09.2022
I Odense er folkeoplysningen kommet på hjul
Mænd på aftenskole
Vifo Artikel 24.01.2022
Aftenskoler skal muligvis til at betale moms af deres undervisning
Kvinde underviser ved en tavle
Vifo Artikel 20.10.2021
Aftenskolernes ildsjæle har også brug for efteruddannelse
Grupper maler keramik
Vifo Artikel 16.09.2021
Centrale temaer i debatten om folkeoplysningsloven nu og i fremtiden
Malekursus i aftenskolen
Vifo Artikel 07.09.2021
Kommunernes økonomiske støtte til aftenskoler: Mellem knaphed og overflod
Kvinder maler
Vifo Artikel 22.03.2021
Lidt færre aftenskoler nu end i 2014, men aktivitetsniveauet er stabilt
Kvinde strikker. Foto: GettyImages/kate_sept2004
Vifo Artikel 12.11.2020
Podcast om bæredygtighed skal gøre Fora mere interessant for unge
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Mand og kvinde laver lerskåle. Foto: GettyImages/sanjeri
Vifo Artikel 13.10.2020
Kulturminister beder kommuner om at være fleksible overfor aftenskoler
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Mennesker der dyrker yoga
Vifo Artikel 31.01.2020
Bevægelseshold i aftenskolerne boomer trods stor konkurrence
kvinde taegr billede af bygning
Vifo Artikel 31.01.2020
Der er kommet flere foredrag og rundvisninger i aftenskolerne
Kvinde maler
Vifo Artikel 30.01.2020
Vi går til yoga, spansk og maleri i aftenskolen
par laver keramik
Vifo Artikel 03.12.2019
Ny tilskudsmodel gør aftenskolekurser i faglokaler dyrere
Fokus folkeoplysning
Vifo Artikel 03.12.2019
Aftenskoler: Ja tak til ny model for lokaletilskud
Vifo Artikel 23.08.2019
Kulturministeren uddelte Aftenskolernes Pris
Vifo Artikel 09.08.2019
Aftenskolerne rykker ind på Kulturmødet
Vifo Artikel 07.05.2019
Folkeoplysningen kan bygge bro mellem generationer
Vifo Artikel 29.04.2019
Aftenskolernes Pris 2019 uddeles på Kulturmødet på Mors
Vifo Artikel 14.03.2019
Vifo Forum ser på folkeoplysning på tværs af generationer
Vifo Artikel 15.01.2019
DFS efterlyser bedre mødesteder til folkeoplysning
Vifo Kommentar 22.11.2018
Styrk den folkeoplysende debat i aftenskolen
Vifo Kommentar 20.11.2018
Hvorfor skal der være frivillige i en aftenskole?
Ældre kvinder holder møde
Vifo Artikel 25.10.2018
Begrænset brug af frivillige i aftenskolerne
Vifo Kommentar 05.10.2018
Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden
Thomas Søndergaard
Vifo Artikel 19.09.2018
Samarbejde kan give aftenskoler nye muligheder
Vifo Artikel 17.09.2018
Tre perspektiver på folkeoplysningens udfordringer
Vifo Artikel 06.09.2018
Oplysningsforbundene vil skabe fælles etik for handicapundervisning